Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Palvelut yrityksille

Palvelut yrityksille

Auto- ja moottorilaboratoriomme tekee yrityksille niin yksittäisiä mittauksia kuin pitkäaikaisia tutkimuksia asiakkaan tarpeet huomioiden. Opiskelijamme osallistuvat tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin mahdollisuuksien mukaan ja tilaajan kanssa tehtävän sopimuksen puitteissa. Tekemällä esimerkiksi aiheeseen liittyvän harjoitus- tai opinnäytetyön he pääsevät jo opintojensa aikana mukaan todellisiin asiakastöihin ja sitä kautta harjoittamaan työelämän toimintatapoja.

 


CHP-tutkimusyksiköllä toteutettavat mittaukset

Liikuteltava hajautetun energiantuotannon tutkimusyksikkö koostuu Sisu Agco 49 -polttomoottorista, ABB:n generaattorista sekä sähköenergian verkkoonsyöttöyksiköstä. Konttiin rakennettuna se on helposti liikuteltavissa ja voidaan sijoittaa tuottamaan sähkö- ja lämpöenergiaa kohteisiin, joissa on puu- tai biokaasun tuotantoa.

Lue lisää »

Liikuteltava hajautetun energiantuotannon tutkimusyksikkö koostuu Sisu Agco 49 -polttomoottorista, ABB:n generaattorista sekä sähköenergian verkkoonsyöttöyksiköstä. Konttiin rakennettuna se on helposti liikuteltavissa ja voidaan sijoittaa tuottamaan sähkö- ja lämpöenergiaa kohteisiin, joissa on puu- tai biokaasun tuotantoa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi maatilat ja asuinkorttelit. CHP-kontin sähköteho on 30 kilowattia ja kokonaislämpöteho noin 80 kilowattia.

Tutkimusyksikköön on rakennettu kehittyneet mittaus- ja analysointijärjestelmät, joilla määritetään energiantuottoprosessin kokonaishyötysuhde ja kaasumaiset päästöt. Moottorinohjausjärjestelmänä toimii täysin vapaasti ohjelmoitavissa oleva MoTeC M1 -järjestelmä, joka soveltuu generaattorin, lämmönhallintajärjestelmän, moottorinohjauksen ja tiedonkeruujärjestelmän yhtäaikaiseen ohjaukseen. Tiedonkeruujärjestelmän keskeisimpiä mittauslaitteita ovat

 • Palopainemittalaite: Kistler Kibox
 • Ilmamassanvirran mittaus: ABB Sensyflow
 • Puukaasun massavirran mittaus: Eldridge
 • Paineistetun kaasun mittaus: Rheonik
 • Agilent 490 micro GC (CO, H2, CH4, CO2, N2)
 • EcoPhysics CLD 700 (NO, NO2, NOx).

Mittaustietoja käytetään säätöparametreina ohjausjärjestelmässä, jolla optimoidaan päästöjä ja laitoksen hyötysuhdetta kulloinkin käytettävissä oleville polttoainevaihtoehdoille.

Laitteistoa voidaan käyttää myös säiliöön varastoidulla, puhdistetulla ja paineistetulla maa- tai biokaasulla. Näin ollen konttia voidaan hyödyntää esittelykäytössä esimerkiksi erilaisissa messutapahtumissa ja koulutuksissa.

Lue lisää projektista osoitteesta oamk.fi/chp


Sähköisen voimansiirron tuotekehitysmittaukset

Olemme tehneet laboratorio-olosuhteissa sähkömoottoreiden ja täyssähköisten voimansiirtojärjestelmien tuotekehitysmittauksia jo vuodesta 2007 lähtien. Mittaukset käsittävät suorituskyky- ja hyötysuhdemittauksia sähkömoottoreille, -generaattoreille ja tehoelektroniikalle.

Lue lisää »

Olemme tehneet laboratorio-olosuhteissa sähkömoottoreiden ja täyssähköisten voimansiirtojärjestelmien tuotekehitysmittauksia jo vuodesta 2007 lähtien. Mittaukset käsittävät suorituskyky- ja hyötysuhdemittauksia sähkömoottoreille, -generaattoreille ja tehoelektroniikalle. Mittaamme sekä yksittäisiä komponentteja että kokonaisia järjestelmiä. Laboratorioon on rakennettu myös niin kutsuttu Back-To-Back -momenttitestausjärjestelmä, jolla voidaan suorittaa sähkömoottoreiden- ja generaattoreiden dynaamisia kuormitustestejä.

Referenssit

Laboratoriomme tuotekehitysmittausten perusteella kehitettyjä tuotteita on käytössä maanlaajuisesti.

autolabra_refe-5.jpg

autolabra_refe-7.jpg

autolabra_refe-8.jpg

Fantan: Hybridihuvialuksen täyssähköisen voimansiirtojärjestelmän ajotilasimuloinnit ja -mittaukset laboratorio-olosuhteissa, fantan.fi.

hilux.jpg

Hilux: Täyssähköisen työkoneen kehittäminen katujen kunnossapitoon, oamk.fi/hilux


Päästömittaukset

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmien tuotekehitysmittauksia olemme tehneet vuodesta 1990 lähtien sekä kenttä- että laboratorio-olosuhteissa. Mittauksissa olemme keskittyneet hiukkas- ja kaasumaisten päästöjen määrittämiseen eri polttoaineilla ja moottorityypeillä.

Lue lisää »

Pakokaasunpuhdistusjärjestelmien tuotekehitysmittauksia olemme tehneet vuodesta 1990 lähtien sekä kenttä- että laboratorio-olosuhteissa. Mittauksissa olemme keskittyneet hiukkas- ja kaasumaisten päästöjen määrittämiseen eri polttoaineilla ja moottorityypeillä. Mittaukset on suoritettu kansainvälisien standardien mukaisesti. Laboratoriomme tuotekehitysmittausten perusteella kehitettyjä tuotteita on käytössä maailmanlaajuisesti.

Referenssit

autolabra_refe-1.png
Kuva: Proventia

autolabra_refe-2.png
Kuva: Proventia

Finnkatalyt ja Proventia: Bensiinikäyttöisten pienkoneiden ja aggrekaattien sekä dieselkäyttöisten ajoneuvo- ja työkonemoottoreiden pakokaasunpuhdistusjärjestelmät, proventia.com

autolabra_refe-3.jpg

autolabra_refe-4.jpg

VERT-hyväksyntämittaukset pakokaasunpuhdistusjärjestelmälle kaivosolosuhteissa, joissa laboratorio toimi riippumattomana mittaajana ja raportoijana, vert-dpf.eu.


Mittaus- ja säätöpalvelut

Laboratoriossamme on käytössä opetus- ja tutkimustyöhön kattava mittaus- ja säätöjärjestelmä. Sitä voidaan hyödyntää opetuskäytössä, tuotekehityksessä ja palvelutoiminnassa. 

Lue lisää »

Auto- ja moottorilaboratorion mittausjärjestelmä koostuu muun muassa seuraavista laitteista:

 • Alustadynamometri, myös nelivetoisille: Rototest VPA RX
 • Moottoridynamometri: Schenck WT2-380 ja Schenck W40
 • Palamistapahtuman indikointi: Kistler KiBox
 • Ilmanmassavirran mittaus: ABB Sensyflow
 • Polttoaineenmassavirran mittaus: Rheonik coriolis ja Sartorius vaaka
 • Pakokaasupäästöjen mittaus: PPM Systems, Bosch BEA250
 • Agilent 490 micro GC (CO, H2, CH4, CO2, N2)
 • EcoPhysics CLD 700 (NO, NO2, NOx)
 • Moottorinohjausjärjestelmät: MoTeC M800, MoTeC M150, MoTeC M182
 • Tiedonkeruujärjestelmät: MoTeC ACL, MoTeC ADL, MoTeC ADL2, MoTeC C125
 • Ajoneuvojen diagnostiikkalaitteet ja oskilloskoopit: Bosch FSA740, Texa Navigator, Toyota, VW, Picoscope
 • Hunter-nelipyöräsuuntauslaitteet
 • Jarrujärjestelmien ja heilahduksenvaimentimien testirata ATT.