THESIS 2010 -KILPAILUN TULOKSET

Thesis 2010 -kilpailuun osallistui 185 opinnäytetyötä. Niistä ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetöitä oli 31. Opinnäytetöiden lukumäärät sarjoittain olivat seuraavat (suluissa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöiden määrä).

I-sarja: kulttuuriala 37 kpl (2)
II-sarja: luonnonvara- ja ympäristöala 14 kpl (1)
III-sarja: matkailu-, ravitsemis- ja talousala 18 kpl (4)
IV-sarja: sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala 48 kpl (12)
V-sarja: tekniikan ja liikenteen ala 26 kpl (4)
VI-sarja: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala 42 kpl (8).

Thesis-johtoryhmä valitsi 28.–29.3.2011 kokouksessaan palkittavat opinnäytetyöt arviointiraatien valmistelun pohjalta. Palkittuja opinnäytetöitä ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen.

Opinnäytetyön tekijä sai palkintona 1 000 euron stipendin. Palkittujen opinnäytetöiden tekijät, ohjaajat ja toimeksiantajat saivat kunniakirjan. Palkinnot jaettiin alueellisesti palkinnon saaneen ammattikorkeakoulun toimesta.”