THESIS 2008 -KILPAILUN TULOKSET

Thesis 2008 -kilpailuun osallistui 173 opinnäytetyötä. Niistä ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetöitä oli 25. Opinnäytetöiden lukumäärät sarjoittain olivat seuraavat

  • kulttuuriala 24 kpl
  • luonnonvara- ja ympäristöala 18 kpl
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala 13 kpl
  • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala 41 kpl
  • tekniikan ja liikenteen ala 44 kpl
  • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala 33 kpl.

Thesis-johtoryhmä valitsi 30.-31.3.2009 kokouksessaan koulutusalakohtaisissa sarjoissa palkittavat opinnäytetyöt arviointiraatien valmistelun pohjalta. Palkittuja opinnäytetöitä ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen. Johtoryhmä kutsui Kansainvälisyys-teemasarjassa palkittavan opinnäytetyön valitsijaksi viestintäjohtaja Paavo Moilasen Kesko Oyj:stä.

Kansainvälisyys-teemasarjassa palkintona oli 2 000 euron stipendi ja koulutusalakohtaisissa sarjoissa 1 000 euron stipendit. Palkinnot sponsoroi Kesko Oyj. Palkinnot jaettiin AMK-päivillä 13.5.2009 Oulussa.

Palkitut

Kansainvälisyys-teema

Härkönen Helena, medianomi (AMK), Julkishallinnon verkkopalvelut maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen tukena. Case Infopankki.fi, Metropolia Ammattikorkeakoulu (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia), ohjaaja Rantala Matti

Kulttuuriala

Ailamo Niko, medianomi (AMK), Suomalaisen indielevy-yhtiön tulonmuodostus. Äänitemyynnin laskun ja alan pirstoutumisen luoma haaste, Metropolia Ammattikorkeakoulu (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia), ohjaaja Halonen Katri

Kauhanen Päivi, artenomi (AMK), Löytöjä Vanajaveden rannoilta – lainattava pienoisnäyttely kulttuuri- ja taidekasvatuksen tukena, Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaajat Paju Raija ja Rantamaa Paula

Wahlström Kristian, musiikkipedagogi (ylempi AMK), Oppilaan oikeat hakusanat: Oppilaslähtöisyyden ja asiantuntijuuden yhteennivoutuminen rytmimusiikin kitaraopetuksessa ja opetussuunnitelman uudistamisessa, Metropolia Ammattikorkeakoulu, ohjaaja Väisänen Jukka

Luonnonvara- ja ympäristöala

Himanen Mikko, agrologi (AMK), Kurkunnoukintakoneen suunnittelu ja valmistus, Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Wähälä Jukka

Lind Annica, agrologi (AMK), Hovvårdens betydelse för hästens välmående, Yrkeshögskolan Novia (Yrkeshögskolan Sydväst), ohjaaja Johansson Dina

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Mäki Anna-Leena, restonomi (AMK), Vanhan Porvoon asukkaiden näkemyksiä Vanhan Porvoon kehittämisestä, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaajat Kantola Tarja ja Ritalahti Jarmo

Ylönen Anni, restonomi (AMK), Malliateria ravitsemusohjeena opiskelijaravintolassa. Case Fazer Amica Helmi, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Keinänen Anja-Riitta

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala

Gustafsson Daniela ja Höglund Jannike, sosionomi (AMK), Samtalsboken - ett stöd för föräldrar att samtala med barnet kring fostran, Yrkeshögskolan Novia, ohjaaja Björklund Gunilla

Hanhela Anna-Leena, suuhygienisti (AMK), Kullervo Kettu käy Iloisen Hampaan hammashoitolassa. Projektityönä laadittu satukirja lapsen ensimmäisestä hammashoitolakäynnistä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Korteniemi Anne

Ilmoniemi Satu, sosionomi (AMK), Pienryhmästä rohkeutta. Musiikkipienryhmä lasten yksilöllisyyden ja itsetunnon tukijana, Lahden ammattikorkeakoulu, ohjaajat Hovi-Pulsa Raija ja Mustonen Minna

Kangasniemi Terhi, Karvinen Susanna, Oranne Anna ja Turtiainen Hanna-Kaisa, viittomakielentulkki (AMK), Laulamme päivät halki - PMMP:n konsertin yhteistoiminnallinen tulkkaus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Rissanen Terhi ja Vuoriheimo Marko

Koskimies Riina ja Tikkanen Saara, terveydenhoitaja (AMK), Opiskelijat unten mailla. Kysely ammattikorkeakouluopiskelijoiden nukkumiskäyttäytymisestä, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, ohjaajat Nieminen Irmeli ja Tuomi Jouni

Tekniikan ja liikenteen ala

Hietala Ari-Pekka, insinööri (ylempi AMK), E-Commerce Business Proposal for KONE’s Service Business, Metropolia Ammattikorkeakoulu, ohjaaja Rohweder Thomas

Kiviranta Sauli, Kiviranta Vesa ja Kumpumäki Teemu, insinööri (AMK), Paperikoneen telojen mittausjärjestelmä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Räty Juha

Lindholm Mira, laboratorioanalyytikko (AMK), PPARα- JA PPARγ-agonistien vaikutus tulehdustekijöiden tuottoon makrofageissa, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Välineva Tuuli

Liukkonen Mikko, insinööri (AMK), Kehitysympäristön virtualisointi, Lahden ammattikorkeakoulu, ohjaaja Utriainen Jari

Nuora Harri, insinööri (AMK), Suljettujen putkiverkostojen mitoitusperusteiden tarkastelu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Sandberg Esa

Räinä Ilkka, insinööri (AMK), Veteen lauhduttavat pientalojen lämpöpumppuratkaisut laboratorio-olosuhteissa, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Niskala Mikko

Ränkman Simo, insinööri (AMK), Sairaalakohteiden mallidokumentit, Tampereen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Harsia Pirkko

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala

Huttunen Markku, tradenomi (ylempi AMK), Uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaaja Räty Erkki

Koskinen Tuula, tradenomi, Ekstranet-palvelukokonaisuuden kehittäminen pehmeällä systeemimetodologialla, Hämeen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Yläkoski Ilkka

Niskanen Ilkka, tradenomi, Sisua, synkkyyttä, ammattitaitoa. Suomi-kuva musiikkiviennin artistibiografioissa, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaajat Suominen Seppo ja Vesala-Varttala Tanja

Sarmet Marjo-Riitta, tradenomi, Toimintaprosessin kehittäminen. Case Kelan koulumatkatuki, Satakunnan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Heinonen Eila