THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

TULOKSET – KULTTUURIALA

Palkitut opinnäytetyöt ja arviointiraadin lausunnot

Forsblom Susan, kulttuurituottaja (AMK), Helsingin kaupunginosien brändääminen kulttuurilähtöisesti. Case Kruununhaka, Metropolia Ammattikorkeakoulu, ohjaaja Hero Laura-Maija

Opinäytetyön aihe on ajankohtainen ja aito kehittämiskohde. Tekijä on osallistanut asukkaat kehittämään aluettaan, ja toimintamalli on sovellettavissa muuallekin. Työstä välittyy kautta linjan analyyttinen ote; valintojen perustelu on vakuuttavaa, ja taustoitus ja tietopohja liittyivät johdonmukaisesti kaikkiin työprosessin vaiheisiin. Menetelmiä on sovellettu taitavasti, oivaltavasti ja monitasoisesti opinäytetyön koostamiseen ja kehittämiskohteen työstämiseen. Kehittämiskohteen visualisointi saattelisi lukijan syvemmälle Kruunuhaan ytimeen.

Lehto Sari, muotoilija (AMK), Citius, altius, fortius – perusparannussuunnitelma Helsingin Olympiastadionin Stadion Hosteliin, Lahden ammattikorkeakoulu, ohjaajat Johansson Tom ja Rantapuska Elina

Työn toteutus on kaunis, visuaaliselle kerronnalle rakentuva: tekijä esittelee visuaalisin keinoin työn tavoitteita ja perustelee tekemiään ratkaisuja. Työelämälähtöisyys toteutuu hienosti, tavoitteet ovat selkeät ja laajan aiheen rajaus tietoinen. Lopputuloksessa välittyy tausta-aineiston prosessointi. Taustatyö liittyy saumattomasti suunnitteluprosessiin. Kohteen tyyli ja tunnelma on tavoitettu tekemällä aidosti uusi tila historialliseen ympäristöön. Tilasuunnittelun ihmislähtöisten tausta-ajatusten purkaminen olisi oiva lisä työhön.

Roivainen Helena, medianomi (AMK), Toden kuvajaisia. Dokumentaarisuus ja sen jäljittely teatteriesityksen kuvankäytössä, Metropolia Ammattikorkeakoulu, ohjaaja Keso Lasse

Ajankohtainen ja hyvin rajattu aihe haastaa lukijan kohtaamaan teatterin uusia eettisiä ulottuvuuksia. Menetelmällisesti kiinnostava, uutta luotaava, käsitteellisillä rajapinnoilla kulkeva työ, tosin paikoin hieman luettelomainen. Dokumentaarisuuden käsitettä eritellään monipuolisesti. Teoriaa ja käytännön esimerkkejä yhdistävä taustatyö on nivottu taitavasti kokonaisuuteen. Päätelmät ja pohdinnat osoittavat ammatillista kypsyyttä, ja niiden lisäksi oma projekti on työn arvokas osa. DVD laajentaa käsittelyä ja lukukokemusta.

Arviointiraadin jäsenet

Leena Unkari-Virtanen, MuT, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
Katri Halonen, YT, FL, vs. koulutuspäällikkö, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Antti Pönni, FL, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Elina Rantapuska, FM, lehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
Juha Suonpää, TaT, KM, koulutuspäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu
Molla Walamies, KT, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu