VIDEOT

Vuoden 2009 Thesis-kilpailun teemasarjana oli yhteiskuntavastuu. Teemasarjaan osallistuneista opinnäytetöistä esittelemme insinööri (AMK) Elina Penttilän Turun ammattikorkeakoulussa tekemän opinnäytetyön Pyhän Olavin kappelikirkon suunnittelusta.

Opinnäytetyön suunnittelusta videoilla keskustelemassa ovat Elinan lisäksi ohjaaja Jari Helmisaari, toimeksiantaja Arimo Helmisaari sekä Turun yliopiston asiantuntija Sirkku Pihlman.

Elina Penttilän työn tiivistelmä.

Osa 1: Työn tekeminen ja vaiheet
Keskusteluissa pohditaan muun muassa miksi kyseinen aihe valittiin, millaisia haasteita työn tekemisessä oli ja mikä työssä oli mielenkiintoisinta.

Katso osa 1
Osa 2: Työn tulokset
Keskusteluissa käydään läpi työn tuloksia ja eri vaiheita sekä kerrotaan tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi pohditaan, mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa Elinan opinnäytetyössä.

Katso osa 2
Osa 3: Yhteistyö
Opinnäytetyön tekemisessä mukana olleet henkilöt pohtivat, miten yhteistyö heidän välillään toimi ja miten yhteistyön pystyi parhaiten hyödyntämään.

Katso osa 3

Toimitus: Heikki Ylipaavalniemi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Kuvaus ja leikkaus: Mikko Pohjola, Saha Prod.