THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

TULOKSET – MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

Palkittu opinnäytetyö ja arviointiraadin lausunto

Painilainen Heidi, restonomi (AMK), Out of the Woods: Crisis Management in Finnish National Parks, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaajat Holmberg Eva ja Konttinen Annika

Aihe on tuore ja ajankohtainen. Kehittämistyön tarve on perusteltu hyvin ja toimeksiantaja saa uutta tietoa kentän ajatuksista. Työ luo myös mielenkiintoista tietoa, jota voidaan soveltaa muihinkin kohteisiin. Työn tulokset on kuvattu selkästi ja avattu, mikä mahdollistaa toimeksiantajalle jatkotyöskentelyn. Käytettyjä menetelmiä olisi voinut tarkastella hieman kriittisemmin, sillä haastattelun tuottama aineisto on hieman suppea. Työn rakenne on selkeä ja napakka. Kieli ja tyyli ovat hyvät. Työ on valittu parhaksi kv-opiskelijakonferenssissa.

Arviointiraadin jäsenet

Jarmo Ritalahti, FL, yliopettaja, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
Eva Holmberg, KTL, lehtori, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Eija Koivisto, KTL, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Enni Mertanen, KT, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Katri Ojasalo, KTT, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
Tiina Seikkula, ETL, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu