Oamkin Moodlen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://moodle.oamk.fi/ .
Seloste on päivitetty 23.9.2020.

Tämä verkkosivusto on otettu käyttöön ennen EU:n saavutettavuusdirektiivin julkaisua. Tämän sivuston pitäisi täyttää digipalvelulaissa asetetut vaatimukset 23.9.2020 alkaen.

Oamkin Moodle täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Olemme löytäneet sivustolta saavutettavuusongelmia. Koska kyseessä on laaja verkkosivusto, olemme voineet tarkastella vain pientä osaa Moodlen näkymistä saavutettavuusarviota varten. Käytimme arvioinnissa apuna seuraavaa työkalua:

·      Totally-bookmarklet

Ei saavutettava sisältö

Havaittava: Värien kontrasti

Pääosin kontrastit ovat kunnossa. Joillakin kursseilla olevissa tiedostoissa on kontrastiongelmia. Tämä on pitkälti seurausta siitä, että Oamkin vanhassa PowerPoint-mallipohjassa kontrastivaatimukset eivät täyty. Lisäksi on mahdollista, että jollakin kurssilla kurssin omistaja on itse vaihtanut oletusvärejä toisiksi, jolloin on mahdollista, että ne eivät täytä vaatimuksia. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)).

Havaittava: Videoissa ei yleensä ole tekstitystä

Ennen 23.9.2020 julkaistuilta videoilta ei edellytetä tekstitystä. Lisäksi tekstitystä ei edellytetä 23.9.2020 tai sen jälkeen julkaistuilta videoilta, joita käytetään ainoastaan yhdellä kurssilla yhden toteutuksen ajan. Laki edellyttää tekstitystä 23.9.2020 tai sen jälkeen julkaisuilta videoilta, joita käytetään useammalla kurssilla tai yhdellä kurssilla useamman toteutuksen ajan. Pääosa videoista on suomenkielisiä ja automaattinen puheentunnistus suomen kielellä toimii vielä huonosti. (WCAG 1.2.2 Tekstitys (tallennettu))

Havaittava: Tiedostoja ei ole tehty saavuttavuusvaatimusten mukaisesti

Oamkin vanhat dokumenttipohjat eivät ohjaa tekemään saavutettavia tiedostoja. Oamkissa ei vielä systemaattisesti varmisteta tiedostojen saavutettavuutta. Henkilöstön saavutettavuustietoisuudessa on vielä puutteita. On mahdollista ja todennäköistä, että tiedostoissa on puutteita otsikoinnissa ja usein kuvien vaihtoehtoiset kuvaukset puuttuvat. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö; 1.3.1 Informaatio ja suhteet; 1.4.1 Värien käyttö; 1.4.3 Kontrasti (minimi))

Havaittava: Puutteita kurssien kuvatiedostojen vaihtoehtoisissa kuvauksissa

Kuville pakotetaan nykyään vaihtoehtoinen kuvaus, mutta käyttöliittymä ei ohjaa kurssien tekijöitä tekemään kuvan oleellista sisältöä kertovia vaihtoehtoisia kuvauksia. Tällä hetkellä kuvissa olevat vaihtoehtoiset tekstit eivät välttämättä vastaa tarkoitustaan. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

Ymmärrettävä: Sivun kieli määräytyy käyttöliittymän kielen perusteella, käyttöliittymän kieli voi olla eri kuin kurssin kieli

Voit vaihtaa käyttöliittymän kielen kurssin kielen mukaiseksi, niin ruudunlukuohjelma toimii oikein. (WCAG 3.1.1 Sivun kieli; 3.1.2 Osien kieli)

Kohtuuton rasite

Videon tekstittäminen käsin vie vähintään kolminkertaisen ajan videon kestoon nähden. Tekstittämiseen ei ole vielä osoitettu resursseja Oamkissa.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

·       opetuksessa rajatussa ryhmässä määräaikaisesti käytettävien sisältöjen ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia, jos sisältöjä ei kierrätetä toteutukselta toiselle.

·       toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ei tarvitse korjata, elleivät ne ole toiminnan kannalta erityisen oleellisia.

·       video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ei tarvitse muuttaa saavutettaviksi.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla moodle-helpdesk@oamk.fi

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, eli sähköpostitse osoitteeseen moodle-helpdesk@oamk.fi . Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon . Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla on yksityiskohtaiset ohjeet yhteydenottoja varten.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

Olemme sitoutuneet saavutettavuuteen

Huomaa, että tämä seloste koskee vain moodle.oamk.fi-osoitteessa olevia sivuja. Moodleen linkitetyillä sivustoilla pitäisi olla omat selosteensa saavutettavuusdirektiivin mukaisessa aikataulussa, jos vaatimukset niitä koskevat.

Tavoitteenamme on aktiivisesti parantaa kaikkien tarjoamiemme verkkopalveluiden saavutettavuutta. Pyrimme tekemään omista verkkopalveluistamme helppokäyttöisiä ja teemme työtä sen eteen, että saavutettavuus tulee kiinteäksi ja luontevaksi osaksi verkkopalveluita. Oamkin henkilöstölle ja opiskelijoille on tarjolla Verkkopalveluiden saavutettavuus -verkkokurssi, jonka kuka tahansa voi halutessaan suorittaa. Kurssin tavoitteena on levittää saavutettavuustietoisuutta Oamkissa.