THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

Thesis 2011 -kilpailuun osallistui 180 opinnäytetyötä. Niistä ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetöitä oli 32. Opinnäytetöiden lukumäärät sarjoittain olivat seuraavat (suluissa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöiden määrä).

I-sarja: kulttuuriala 31 kpl (2)
II-sarja: luonnonvara- ja ympäristöala 16 kpl (1)
III-sarja: matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12 kpl (4)
IV-sarja: sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala 55 kpl (14)
V-sarja: tekniikan ja liikenteen ala 27 kpl (2)
VI-sarja: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala 39 kpl (9).

VII-sarja on Ammattikorkeakoulun uudistuva opinnäytetyö -teema, johon arviointiraadit valitsivat viisi opinnäytetyötä koulutusalakohtaisista sarjoista.

Thesis-johtoryhmä valitsi 27.3.2012 kokouksessaan koulutusalakohtaisissa sarjoissa palkittavat opinnäytetyöt arviointiraatien valmistelun pohjalta. Palkittuja opinnäytetöitä ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen.

Ammattikorkeakoulun uudistuva opinnäytetyö -teemasarjassa palkittavan opinnäytetyön valitsivat Arene ry:n ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n edustajat.

Kilpailussa palkittiin yhteensä 20 opinnäytetyötä. Palkintostipendin arvo oli 1 000 euroa. Jos opinnäytetyössä oli useampi tekijä, stipendi jaettiin tekijöiden kesken. Palkittujen opinnäytetöiden tekijät, ohjaajat ja toimeksiantajat saivat kunniakirjan. Palkinnot jaettiin alueellisesti palkinnon saaneen ammattikorkeakoulun toimesta.