Opetusmenetelmät opetuksen monipuolistajana

Luento

Luento kuluu ns. esittävään opetukseen, joka on eniten käytetty opetustapa silloin, kun on paljon ihmisiä läsnä. Työtapa soveltuu parhaiten asioiden kuvaamiseen, tietojen jakamiseen sekä erilaisten näkemysten ja kannanottojen esittämiseen. Av-materiaalilla havainnollistettu esitelmä on yleensä nopein tapa jakaa tietopuolista informaatiota. Työtapa eiaseta suuria vaatimuksia opetustiloille. Se on erinomainen tiedollisiin tavoitteisiin pyrittäessä ja korvaamaton monien muiden työtapojen tukena.

Luennon tehokkuus riippuu paljon esityksen pitäjän persoonallisista taidoista. Opettaja, joka käyttää työssään koko persoonaa – älyä, tahtoa, tunnetta ja toimintaa – vetoaa kuulijoihinsa monella tasolla.

Esittävä opetus kaipaa yleensä tuekseen keskustelua joko kysymysten, yleiskeskustelun tai pienryhmätyöskentelyn muodossa, koska esitelmä ohjaa vain heikosti tosiaioiden tulkintaan, soveltamiseen tai harjoitteluun. (Vuorinen 1998).

Lähde: Vuorinen, I. 1998. Tuhat tapaa opettaa. Vammala: Vammalan Kirjapaino Oy.

Luentoon liittyvää tietoa:

Opettajan tehosalkku vuodesta 2003. Luentojakson avaus.
http://www.tkk.fi/Yksikot/Opintotoimisto/Opetuki/tehosalkku/opetus/opetusmenetelmia/luentojakson_avaus.htm
- Sisältää tietoa luentojakson avauksesta.
- Luennon asiasisällön suunnittelu. Opit suunnittelemaan luennon tavoitteellisesti ja hahmottamaan luennon asiasisällön olennaisimmat kohdat.
- Käytännöllistä tietoa siitä, miten luennoinnin lomassa voidaan käyttää audiovisuaalista materiaalia selittämisen lomassa.
Opettajan tehosalkku. Luentorakenteen selkiyttäminen. 
- Luennon rytmittäminen, jaksottaminen ja tauottaminen.

Luento-opetuksen kehittäminen ja pedagogisesti pätevä tentti. Joensuun yliopisto. Mira Huusko. 2004.
 http://www.joensuu.fi/hallinto/jopke/dokumentit/Joensuun_yliopisto.pps
- Aktivoivat luentotavat, luento-opetuksen vahvuudet ja heikkoudet, tentit ja vaihtoehtoiset tenttimallit.

Opetuksen työkalupakki – parhaat palat. Saara A. Brax. 1998. .
http://www.dipoli.tkk.fi/ok/palvelut/tieto/julkaisut/pdf-julkaisut/opetuksentyokalupakki.pdf 
- Luentojakson avaus, luento-opetuksen suunnittelu, luentorakenteen selkiyttäminen, teorian ja käytännön yhdistäminen, av-materiaalin käyttäminen, opiskelijoiden aktivointi, arviointi.