THESIS 2009 -KILPAILUN TULOKSET

Thesis 2009 -kilpailuun osallistui 181 opinnäytetyötä. Niistä ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetöitä oli 23. Opinnäytetöiden lukumäärät sarjoittain olivat seuraavat (suluissa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöiden määrä).

I-sarja: kulttuuriala 28 kpl (0)
II-sarja: luonnonvara- ja ympäristöala 13 kpl (0)
III-sarja: matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15 kpl (3)
IV-sarja: sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala 40 kpl (9)
V-sarja: tekniikan ja liikenteen ala 35 kpl (3)
VI-sarja: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala 50 kpl (8).

VII-sarja on Yhteiskuntavastuu-teema, johon arviointiraadit valitsivat neljä opinnäytetyötä koulutusalakohtaisista sarjoista.

Thesis-johtoryhmä valitsi 7.–8.4.2010 kokouksessaan koulutusalakohtaisissa sarjoissa palkittavat opinnäytetyöt arviointiraatien valmistelun pohjalta. Palkittuja opinnäytetöitä ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen. Yhteiskuntavastuu-teemasarjassa palkittavan opinnäytetyön valitsi Kesko Oyj.

Yhteiskuntavastuu-teemasarjassa palkintona oli 2 000 euron stipendi ja koulutusalakohtaisissa sarjoissa 1 000 euron stipendit. Jos opinnäytetyössä oli useampi tekijä, stipendi jaettiin tekijöiden kesken. Palkinnot sponsoroi Kesko Oyj. Palkittujen opinnäytetöiden tekijät, ohjaajat ja toimeksiantajat saivat kunniakirjan. Palkinnot jaettiin alueellisesti palkinnon saaneen ammattikorkeakoulun toimesta.