Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oamkin avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Sivutoiminen tuntiopettaja, Metsätuotanto

Hakemus jätettävä ennen 15.08

Tehtävänimike: Sivutoiminen tuntiopettaja, Metsätuotanto
Osasto: Luonnonvara-ala
Tiimi: Luonnonvara-ala, yhteiset
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Osa-aikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 24.8.2020-31.5.2021

Haemme Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman metsätalouteen liittyviin opintojaksoihin sivutoimista tuntiopettajaa lukuvuodeksi 2020-2021. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmasta valmistuva agrologi (AMK) on maaseutuelinkeinojen moniosaaja. Agrologin yhtenä osaamisalueena on metsätuotanto. Metsätuotannon opettajan tehtävänä on alan opintojaksojen opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Tehtävä edellyttää metsäalan ylempää korkeakoulututkintoa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tuntimäärä sopimuksen ajalla on noin 450 tuntia. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi

Hakuaika tehtävään on voimassa 01.08.2020 – 14.08.2020.

Lisätietoja tehtävästä antavat Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön luonnonvara-alan koulutuspäällikkö Tuomo Pesola, puh. 050 597 0391, tuomo.pesola@oamk.fi ja yksikönjohtaja Ville Isoherranen puh. 050 430 7761, ville.isoherranen@oamk.fi.

Täytä hakulomake


Lehtori, Valmistustekniikka

Hakemus jätettävä ennen 21.08

Tehtävänimike: Lehtori, Valmistustekniikka
Osasto: Konetekniikka
Tiimi: Konetekniikka
Työsuhteen laatu: Määräaikainen
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.9.2020 - 31.7.2021

Valmistustekniikan lehtori toimessa vastaat oman vastuualueen mukaisista opetustehtävistä sekä osallistut tähän liittyvään hanketoimintaan. Valmistustekniikoiden ja -menetelmien opetus tapahtuu käytännönläheisesti, hyödyntäen osaston laboratorion laitekantaa. Lisäksi tehtävä sisältää Oamkin opetuksen, hanketoiminnan ja yhteistyökumppaneiden (maksullinen palvelutoiminta) valmistustarpeiden toteutuksen käytännössä. Lehtori vastaa myös valmistustekniikan ja robotiikan laboratorioympäristöjen ylläpidosta ja kehittämisestä osaston tavoitteiden mukaisesti.

Edellytämme: Laaja-alaista valmistavan teollisuuden menetelmien ja tekniikoiden tuntemusta sekä käytännön kokemusta tuotteiden valmistettavuuden kehittämisestä. Tehtävä edellyttää CAD/CAM-järjestelmäosaamista, käytännön kokemusta 5-akselisen koneistuskeskuksen sekä 3-akselisen sorvin CAM-ohjelmoinnista. SolidWorks-, MasterCam- ja Igems-ohjelmistojen vankkaa käytännön hallintaa sekä 0-pistekiinnitys-järjestelmien, 3D-mittauskoneiden, vesileikkurin ja työkalujärjestelmien käytännön osaamista.

Arvostamme/eduksi luetaan: Logiikkaohjausten tuntemusta sekä teollisuusrobottien (ABB) ja yhteistoiminnallisten robottien ohjelmointi- ja käyttökokemusta sekä kokemusta näiden käyttöönottamisesta valmistavassa teollisuudessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellytämme lisäksi 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja. Jos pedagogisia opintoja ei ole, tulee ne suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän alkamisesta.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Työpaikkahakemus täytetään ja CV jätetään Oamkin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa: www.oamk.fi/rekrytointi

Hakuaika tehtävään on voimassa 6.8.2020 - 20.8.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön yksikönjohtaja Ville Isoherranen (ville.isoherranen@oamk.fi) 050 430 7761 tai koulutuspäällikkö Jukka Säkkinen (jukka.sakkinen@oamk.fi) puh. 050 595 7951.

Täytä hakulomake