Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Laboratoriot

kivilabra2_pieni.jpg

Asfaltti- ja geotekniikan laboratorio

Päällystepalveluihimme kuuluvat asfaltin koostumusanalyysit, vauriotutkimukset ja reseptien kehittäminen. Maarakennepalveluitamme ovat tiiveysmittaukset, seulonta-analyysit, vedenläpäisevyysanalyysit, kiviaineksen kelpoisuus ja laadunvalvonta. Asfalttitutkimuksellamme on PANK-sertifikaatti.

Ota yhteyttä!
Esa Perälä

moottorilabra_pieni.jpg

Auto- ja moottorilaboratorio

Opetuslaboratoriomme on yksi Suomen monipuolisimmista oppimisympäristöistä, jossa opetuksen lisäksi teemme vaativia tuotekehityshankkeita yhteistyöyritysten kanssa. Laboratoriomme on erikoistunut auto- ja moottoritekniikkaan, autoelektroniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus-, säätö- ja turvajärjestelmiin. Lue lisää »

kivilabra_pieni.jpg

Betonilaboratorio

Palveluihimme kuuluvat betonitekniset ja rakennusfysikaaliset testaus- ja laadunvalvontapalvelut laboratoriossa ja työkohteissa.

Ota yhteyttä!
Heikki Isohookana
Pertti Uhlbäck

energialabra_pieni.jpg

Energialaboratorio

Energiatekniikan laboratoriomme on oppimisympäristö. Siellä on rakennusten lämmön tuotantoon liittyviä kiinteitä polttoaineita, kaukolämpöä ja lämpöpumpputekniikkaa hyödyntäviä laitteita. Voimme käyttää laboratoriotamme yrityksille tehtävissä opinnäytetöissä.

Ota yhteyttä!
Martti Rautiainen

kemia_pieni.jpg

Kemian, biotekniikan sekä energia- ja ympäristöalan laboratoriot

Laboratoriomme toimivat oppimisympäristöinä, joissa energiatekniikan insinööriopiskelijamme testaavat muun muassa polttoaineita, palamista, vedenkäsittelyä ja korroosiota.
Lue lisää »

Prinlab_071.jpg

PrinLab

Painettavan elektroniikan (PE) avulla toiminnallisia komponentteja voidaan valmistaa erilaisin menetelmin jo tuotteen valmistusprosessin aikana. Tarjoamme PE-suunnittelu- ja testauspalveluja tuotekehityksen tueksi. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia painotekniikoita, kuten silkkipainoa, mustesuihkutulostusta tai syväpainoa esimerkiksi bioantureiden painamiseen. Lue lisää »

simu6_pieni.jpg

Oamk SimLab

SimLab on tehokas, turvallinen ja innovatiivinen oppimisympäristö, jota voit käyttää terveysalan perus- ja jatkokoulutuksessa. Simulaatioharjoittelun pohjana toimivat oikean elämän hoitotilanteet. Lue lisää »

cave_pieni.jpg

Virtuaalilaboratorio Cave

3D-virtuaalilaboratorio Cave tuo konkretiaa rakennussuunnitteluun. Virtuaalisessa ympäristössä katselmoitavat mallit ovat samassa mittakaavassa kuin lopullisessa rakennuksessakin, mikä helpottaa konkreettista ymmärtämistä ja yksityiskohtien hahmottamista. Virtuaalimalliin voidaan myös liittää animaatiota, jolloin käyttäjä näkee vaikkapa ovien avautuvan tilassa liikkuessaan. Lue lisää »