Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille ja työelämässä jo toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia.

Erikoistumiskoulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.

Syksyllä 2019 alkavat erikoistumiskoulutukset

 

Hakuajat syksyllä 2019 alkaviin erikoistumiskoulutuksiin ovat päättyneet, mutta voit tiedustella mahdollisia vapaita aloituspaikkoja hakijapalveluista, hakijapalvelut@oamk.fi.

 

Luonnonvara-ala

» Biotalous

Sosiaali- ja terveysala
» Haavahoidon asiantuntija
» Mielenterveys- ja päihdetyö
» Moniammatillinen kotikuntoutus (koulutus ei toteudu)
» Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta 
» Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Tulossa 2020

Sosiaali- ja terveysala
» Asiakas ja palveluohjaus