THESIS 2007 -KILPAILUN TULOKSET

Thesis 2007 -kilpailuun osallistui 175 opinnäytetyötä. Opinnäytetöiden lukumäärät sarjoittain olivat seuraavat

  • kulttuuriala 25 kpl
  • luonnonvara- ja ympäristöala 14 kpl
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14 kpl
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala 45 kpl
  • tekniikan ja liikenteen ala 36 kpl
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden 41 kpl.

Thesis-johtoryhmä valitsi 1.4.2008 kokouksessaan koulutusalakohtaisissa sarjoissa palkittavat opinnäytetyöt arviointiraatien valmistelujen pohjalta. Palkittuja opinnäytetöitä ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen. Thesis-johtoryhmä kutsui Yrittäjyys-teemasarjassa palkittavan opinnäytetyön valitsijaksi viestintäjohtaja Paavo Moilasen Kesko Oyj:stä.

Yrittäjyys-teemasarjassa palkintona oli 2 000 euron stipendi ja koulutusalakohtaisissa sarjoissa 1 000 euron stipendit. Palkinnot sponsoroi Kesko Oyj. Palkinnot jaettiin AMK-päivillä 14.5.2008 Hämeenlinnassa.

Palkitut

Yrittäjyys-teema

Rinta-Loppi Antti, tradenomi, Liiketoimintasuunnitelma. Muotoilutoimisto Exentria Design, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Turunen Tero

Kulttuuriala

Ahlsten Silja, muotoilija (AMK), Psalmeista koruiksi - Koruja elämän eri vaiheisiin pohjautuen Raamatun psalmeihin, Savonia- ammattikorkeakoulu, ohjaajat Kares Antti ja Kesola Juhani

Mikkilä Jaana, artenomi (AMK), Kymenlaakson perinnerakentamisen osaajien kartoitus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, ohjaaja Räsänen Anne

Perälä Jonna ja Pylvänäinen Jenni, artenomi (AMK), ILOMIELI ekodesign - Vaate- ja asustemallisto kierrätysmateriaaleista, Mikkelin ammattikorkeakoulu, ohjaajat Kivimäki Satu ja Kauppi Ilona

Luonnonvara- ja ympäristöala

Klemola Salla ja Nevalainen Heidi, agrologi (AMK), Erikoispeltokasvit camelina, hamppu, rypsi, kumina, speltti ja tattari. Viljelyoppaan tuottaminen verkkoon, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Ripatti Sinikka ja Suhonen Pirjo

Korhonen Heikki ja Oinonen Timo, agrologi (AMK), Ohjeistava tuotantorakennuksen rakennuskustannuslaskuri lypsykarjapihaton esisuunnitteluun, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Viitala Hannu, Kangas Olli ja Suhonen Pirjo

Viljakainen Antti, agrologi (AMK), Kalliokiviainesten jalostaminen maatalouden lisäelinkeinona, Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Luukko Harri

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Päkkilä Hanna ja Rajamäki Sini, restonomi (AMK), Ympäristöopas Jyväskylän virastotyöntekijöille, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ohjaaja Asunta Jorma ja Hintikka-Mäkinen Kirsti

Sipilä Anu, restonomi (AMK), Laatutonni pienyrittäjän arjessa - Laatujärjestelmän vaikuttavuuden arviointi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaajat Kantola Tarja ja Soisalon-Soininen Tuovi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala

Erkkilä Päivyt, Kolehmainen Kati ja Pellikka Päivi, terveydenhoitaja (AMK), Tuntosarvet pystyssä - Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, ohjaaja Paavilainen Riitta

Iivonen Antti ja Ikonen Eveliina, röntgenhoitaja (AMK), Lasten saamat pinta- ja pinta-ala-annokset keuhkojen natiiviröntgentutkimuksen AP-suunnan projektiossa, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Leppäsaari Pirjo ja Halimaa Sirkka-Liisa

Lehtola Outi, fysioterapeutti (AMK), Liikuntasuositukset sydämen ohitusleikkauksesta toipuvalle - Ohjekirjanen Oulun yliopistollisen sairaalan fysiatrian vastuualueen fysioterapeuteille, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaajat Ruokamo Milja ja Lehtelä Maija-Leena

Malmlund Jenni, terveydenhoitaja (AMK), En bra dag på Lilla Ro - Hemmet - anhörigas tankar om god vård inom demensvården, Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, ohjaaja Wärnå-Furu Carola

Rautakorpi Leena, terveydenhoitaja (AMK) ja Åström Kati, sairaanhoitaja (AMK), "Jag är här för dig" Selkokielinen suomi-ruotsi -sanasto dementiaryhmäkodin arkea helpottamaan, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Näkki Pirjo ja Näslindh-Ylispangar Anita

Tekniikan ja liikenteen ala

Aronen Matti, insinööri (AMK), Erikoissairaanhoidon asiakashallinnan tehostaminen. Tekstiviestien käyttö erikoissairaanhoidon jononhallinnan työkaluna, Lahden ammattikorkeakoulu, ohjaaja Welin Matti

Flyktman Anu, laboratorioanalyytikko (AMK), Mansikan meristeemien kryosäilytys pisara-vitrifikaatiomenetelmällä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ohjaaja Värtö-Niemi Merja

Hietanen Jenni, laboratorioanalyytikko (AMK), Reaaliaikaisen PCR-testin spesifisyys mastiittipatogeenien tunnistuksessa, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, ohjaajat Salmikivi Laura ja Soininen Tiina

Myllymäki Matti, insinööri (AMK), Kalanteriolosuhteiden optimointi, Satakunnan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Hannelius Timo

Vesa Jaana, insinööri (AMK), Viivakoodien käyttöönoton kartoitus ja toteutus lääketieteen tekniikan yrityksessä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Jauhiainen Jukka

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala

Aivio Noora ja Kinnunen Johanna, tradenomi, Networking efficiency - Case Kessu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ohjaaja Neuvonen Heidi

Halonen Tuomas ja Pohjosenperä Timo, tradenomi, Työnantajien tarpeet logistiikan ammattikorkeakoulutason osaamiselta, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Aro Päivi

Helén Raija, tradenomi, Jätelaitosten yhteiskuntavastuun GRI-tunnusluvut, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaaja Rohweder Liisa

Laakkonen Hanne, tradenomi, Hyvästä asiakaspalvelusta kilpailuetua lohjalaisille yrityksille - Case Lohjan Kaupungin Palvelupassi, Laurea-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Vahvaselkä Irma

Rantanen Heini, tradenomi, Henkivakuutusyhtiön tunnettuus ja yrityskuva - Case Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaajat Autio Tarja ja Saaranen Pirjo