THESIS 2011 -KILPAILUN TULOKSET

TULOKSET – TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

Palkitut opinnäytetyöt ja arviointiraadin lausunnot

Hyttinen Marko, insinööri (AMK), Tuotannonohjauksen kehittäminen PK-konepajayrityksessä, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Huovinen Arto

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin yksinkertainen tuotannonohjausjärjestelmä toimeksiantajan päivittäiseen käyttöön. Järjestelmän tarkoitus oli tehostaa yrityksen toimintaa. Työ on tehty yrityksen tarpeisiin, ja se yhdistää hyvin tietojenkäsittelyn sekä konetekniikan tuotantotalouden osaamista. Ohjelmistoratkaisu oli valittu ja perusteltu hyvin kasvavan konepajayrityksen tarpeisiin kustannusten ja henkilökunnan osaamistason perusteella. Työssä arvioitiin myös tulevaisuuden kasvutarpeita ja kehitysnäkymiä. Työn rajaukset ja painotukset olivat onnistuneita. Tekijän ammatillisen osaamisen kehittyminen näkyi.

Klemets Jonatan ja Siffrén Sebastian, insinööri (AMK), Telepresence robot, Yrkeshögskolan Novia, ohjaaja Waller Jonas

Työn teoriaosassa esitettiin robotiikkaa ja sen sovelluksia ammattitaitoisesti ja selkeästi sekä sopivasti valittuja kuvia käyttäen. Kokeellisessa osiossa oli tehty runsaasti omaa työtä aina komponenttien ja laiteosien valinnasta valmiiseen tuotteeseen asti. Työstä huokui aito innostus ja innovatiivisuus, jota täydensi reipas tekemisen ote. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Lopputuloksena rakennettiin toimiva telerobotti, jonka ominaisuuksia vielä testattiin. Opinnäytetyö on hyvin innovatiivinen.

Terho Tuomas, insinööri (AMK), Laiteohjauskirjaston säieturvallisuus. Moniajoa tukevan laiteohjauskirjaston toteutus UFG:lle, Lahden ammattikorkeakoulu, ohjaaja Welin Matti

Tekijä osoitti kypsää insinööriyttä: otti vaikean projektin hallintaan, perehtyi taustateoriaan ja yhdisti sen kypsällä tavalla omaan ohjelmointiosaamiseensa. Lopputuloksena syntyi ohjelmistotuote, jolla toimeksiantaja parantaa oleellisesti kilpailukykyään ja jolla myös toimeksiantajien asiakkaiden tuottavuus paranee. Työ toimii myös kelpo esimerkkinä kaikille ohjelmistotekniikan opinnäytetyön tekijöille siitä, minkälainen ohjelmointityön kirjallinen osuus parhaimmillaan on.

Arviointiraadin jäsenet

Ilkka Kulmala, DI, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
Timo Erkolahti, DI, KTM, projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Timo Hannelius, DI, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Jarkko Heinonen, TkL, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Karri Kivi, DI, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Juha-Matti Kivinen, TkT, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Ari Lehtio, TkL, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Petteri Pulkkinen, TkT, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Sirpa Sandelin, TkL, koulutusjohtaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Ismo Trast, TkL, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu