Ohjeita 10-sormijärjestelmän oppimiseen

©  Kari Laitinen      

Viimeisin versio tästä sivusta löytyy tästä linkistä. Suosittelen että klikkailet tuolle sivulle.
 

Miksi kannattaa opetella käyttämään näppäimistöä 10 sormella?

Käytännöllisesti katsoen jokainen joutuu nykyisin työelämässä käyttämään tietokoneen näppäimistöä, joka on suunniteltu sellaiseksi että sitä voi käyttää kymmenellä sormella.

Teet vähemmän virheitä ja saat enemmän aikaiseksi vähemmällä vaivalla.

Ehdit ajatella tärkeämpiä asioita kun sinun ei tarvitse käyttää aikaa oikeiden näppäinten etsimiseen näppäimistöltä.

Saattaa olla hyväksi esim. niskan terveydelle kun katseen ei tarvitse "sahata" näppäimistön ja näytön välillä.
 

Mitä kymmensormijärjestelmä tarkoittaa?

Kymmensormijärjestelmässä tietyt näppäimistön näppäimet painetaan aina tietyllä sormella. Seuraava kuva näyttää mikä sormi pitäisi hallita mitäkin näppäimistön näppäintä:

Näppäimistö

Kuvassa on merkitty eri väreillä näppäimet joita tietyt sormet käyttävät. Esimerkiksi oikean käden pikkusormi käyttää oikealle merkittyjä keltaisia näppäimiä, ja vasemman käden keskisormi käyttää näppäimiä C, D ja E. Pikkusormet käyttävät myös mm. Shift- ja Enter- näppäimiä vaikka niitä ei ole kuvaan keltaisella merkittykään.

Kuvaan on ympyröity ne näppäimet joilla sormet lepäävät perusasennossa. Peukalot lepäävät kymmensormijärjestelmässä suuren Space-näppäimen päällä.

Ctrl- ja Alt-näppäinten käyttö voi olla vaikeaa kymmensormijärjestelmässä, joten niitä käytettäessä voi kymmensormijärjestelmästä tilapäisesti luopua.
 

Kuinka kymmensormijärjestelmä opitaan?

Kymmensormijärjestelmän oppimiseksi tulee tehdä n. 3 viikon ajan säännöllisesti päivittäin harjoituksia n. puolen tunnin ajan, ja tämän jälkeen tulee noudattaa opittua kirjoitustapaa aina kun näppäimistöä käytetään.

Kymmensormijärjestelmän oppiminen ja käyttäminen tuntuu alussa vaikealta, mutta se helpottuu päivä päivältä kun jaksaa harjoitella kurinalaisesti.

Opiskeluun voi käyttää jotain tietokoneohjelmaa (esim. www.typingmaster.com) tai sitten kirjastosta voi lainata jonkin "vanhanaikaisen" konekirjoitusoppaan. Seuraavassa kohdassa on käyttökelpoisia harjoituksia.
 

10-sormijärjestelmän harjoituksia

Seuraavat harjoitukset ovat sellaisia, että toistamalla yksinkertaisia kirjainsekvenssejä harjoitetaan eri näppäinten käyttöä. Harjoitukset voi tehdä esim. jollain tekstieditorilla. On hyvä säätää kirjoitustyökalun fontti sellaiseksi että kaikki kirjaimet ovat samanlevyisiä. Tällainen on esim. Courier-fontti.
 

HARJOITUS 1

Asettele sormet oikein näppäimistölle. Lepotilassa sormet ovat seuraavasti
perusnäppäinten päällä:

   vasen pikkusormi     a
   vasen nimetön        s
   vasen keskisormi     d
   vasen etusormi       f

   oikea etusormi       j
   oikea keskisormi     k
   oikea nimetön        l
   oikea pikkusormi     ö

Peukalot voivat levätä suuren välilyöntinäppylän päällä.

Useimmissa näppäimistöissä on etusorminäppäimissä jonkinlaiset tuntuvat merkinnät. Kokeile että sormesi tuntevat nämä merkinnät kun hivelet näppäimiä kevyesti.

Sormia on syytä pitää vähän koukussa.

Tarkoitus on että sormet pysyvät kevyesti perusnäppäinten päällä ja sieltä singahtavat tarvittaessa muiden näppäinten päälle. Näissä harjoituksissa ei sormia vielä tarvitse siirtää pois näiltä perusnäppäimiltä.

Kokeile kirjoittaa seuraavaa. Pyri liikuttamaan vain sitä
sormea joka kirjoittaa, ja anna muiden olla levossa. Toista harjoitus useaan kertaan kunnes se sujuu hyvin.

fff fff fff jjj jjj jjj jjj fff fff fff jjj jjj jjj jjj
fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj fff jjj

ddd ddd ddd kkk kkk kkk kkk ddd ddd ddd kkk kkk kkk kkk
ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk

sss sss sss lll lll lll lll sss sss sss lll lll lll lll
sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll sss lll

aaa aaa aaa ööö ööö ööö ööö aaa aaa aaa ööö ööö ööö ööö
aaa ööö aaa ööö aaa ööö aaa ööö aaa ööö aaa ööö aaa ööö

fff jjj ddd kkk sss lll aaa ööö fff jjj ööö aaa lll sss
jjj fff kkk ddd lll sss ööö aaa jjj fff aaa ööö sss lll
 

HARJOITUS 2

  asdf jklö  -  PERUSNÄPPÄIMET
 

Kymmensormijärjestelmässä on olennaista että kirjoituksessa on tietty rytmiikka. Tämä tarkoittaa että kirjaimia tuotetaan tasaiseen tahtiin, eli jokainen näppäinpainallus vie suurin piirtein saman verran aikaa.

Tee seuraavat harjoitukset ja ajattele kirjoittaessasi myös rytmiikkaa. Kirjoita riittävän hitaasti jotta rytmisi säilyy.

Harjoituksissa siis kirjoitetaan kolmen kirjaimen ryhmiä ja näiden väliin kirjoitetaan välilyönti. Kaikkien merkkien, siis myös välilyönnin, kirjoitusaika pitäisi olla suurinpiirtein sama.

jjj fff jjj fff jjf jjf ffj ffj jff jff fjj fjj jfj jfj fjf fjf
kkk ddd kkk ddd kkd kkd ddk ddk kdd kdd dkk dkk kdk kdk dkd dkd 

lll sss lll sss lls lls ssl ssl lss lss sll sll lsl lsl sls sls
ööö aaa ööö aaa ööa ööa aaö aaö öaa öaa aöö aöö öaö öaö aöa aöa 

jkj jkj fdf fdf jjk jjk ffd ffd kkj kkj ddf ddf kjj kjj dff dff
klk klk dsd dsd kkl kkl dds dds llk llk ssd ssd lkk lkk sdd sdd 

löl löl sas sas llö llö ssa ssa ööl ööl aas aas öll öll ass ass
öjö öjö afa afa ööj ööj aaf aaf jjö jjö ffa ffa jöö jöö faa faa 
 

HARJOITUS 3

  asdf jklö  -  PERUSNÄPPÄIMET

Seuraavassa kirjoitetaan neljän kirjaimen ryhmiä, joiden väliin tulee välilyönti. Muista jälleen tasainen kirjoitusnopeus. On aivan luonnollista jos välillä tuntuu että et ikinä opi tätä. Varmasti opit kun harjoittelet. Kirjoita alussa riittävän hitaasti.
 

fjfj jjff jfjf jffj jjff jfjf jjff jjff jfjf jfjf jjff jjff jfjf
fjjf jfjf jjff jfjf jjff jffj jfjf jjff jffj jfjf jffj fjjf jfjf

dkdk kkdd kddk dkdk kddk dkdk kkdd kdkd kkdd kddk dkkd kdkd kddk
kkdd dkkd kdkd dkkd kddk dkdk kdkd kddk dkkd kkdd kkdd kdkd kdkd

lsls lsls ssll slls slsl llss ssll lsls slls lssl slls llss lsls
ssll slls slsl llss slls lsls ssll llss slsl lsls slls slls slsl

öaöa öaöa öaöa aaöö ööaa ööaa öaöa öaaö aööa öaaö aööa öaöa öaaö
ööaa ööaa aööa aaöö aaöö öaöa aööa aöaö öaaö ööaa ööaa öaaö öaaö

kall klas asla fasa dafa ajaa kala sala kala alla alas ajaa saka
föda ökas ajaa föla falk fösa kala sala kala slöa löss kala slöa

ajaa faja född dafa kala lada sala skal fösa löss kala sala alla
adjö löss kala lada sala slöa föla alas saka kala alas alla sala
 

saaja lakka laaja jalas laaka lakka allas saaja lakka saada allas
jalka jalla sadas lakka sakka salaa kalja jalas sadas sakka adjös

sadas alkaa salla kassa kaada kalja lakka salaa kalja kassa alas
salla sladd laaka kassa klass alkaa följa födda laaka alkaa ajaa

födas följd flask fasad fadda dadda följa skall dölja skall adjö
skalk skala skaka skada skala skald skaka skala skada skala alla

kaada sadas alkaa salla kassa kalja salla salaa sadas kaada kala
jalas jaala jalka laaja laaka allas lakka jaala sadas jalas dall

födas följd flask fasad fadda dadda dölja födas dölja skall adjö
salaa salla dadda sadas salaa sakka sadas laaja jalas kassa kala

jaala jalka alkaa salla kassa salla salaa allas salaa jalas alla
saada allas sadas kaada jaala lakka sakka salaa kalja dölja adjö

ajalla kassaa skaala jalkaa ajalla jaksaa lakkaa kassaa jalkaa
saakka lakkaa ajalla kassaa saakka lakkaa jaksaa jalkaa jaffaa
 

HARJOITUS  4

g h ä - PERUSRIVIN SIIRTONÄPPÄIMET

Tässä ja seuraavissa harjoituksissa joudut siirtämään sormia välillä pois perusnäppäimien päältä. Esimerkiksi kun kirjoitat h-kirjaimen, sinun tulee siirtää oikean käden etusormi j:n päältä pois ja lyödä sillä h-näppäintä. Tarkoitus on että oikea etusormi palaa tämän jälkeen välittömästi takaisin j:n päälle.

Jokaisen perusnäppäinten ulkopuolisen kirjaimen kirjoitus on periaatteessa samanlainen. Kyseiselle kirjaimelle määrätty sormi singahtaa ko. kirjaimen näppäimelle, ja palaa kirjoituksen jälkeen takaisin perusnäppäimelleen. Esimerkiksi oikea pikkusormi palaa heti takaisin ö-kirjaimen päälle kun ä-kirjain on saatu kirjoitettua.
 

fgfg jhjh fggf jhhj fgfg jhjh fgfg fggf jhhj jhjh jhhj fggf jhhj
gffg fggf jhhj fgfg jhjh ghhg jhjh gffg jhhj gffg gffg jhjh fgfg

öäöä öäöä öääö öääö öääö öäöä ööää ääöö öäöä öääö äööä öääö äööä
öääö öäöä öäöä äööä öääö öäöä äöäö öääö öääö äööä öäöä äöäö öäöä

fäfä föfä fäfä gääh dälk sälk jääf dääf gääf gääs sääs kääf äljä
ällä käkä fääg säsä häll säll hähä säsä älhä hösä säsä käsä lälä 

gläd half fääg säsä half hölg glad släg half hölf hälf haka sökö
hödä säsä häkä däfä käkä gälk glad sääs gläd säsä half glad säkä

alhä häkä häsä häll hall slöh säga saga dölk kalk hall glad haka
haka glad häkä hall sälä glad haka saha glad haka saha glad haka

saha äläs hölk jasä half saga haka hägg halg glad haja saja haka
haka kala haka saga half haka saga glad kala haka hall slög kala
 

ahdas halla kläsa ädlas kläff älkää sähkö halla glada lahja glad
lagga glada shall jahka sähkö shall äläkä halla hällä halaa haka

jahka glada älkää ahdas galla sähkö halla glada älkää halla haka
lahja halla hällä sähkö ahdas halla älkää shall hakaa sähkö glad

jahka glada älkää halla ahdas galla sähkö ahdas ädlas kläff saha
shall hällä sähkö äläkä älkää sähkö halla glada sähkö hällä haka

hällä halla sähkö äläkä shall ädlas kläff sähkö älkää äläkä häkä
lagda sähkö jahka glada sähkö häkää halaa hakaa halla hällä äläs

lagda glada lagda glada sähkö salla halla ahdas hällä ahdas haka
lagga glada shall hakaa halaa ahdas sähkö hällä glada shall glad

shall ahdas halla kläsa ädlas kläff älkää sähkö halla glada saha
shall sähkö äläkä ädlas kläff älkää sähkö glada halla hällä häkä

glada jahka sähkö glada ädlas äläkä älkää hällä halla hlada äläs
ahdas jahka lagga glada sähkö ädlas äläkä älkää glada halla haka
 
 

HARJOITUS 5

Siirry suoraan seuraavaan harjoitukseen.
 

HARJOITUS  6
 

PISTE - OIKEAN KÄDEN NIMETTÖMÄN MÄPPÄIN ALARIVILLÄ
 

l.l. l.l. l.l. l.l. l.l. l.l. l.l. l.l. l.l. l.l. l.l. l.l. l.l.
.ll. .ll. .ll. .ll. .ll. l..l l..l l..l .ll. .ll. l..l .ll. .ll.

saa. jaa. ala. aja. jaa. död. föf. kal. lad. saa. jaj. ala. död.
älä. saa. ala. älä. älä. älä. död. död. älä. älä. aja. död. saa.

älä. saa. ala. aja. död. öss. älä. saa. gla. älä. saa. död. älä.
ala. saa. död. kal. sal. saa. älä. död. föd. älä. saa. aja. ala.

ala. saa. död. älä. saa. ala. aja. kal. jaa. saa. älä. saa. död.
gla. älä. föd. älä. gla. saa. ala. aja. ala. död. älä. ala. saa.

saa. älä. saa. föd. saa. ala. aja. död. öss. jaa. saa. gla. älä.
död. älä. saa. aja. ala. saa. död. älä. öss. saa. gla. älä. saa.

ahdas. halla. älkää. äläkä. sähkö. glada. laaja. jahka. halla.
halaa. ahdas. sähkö. jahka. shall. sähkö. halla. hlada. sähkö.

halla. älkää. äläkä. hällä. sähkö. hakaa. halla. hällä. älkää.
lahja. laaja. lakka. saada. shall. sähkö. saada. lakka. sähkö. 

glada. höjda. ahdas. älkää. hakaa. lahja. älkää. halla. glada.
sadas. sähkö. galla. sähkö. älkää. halaa. ahdas. lahja. ädlas.

halla. sähkö. shall. äläkä. halla. ahdas. kläff. älkää. lahja.
äläkä. hahka. halla. ahdas. sähkö. älkää. lakka. älkää. lahja.

sähkö. halla. jahka. älkää. glada. ahdas. sähkö. älkää. halla.
halaa. jahka. sähkö. älkää. äläkä. sadas. äläkä. sähkö. ahdas.

Ala. Saa. Jaa. Saa. Jaa. Saa. Älä. Död. Jaa. Ala. Saa. Död. Saa.
Älä. Saa. Saa. Älä. Älä. Ala. Saa. Död. Saa. Ala. Saa. Död. Älä. 

Saa. Älä. Älä. Älä. Älä. Saa. Jaa. Ala. Älä. Död. Föd. Älä. Död.
Älä. Jaa. Död. Saa. Saa. Jaa. Ala. Älä. Ada. Öss. Död. Älä. Saa.

Älä. Saa. Död. Saa. Jaa. Ala. Älä. Ada. Öss. Död. Saa. Älä. Saa.
Älä. Saa. Älä. Saa. Död. Älä. Saa. Ala. Saa. Död. Saa. Älä. Saa.

ALLA KALA SALA JAHA KALA ALLA ALAS ÄLÄS KALA ALAS SAHA ADJÖ SAHA
KALA ALLA SAHA SALA ALLA SAHA KALA ALLA ALAS SAHA ÄLÄS ADJÖ SAHA
 
 
HARJOITUS 7 

r u - ETUSORMIEN NÄPPÄIMET YLÄRIVILLÄ

frfr frfr frfr frfr frrf rffr frfr rffr ffrr rrff frrf rffr frfr
juju juju juju juuj ujju jjuu uujj juuj ujuj juuj ujuj juuj ujuj

kuka dufa sara raju räsä kuka rasu luku raju alku raju haju sara
särö suku luku alku raju sara särö luja sula aura rasu räsä sara

suku arka karu suru uhka alus kuka haka luja suru luja suku arka
karu haja sara särö saku luja sula luku rasu raju alku luja haju

haju arka huja fuga kuka laku raju dufa fuga huja räsä rasu uhka
suku raju alku raju haju sara särö sara sula sara alku aura arka

kuha alku aura arka dufa karu luja sula suku raju raja suru suku
suku suru alku arka karu sula suku raju raja suru suku luja haju

ruha raju kurs rädd köra raju raha sara raja arka uhka luku aura
suku suru kalu haku raja arka raju luja rasu raju alku luja särö
 

raaja laulu lasku kauhu jarru hurja karhu kasku rähjä kuura suru
karja sarka kaasu hullu jakku kasku jalus kaasu kauha kauhu kuka

kauas kauhu rassu kaasu kalju kulku rauha kalju kulku uljas laku
raaka rukka ruusu rassu lauha laulu lasku kalju karja raaka kuka

surku rukka ruusu rahka sukka laulu juhla huuru harha sulfa suku
laulu lasku ruska juhla harha hassu harja juhla jalus kasku sara

kaura karhu kulua juhla lasku sulku kauas laulu ruusu kurja uhka
karhu lasku uuras juhla jarru härkä ruusu härkä hassu härkä suku

kuula karhu uhkua surku sulku sarjf sarka laulu ruusu rukka luja
härkä laulu kulua raaka kauhu kulku hurja lukua surua sukua ruha

ahdas härkä kurja kaura rääsä surra sulku hurja sulfa lahja luja
lujaa karhu hukka kukka lasku kukka härkä lasku karhu rääsä suru

Saku Saul Arja Saul Juha Saku Saul Rauha Saara Jukka Klaus Saara
Saul Saku Juha Arja Saul Arja Juha Klaus Rauha Saara Jukka Rauha
 
 
HARJOITUS 8 

e i - KESKISORMIEN NÄPPÄIMET YLÄRIVILLÄ

dede dede dede dede dede dede dede eded eded eded eded eded eded
kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki ikik ikik ikik ikik ikik ikik 

ddee ddee ddee ddee eedd eedd eedd eedd eedd ddee ddee ddee eedd
kkii kkii kkii kkii iikk iikk iikk iikk iikk kkii kkii kkii iikk 

kide side lide kide side lide ledi kedi sedi kide ledi sedi side
eide iede eide iede edda iida edda iida aida eeda leda side kide 

rieska lieska siika liika riika lille sille dille ellis sillees
reiska leiska seela sella alles illas silla kiila diili fiilis 

jeesus fiikus seikka keikka laikka laakea siilas hiffas kiekasi
hillaa sikisi liikaa geffen ölkkiä sökösi äläkee delasi siekasi 

Jedda. Lieko. Lukki. Gekki. Likka. Hikka. Kikka. Kekkä. Sika.
Liisa. Seija. Reija. Liekö. Lasse. Jesse. Sesse. Sissi. Kike. 
 
 
HARJOITUS 9 

b n - ETUSORMIEN NÄPPÄIMET ALARIVILLÄ

fbfb fbfb fbfb fbfb fbfb fbfb fbfb bfbf bfbf bfbf bfbf bfbf fbfb
jnjn jnjn jnjn jnjn jnjn jnjn jnjn njnj njnj njnj njnj njnj jnjn 

ffbb ffbb ffbb ffbb bbff bbff bbff bbff bbff ffbb ffbb ffbb bbff
jjnn jjnn jjnn jjnn nnjj nnjj nnjj nnjj nnjj jjnn jjnn jjnn nnjj 

fbfg fbfg fbfg fbfg bfgf bfgf bfgf bfgf fbfg fbfg fbfg fbfg bfgf
jnjh jnjh jnjh jnjh njhj njhj njhj njhj jnjh jnjh jnjh jnjh njhj 

fbfr fbfr fbfr fbfr bfrf bfrf bfrf bfrf fbfr fbfr fbfr fbfr bfrf
jnju jnju jnju jnju njuj njuj njuj njuj njuj jnju jnju jnju njuj 

bella nella kaaba kanna blini blink bless blind negra labra bubba
abbas abdul renki nakki bluff nössö ankea sanna jenna sunni hunni 

kinnas kannas kenkiä niukka kankea begging sinkki linkki basilli
berlin nebula debris annala ankara nikkeli enkeli sabine dinaari 

Bikini. Debris. Kannel. Kunnas. Sabine. Kanala. Belgia. Nebula.
Nikula. Sikana. Hinkki. Anjala. Lankku. Unkari. Bulgaria. Nebraska. 
 
 

HARJOITUS  10

PILKKU  -  OIKEAN KÄDEN KESKISORMEN NÄPPÄIN ALARIVILLÄ

k,k, k,k, k,k, k,k, k,,k ,kk, k,k, ,k,k k,,k k,k, k,k, ,kk, k,,k
,,kk kk,, k,,k k,,k k,,k ,kk, ,kk, k,k, k,k, ,kk, k,,k ,k,k ,kk,

älä, saa, ala, älä, saa, älä, saa, älä, saa, ala, sää, jaa, älä,
ska, gla, älä, saa, ala, död, jaa, gla, ska, aja, älä, jaa, ska,

jaa, ska, älä, ala, älä, aja, ska, älä, jaa, ala, saa, älä, jaa,
död, föd, saa, älä, saa, ala, sää, saa, ala, jaa, sää, älä, ala,

öss, älä, saa, jää, sää, ala, älä, ska, ala, jaa, saa, död, älä,
öss, saa, jaa, föd, ala, älä, jaa, saa, älä, saa, ala, död, ska,

Ulla Karhula saa rahaa, kakkua, kalaa, salkkaa, jaffaa, Urjalassa.
Jukka Lööf saa jaffaa, rahaa, kalaa, salakkaa, kakkua Karjalassa.

Kuulakkaassa, kurjassa, karussa Luulajassa karhu ajaa harakkaa.
Karussa, kurjassa, kuulakkaassa Urjalassa Juha Säkölä saa kakkua.

Urjalassa, Karhulassa, Luulajassa, Härkälässä Arja Lööf saa rahaa.
Härkälässä, Luulajassa, Karhulassa, Urjalassa Ulla Ruha saa kalaa.

Laura Rukala ajaa Ladaa kuulakkaassa, karussa, kurjassa säässä.
Lars Säkölä saa rahaa, jaffaa, kalaa, kakkua ja salakkaa Karhulassa.

Rakas, hauska, jörö Jukka Härkälä laulaa hauskaa laulua Urjalassa.
Hauska, jörö, rakas Ulla Luulaja saa laulaa ruuhkassa Karhulassa.

Laukussa lasku, raha, kaulus, ruusu, suklaa, säädös, kukka, kurkku.
Raaralla, Jukalla, Rauhalla, Lauralla, Jaskalla raskas, rakas laukku.

Kärkäs, suulas, rakas, hauska Laura Kujala saa kurkkua, ruusuja.
Jukka Rauhalalla raskas laukku, sahausurakka, laukussa rahaa ja la...

Hauras, raskas, rakas kukka kadulla, juhlassa, Urjalassa, Karjaalla.
Saara Rukalalla jakkara, kukka, laukku, salkku, kaulus, rahkaa.

Karjalla kauraa, karhulla lakkaa, ruukussa ruusu, laukussa lasku.
Sahalla sauhua, kaasua, sähköä, sahausurakka, sähkösäädös, rahaa.
 

HARJOITUS  11

t y - ETUSORMIEN NÄPPÄIMET YLÄRIVILLÄ

jyjy jyjy jyjy jyyj jyjy yjjy jyjy yjjy jyyj jyjy jyyj yjjy jyjy
ftft ftft ftft ftft fttf fttf tfft fttf ftft ftft ftft ftft fttf

taka lyly tyly kysy yskä kylä taru satu katu kyky taka syyt satu 
häät hätä yötä kyky yskä tyly lyly allt kylä hätä häät yötä taru

tätä hätä häkä yötä taru yskä kylä satu taru kyky kysy syyt häät
taka taas satu tasa taru kylä satu kylä jätä hätä häät syyt kysy

tykö jätä jäät hätä yllä latu kyky lyly täry taka tasa raha taka
urat yötä häät hätä katu satu yllä kysy saat taka tykö jäät häät

sata tasa räsy arka allt latu satu jyry työt satu jyry työt käry
yötä sata hätä satu kyky taka tasa taru arka räsy sata tasa kysy

tykö kylä satu taas jäät taru kylä syyt syys yötä räsy kylä hätä
satu taka tasa taka kylä satu kylä jätä hätä häät syyt kysy taru
 
allt lyly tyly kylä yötä sata saat syys syyt satu taka tasa jyry
käry kylä yllä yskä työt sata sara syys syyt tasa yötä tasa yötä
 
 

lähtö, yöllä, kyllä, tästä, rahat, lyhty, tasku, syödä, hattu,
käryt, kyllä, kyytä, löyly, kättä, hattu, kylät, rahat, tasku,

juttu, yöllä, tutut, salat, saatu, kyytä, syksy, lasta, tasku,
käsky, syödä, yöllä, yltyy, tästä, tyhjä, säryt, kadut, saada,

tasku, syksy, juttu, lyhty, syksy, yöllä, työtä, käryt, syksy, 
tukat, lähtö, tylyt, yöllä, käryt, käsky, säryt, löyly, lyhty,

kutsu, tyhjä, rahat, kyllä, tyhjä, syksy, tyhjä, tästä, tyhjä,
käsky, yöllä, käryt, tuhka, hattu, tutut, juttu, rahat, hattu,

Tuula, Rarja, Arttu, Katja, Harry, Yrjöt, Tarja, Tuula, Arttu,
Tarja, Katja, Tuula, Harry, Tarja, Tuula, Arttu, Tarja, Tuula,

Katja, Harry, Yrjöt, Tuula, Tarja, Tuula, Arttu, Tuula, Tarja,
Harry, Yrjöt, Tuula, Harry, Tarja, Tuula, Harry, Arttu, Tuula.
 

HARJOITUS  12

v m - ETUSORMEN NÄPPÄIMET ALARIVILLÄ

jmjm jmjm jmjm jmmj mjjm jmjm jmmj mjjm jmjm mjmj jmjm mjjm jmmj
fvfv fvfv fvvf fvvf vfvf fvfv fvvf vffv fvfv vfvf fvfv fvvf fvvf

lama kama vyöt sävy tämä mörö kuva vara savu ruma vasa maja hymy
jaja kuva sama vasa avut aamu tavu jymy maja ruma vasa hymy kyva

muta hymy kuva aamu musa tämä hyvä tämä vaja vaka vasa vaha savu
muta hymy aamu maat muka maat muut aamu maat mymy havu kuva savu

humu hymy masu maha maat savu vasa avut aamu avut savu myös hyvä
maku hymy masu tuma sävy mätä väkä möly myös hyvä sävy vyöt maja

vara vasa mätä myös möly vähä väkä lama tavu vara vala savu avut
sama vyöt humu hämy tuma sävy mätä kuva aamu maja tavu savu kuva

jama kama vyöt sävy tämä möly vara vasa savu ruma maja hymy kuva
muta kuva havu tuma mökä maat muka muut aamu tämä aava aamu muut
 

turva, kuuma, maksa, harva, karva, märkä, haava, vaara, kuuma,
mäyrä, myyrä, mutaa, malta, maata, murha, mätäs, havut, särmä,

savut, hyvät, märkä, mätäs, märkä, väljä, välly, vaara, summa,
mutta, haava, musta, märkä, haava, vaara, mäyrä, turva, matka,

turva, harva, karva, märkä, mumma, vaara, mäyrä, märkä, väärä,
vauva, mummu, matka, vahva, kuuma, laava, mamma, mäyrä, lauma,

laava, myyrä, vasta, mätäs, mamma, kumma, kuuma, määrä, kumma,
väärä, summa, mörkö, sävyt, väsyä, kaava, tumma, varat, väsyä,

myrsky, harmaa, salama, sammal, lammas, hämärä, gramma, kuuma,
vähyys, hämätä, hammas, humaus, kumara, mukava, vasara, särmä,

salama, varvas, rummut, rammat, kavala, kuluma, vakava, väärä,
lammas, hammas, mukava, harava, mallas, vasara, kavala, summa,

gramma, hämätä, vakava, harmaa, mukava, lammas, ravata, surma,
väsätä, maukas, sammal, ravata, kumara, hammas, varvas, kulma.

Mittariviisaus. Vallesmanni. Summausviesti. Messuvieras. Musiikkiväline.
Rasvausveivain. Virsikirjamusiikki. Veisaajamestari. Mummiveikkaus. Mämmivaje. 
 
 

HARJOITUS  13

YHDYSMERKKI - OIKEAN KÄDEN PIKKUSORMEN NÄPPÄIN ALARIVILLÄ

ö-ö- ö-ö- ö-ö- ö--ö ö--ö -öö- ö-ö- ö-ö- -öö- ö--ö ö--ö -öö- ö-ö-
ö--ö ö--ö ö-ö- ö-ö- -öö- -ö-ö ö-ö- -ö-ö ö--ö -öö- ö-ö- ö-ö- -öö-

ä-lä ä-lä ä-lä ä-lä a-la ä-lä saa- älä- a-ja a- a ä-lä a-la ä-lä
a-ja saa- älä- a-ja ä-lä ala- saa- a-ja j-la ä-lä a-la ä-lä ä-lä

saa- ä-lä a-la ä-lä saa- ala- a-la ä-lä ä-lä a-la saa- ala- älä-
a-la ä-lä a-la saa- a-la älä- a-la ä-lä älä- saa- a-ja ä-lä a-la

a-la ä-lä saa- a-ja saa- a-ja a-ja a-ja saa- ala- älä- saa- a-la
a-ja älä- a-la a-ja saa- älä- ä-lä a-la saa- ä-lä a-la saa- alä-
 

juhla-asut, rauta-ala, rauta-asu, sala-ajatus, laulu-uutuus, haka-
atulat, matka-arkku, harha-ajatus, laulu-uutuus, matka-avustus,

juhla-asu, raha-arkku, luuta-akka, kala-arkku, hattu-uutuus, raha-
arkku, matka-asu, luku-ura, hara-aura, kuva-ala, aamu-usva, matka-

arkku, rauta-aura, juhla-asu, jymy-yllätys, harha-ajatus, juhla-
asu, hattu-uutuus, matka-avustus, rauta-asu, maa-ala, satama-ala,

aamu-usva, satama-allas, juhla-asu, jyjy-yllätys, maa-ala, raha-
arkku, sala-ajatus, harha-ajatus, aamu-usva, laulu-uutuus, kala-

arkku, hattu-uutuus, laulu-uutuus, luuta-akka, maa-ala, juhla-
asu, rauta-arkku, rauta-ala, rauta-asu, sala-ajatus, maa-ala,

lahja-arkku, raha-arkku, aamu-usva, jymy-yllätys, harha-ajatus,
jymy-yllätys, haka-atylat, haja-asutus, rauta-ala, haja-asutus,

harha-ajatus, sala-ajatus, jymy-yllätys, rauta-ala, aamu-usva,
matka-avustus, matka-arkku, juhla-asu, rauta-ala, jymy-yllätys,

Marjatta-tyttö, Marja-tyttö, Tarja-tyttö, Martta-mummu, Tarja-
mummu, Marjatta-tyttö, Marja-mummu, Tarja-tyttö, Marja-mummu,

Marja-tyttö, Marjatta-mummu, Martta-tyttö, Tarja-tyttö, Marja-
mummu, Marjatta-tyttö, Tarja-tyttö, Marja-Mummu, Tarja-mummu.
 
 

HARJOITUS  14

c - KESKISORMEN NÄPPÄIN ALARIVILLÄ

dcdc dcdc dcdc dcdc cdcd cdcd cdcd dccd dccd dccd dccd ddcc dccd 
dccd dccd cddc cddc dccd dccd cddc cddc cddc cddc dcdc dcdc dcdc

cdll cert char chef chic city cyan chum chug clam cist clad clay
clem club crab crag cram cull crib crud crut cuff cull culm cube

cult curb cure curd curl cusk cuss cymc cyst fick gick nice rich
rick rice tack chef bäck häck suck nick täck säck cell char chef

city chic clem clay cert cist rick rice tack bäck däck suck nick
chum chug clam chic city chef char cert cell crib clab clay clem

crag cull culm cult curb cure cube crut crud crib curd curl cuss
tack täck bäck däck bäck häck nick chef tack täck chef rice cyst
 

Servicecity myy elintarvikkeita, kenkiä ja vaatteita. Leicester
taisteli Manchester Cityä vastaan. Titicacajärvi sijaitsee Andien

ylängöllä. Cinemassa Carita Cajanus katselee mukavia kuvia ja syö
suklaata. Cammes-liikkeestä Carita Cajanus hankkii vaatteensa ja

kenkänsä. Carita Cavenius kävelee ja katselee ihmisiä Atacamanissa.
Claus Crusell istuu kaikessa rauhassa Chilessä ja katselee, kun

ihmiset menevät ja tulevat edestakaisin. Caffe-kahvilassa lienee
mukava istua ja syödä currylla maustettua kanaa. Caesar lienee

alkuaan Julius-suvun erään haaran nimi. Cadus merkitsee savi-
ruukkua. Caduceus eli airuensauva kuului alkuaan Merkuriukselle.

Cachucha lienee andalusialainen tanssi. Cacus lienee tarujen
mukaan tulta syöksevä hirviö. Cambridge-jyrässä lienee hammas-

tettuja levyjä. Calumnia merkitsee väärää syytöstä, maineen
mustaamista. Canes venatici merkitsee tähdistöä. Chinchillat

leikkivät ja syövät hyvin Claus Chinan eläintarhassa. Cecilia
Cajanus vaihtaa lakanat ja tyynyliinat. Carita Crusell ja

Cecilia Crusell keräävät elintarvikkeita. Carita China ihastelee
uusia vaatteita Cannel-liikkeessä. Carita käyttää Basic-kieltä.
 
 

HARJOITUS 15

w o - NIMETTÖMIEN SORMIEN NÄPPÄIMET YLÄRIVILLÄ
 

lolo lolo lolo lolo swsw swsw lolo swsw lolo lool ssww lloo lolo
swsw lool swws lolo swws lool swws wssw olol lolo ollo swws lool

mato omat moni kota tuho kori olla talo joki talo otso olka omat 
oras olka omat onni oras otsa oksa ohut ohje tosi valo into jalo

tuho kota onni sato koto mato egon from kota huho ovet outo talo
olin olla kolo salo tulo talo alko kolo kori oksa rako sora tori

lohi kolo sato tulo talo alko juro jalo loka orsi oksa otsa kolo
tulo joku joki kilo olla olin olut otsa lohi oksa kilo sato tulo

roju siro juro tosi jalo kolo sato tulo ohut tulo talo outo ilot
joku tulo talo sulo lohi laho kolo koto orhi oras talo sato solu

taso tori talo tosi joki joka jalo ohut oksa from tuho ovet jalo
orja alki oksa otsa onni omat alka oras orhi oksa olla ohut ohje

lohi roju solu sola sulo sato alko tuho talo tulo outo ovet sato
wass west wass will wast wulf woof womb word blow know worm wild

wind west wait well wish wood will whom wish wink wine know woof
know will wood will wink know worm whel woof wild worm know word
 

joulu, vaimo, toimi, voima, kuoli, kovin, vuosi, jossa, jotta,
ostaa, sanoi, neuvo, hoito, kohti, tahto, koulu, lyseo, leuto,

sanoa, ostaa, ostos, kerro, kaivo, tahto, toivo, kunto, kohta,
ansio, kolme, voida, hehto, ostaa, korva, sanko, kanto, lehto,

ostot, taito, voima, tahto, korko, luoda, kohti, sanoi, jossa,
vuosi, toimi, kuoli, voima, toimi, vaimo, neuvo, hoito, kaivo,

Oili, Olga, Outi, Aaro, Ahto, Ahvo, Aimo, Asko, Arto, Juho, Simo,
Eero, Eino, Erno, Esko, Iiro, Ilmo, Ismo, Jalo, Juho, Niko, Oiva,

Aallokko. Heinikko. Kaislikko. Koivikko. Aallokko. Matalikko.
Kirjasto. Laivasto. Rahasto. Varasto. Viisikko. Aavikko. Rahasto.
 
 

HARJOITUS  16

q p - PIKKUSORMEN NÄPPÄIMET YLÄRIVILLÄ

aqaq qaqa aqqa aqqa aqaq qaqa aqqa qaaq aqaq qaqa aqqa qaaq aqqa
aqqa aqqa qaaq aqqa aqaq aqaq qaqa aqqa aqqa qaaq aqaq qaqa aqaq

öpöp pöpö öppö pööp öpöp pööp öpöp pöpö pöpp ppöö pöpp pöpö öppö
öppö pööp öpöp pöpö pöpp pöpö pööp öppö pööp öppö öpöp pööp öppö

oppi peto pala pato peto peti peli pato pako paha palo pois pora
peli perä pesu peto pian pito pino pato pois peli lape läpi päre

oppi pato peto peti lape pato läpi papu päre pipo läpi pako paha
pupu puna puut palo pako pois pano päre perä pidä pian povi puku

pula puut pano pyry puut päre perä povi pano pako piha paha pupu
peto pyhä puku povi puru puku pyhä pyyt päät peli peto pois läpi

pora pois palo pahe pako pato peli peti peto pato pala oppi pupu
pyry puut päre perä povi pano pako piha paha puku pyhä peto puut
 

pöytä, pappa, perna, paalu, paanu, paria, parta, papit, pappa,
pannu, piilo, pihti, pihvi, piika, pohja, pieni, pidin, pesue,

posti, polvi, polku, poika, poiju, pohja, pohje, paino, paine,
piimä, puoli, piuha, pitkä, puhde, puhua, puhto, puida, pulma,

pullo, puuha, pysyä, päivä, päkiä, pöllö, pölli, pöytä, pappa,
pidin, piika, pihvi, pihti, poolo, pannu, piilo, paino, paine,

Sirpa, Vappu, Varpu, Virpi, Aappo, Paavo, Pauli, Pekka, Petri,
Seppo, Paavo, Pauli, Pekka, Petri, Sampo, Seppo, Varpu, Virpi,

Pauli, Vappu, Paavo, Pekka, Sirpa, Virpi, Varpu, Vappu, Seppo,
Virpi, Paavo, Vappu, Pauli, Seppo, Pauli, Seppo, Virpi, Petri,

Sirpa, Vappu, Varpu, Virpi, Aappo, Paavo, Pauli, Pekka, Petri, 
Seppo, Paavo, Pauli, Pekka, Petri, Sampo, Seppo, Varpu, Virpi,

pannu, puoli, pöytä, pullo, poika, poolo, pohja, pöytä, paine,
pulma, pesue, pappa, poika, päkiä, pöllö, pölli, pöytä, pappa,

Peter, Pekka, Pietu, Quito, Queen, quite, parta, quite, pulma.  +
 

HARJOITUS  17

å - OIKEAN PIKKUSORMEN NÄPPÄIN "KOILLISESSA"

öåöå öåöå öååö åööå öååö åööå öåöå åööå öååö åööå öåöå åööå öååö
öååö åööå öååö öååö åööå öåöå åöåö öååö åööå öåöå åöåö öååö åööå

båsk åkel ålan kåja båsk låta måns åkel båsk åkel ålan kåja låta
låta båsk ålan låta båsk måns båsk åkel kåja låta måns åkel åder

gård måns åter åtal gård åkel låta åkel årig åder ålan båsk gård
båsk måns åter åtal gård årig åkel låta årig åder båsk måns låta

båsk måns åter åtal årig låta åkel årig åder ålan båsk måns gård
låta årig åkel låta årig åder båsk måns låta gård måns åkel låta
 

låna, låga, låsa, åren, måla, måne, mått, novå, spår, ståt, Åbo,
svår, spår, råda, åska, åter, ånga, våld, tråd, ubåt, såra, Åbo,

åter, vrål, ånga, mått, spår, håll, håla, håna, gård, gåta, får,
både, fråm, bråd, begå, dåna, dråp, begå, avgå, fåle, dåna, går,

såga, såra, tåla, ubåt, ådra, ånga, nivå, gåta, angå, både, blå,
såda, dråp, svår, spår, råda, åska, åter, ånga, våld, tråd, åka,
 
 

HARJOITUS 18

x - VASEMMAN NIMETTÖMÄN NÄPPÄIN ALARIVILLÄ

sxsx sxsx sxxs sxxs sxsx xsxs sxsx sxxs xssx sxsx sxsx sxxs xsxs
sxxs sxsx sxsx sxxs xsxs xsxs sxxs xssx sxxs sxsx xsxs sxsx sxxs

lexa taxi xero maxi taxi lexa växa maxi taxi taxi maxi växa xero
taxi maxi xero taxi xmas xero maxi taxi xero maxi taxi läxa växa

xmas xero lexa taxi xero xmas taxi lexa xero maxi taxi xero maxi
xero maxi växa lexa maxi xero taxi maxi taxi xmas xmas taxi maxi

xero lexa maxi taxi xero växa lexa maxi taxi xero xmas xero lexa
maxi taxi xero xmas taxi xero växa maxi taxi xero lexa maxi xero
 

Växt merkitsee kasvia, kasvillisuutta, vasvainta. Växthus on kasvi-
huone. Växtlighet merkitsee satoa, laihoa, kasvia ja kasvillisuutta.

Växtskydd merkitsee kasvinsuojelua. Växtvärk on kasvamisesta aiheu-
tuhut särky jäsenissä eli kehittymisen vaiva. Växa växte växt kään-

netään kasvaa, kehittyä, varttua suurentua, levitä laajeta, itää.
Växa bort merkitsee katoamista ajan mittaan. Växande käännetään

kasvava, kehittyvä, nouseva. Växel, växlar on vekseli, vaihto ja
vaihde. Växelbruk on vaihtoviljelystä. Växelförfalskning on vekselin-

väärennys. Växelförfalskare on vekselinväärentäjä ja växelkassa
vaihtokassa. Växelkurs merkitsee vaihtokurssia ja växelmynt vaihto-

rahaa. Växelström on vaihtovirta, växelverkan vuorovaikutus ja
växling vaihto, vaihtelu ja vaihe. Xylofon on ksylofoni. Xtian

käännetään kristitty, xanthic kellertävä ja x-rays x-säteet.
Felix Haxböle ärsytti Max Haxböleä ja Felix Braxia Luxemburgissa.

Xmas merkitsee samaa kuin christmas. Xtian käännetään kristitty.
Felix Haxböle suututti Max Haxbölen ja Felix Braxin Luxemburgissa.
 
 

HARJOITUS 19

z - VASEMMAN PIKKUSORMEN NÄPPÄIN ALARIVILLÄ

azaz azaz azaz azza azaz azza zaaz azaz azaz zaza azza azaz azaz
zaaz azza zaaz azaz azza zaaz azaz zaza zaaz azza azza zaaz azaz

zwei zwei zeal jazz zero zinc zwei zwar zwer zehn zone zoom zehn
zeal zoom zero zinc zion zest zone zoon zoom zwar zehn zero zuck

zahm zart zehn zwar zupa zuck jazz zebu zwar jazz zero jazz zehn
zeal zebu zero jazz zing zone zoom zwar zehn zwar zwei zoom zone

zeal jazz zwei zero zinc zest zing zoom zwar zehn zwar zero zion
jazz zero zeal zero zahm zart zebu zest zoom jazz zeal jazz zest
 

Venezuela on Etelä-Amerikassa. Venezuelassa on yhdeksän miljoonaa
ihmistä. Venezuela vie ulkomaille vuoriöljyä ja rautaa. Amazonian

viidakosta on kotoisin kumipuu. Brasiliassa Sao Paulon osavaltio
on kahvinviljelyn keskus. Viljelmät ovat suuria fazendoja.

Chimborazo on vuori Etelä-Amerikassa. Amazon-järvi on Amerikassa.
Pienet Sunda-Saaret ovat Timor, Filippiinit, Luzon ja Mindanao.

Zeeländare käännetään seelantilainen, zenit keskitaivas, huippu-
kohta, korkein piste. Zink on sinkki, zodiac eläinrata ja

kääntöpiiri. Zon on vyöhyke, zoologi eläintiede ja zoologisk
eläintieteellinen. Zeits on saksalainen kaupunki. Zell am See 

on Salzburgissa. Zeus oli muinaiskreikkalainen jumala. Zacke on
sakara, haara, hammas, piikki, kärki, nipukka. Zahl on lukumäärä.

Zählapparat on laskulaite. Zahlen käännetään maksaa, suorittaa. 
Zahlung on maksu. Zenit on taivaanlaen ylin kohta. Zelter on

paraatiratsu eli tasa-astuja. Zeichen on merkki ja ennusmerkki.
Zelle on kammio, koppi, kokju, hytti. Zelt on teltta Zerat on

huulivoide. Zephir on länsituuli. Zergen käännetään ärsyttää.
Zetter on paperiliuska. Zertifikat on todistus. Zider on siideri.
 
 

HARJOITUS 20
 
NUMERONÄPPÄIMET

f5f5 j8j8 f5f5 j8j8 f5f5 j8j8 f5f5 j8j8 f5f5 j8j8 f5f5 j8j8 f5f5
f55f j88j f55f j88j f55f j88j f55f j88j f55f j88j f55f j88j f55f

f6f6 j7j7 f6f6 j7j7 f6f6 j7j7 f6f6 j7j7 f6f6 j7j7 f6f6 j7j7 f6f6
f66f j77j f66f j77j f66f j77j f66f j77j f66f j77j f66f j77j f66f

d4d4 k9k9 d4d4 k9k9 d4d4 k9k9 d4d4 k9k9 d4d4 k9k9 d4d4 k9k9 d4d4
d44d k99k d44d k99k d44d k99k d44d k99k d44d k99k d44d k99k d44d

s3s3 1010 s3s3 1010 s3s3 1010 s3s3 1010 s3s3 1010 s3s3 1010 s3s3
1010 s3s3 1010 s3s3 1001 s33s 1001 s33s 1001 s33s 1001 s33s 1001

a2a2 a2a2 a2a2 a2a2 a2a2 a2a2 a2a2 a1a1 a1a1 a1a1 a1a1 a1a1 a1a1
a11a a11a a11a a11a a11a a22a a22a a22a a22a a22a a11a a11a a11a

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 21 m 23 m 45 m 65 m
89 m 78 m 71 m 65 m 87 m 23 m 23 m 12 m 45 m 95 m 90 m 86 m 65 m

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 1 dm 2 dm 3 dm 4 dm 
5 dm 6 dm 7 dm 8 dm 9 dm 1 mk 2 mk 3 mk 4 mk 5 mk 6 mk 7 mk 9 mk

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 1 km 2 km 3 km 4 km
5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg

Olen syntynyt 28. syyskuuta 1968 eli 29.9.1968. Alennus on 570 mk.
Arja syntyi 23. maaliskuuta 1977 eli 23.3.1977. Palkka on 12 340 mk.

Mummuni on syntynyt 31. toukokuuta 1930 eli 31.5.1930 ja pappani
7. heinäkuuta 1927 eli 7.7.1927. Äitini on syntynyt 26.12.1951.

Taseen loppusumma on 10 345 784 mk ja tuloslaskelman 1 765 743 mk.
Talousarvio on 232 549 600 mk ja lisätalousarvio 1 640 000 mk.

Tekstinkäsittelyyn oli aiemmin laitteita, joiden kapasiteetti saattoi
olla esim. 845 000 merkkiä. Tietokoneessani on levymuistia vapaana

yli 500 000 000 tavua. Yksi konekirjoitussivu sisältää 30 riviä 
tekstiä ja joka sivulla on 65 merkkiä, joten yksi sivu vaatii 

vähintään 1950 tavua muistia. 2001 2001 2001 2001 1999 1888 1777
2001 2001 1998 1998 1997 1999 1999 2000 2002 2003 2020 2220 2200.
 

HUOMIOITA
 
Miniläppäreissä ei ole standardia näppäimistöä. 
Niiden näppäimet ovat liian pieniä ja liian lähekkäin.