THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

TULOKSET – LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

Palkitut opinnäytetyöt ja arviointiraadin lausunnot

Heikka Eeva, agrologi (AMK), Seudullisen maaseutuhallinnon muodostaminen Etelä-Karjalaan, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Poutiainen Anne

Uusi laki edellyttää kuntia organisoimaan maaseutuhallintoa entistä suurempiin yksiköihin. Se on usein hyvin haasteellista toimijoiden kokoerojen ja erilaisten toimintakulttuurien vuoksi. Työssä luodaan sopimusmalli, joka on taloudellisesti perusteltu ja toimiva. Asiantuntijaviestintä on erinomaista, ilmaisu täsmällistä ja sujuvaa. Tulosten arviointi ja pohdinta on syvällistä.

Savilaakso Taija, hortonomi (AMK), Pensasruusujen tuoksut, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Syri Paula

Ruusujen tuoksu on käsite, joka on kaikille tuttu mutta ei yksiselitteinen. Erilaiset kuluttajat haluavat tuoksuvia tai tuoksuttomia ruusuja. Suomalaisten pensasruusujen tuoksujen luokittelua ei ole aiemmin tehty systemaattisesti. Tulosten pohjalta tekijä on laatinut pensasruusujen tuoksujen määrityskaavion, jonka sanasto on yleisesti hyväksyttyä ja helposti ymmärrettävää. Erikoisterminologian käyttö on tarkkaa ja täsmällistä ja ilmaisu persoonallista. Aineiston käsittely on hyvin selkeä ja seikkaperäinen. Lähteitä on käytetty hyvin.

Arviointiraadin jäsenet

Pentti Hanhela, FL, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
Arja Maunumäki, FM, lehtori, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Outi Tahvonen, FM, lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
Arto Vuollet, MMM, yliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu