Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Abstraktit ja posterit
...

Abstraktit, posterit ja esitelmät

 

Vuosi 2019

Brauer, S. 2019. Digital Open Badge-Driven Learning – Inspiring Practices for Emerging Ecosystems of Competence Development. Presentation in Second policy learning forum: Unlocking the potential of learning at the workplace by, and for, teachers and trainers in VET. 9.-10.4.2019. Thessaloniki, Greece. DOI:10.13140/RG.2.2.12722.45760

Brauer, S. 2019. Opettamisen ja oppimisen tulevaisuus. Esitys. Digisti yhdessä -seminaari, Tulevaisuustyöpaja 22.3.2019. Helsinki. DOI:10.13140/RG.2.2.24350.18247

Brauer, S., & Talonen, E. 2019. The Concept of Desired Competences in Digital Open Badge-Driven Learning/ Konceptet för Önskad Kompetens i Kompetensmärkesstyrt Lärande. Conference proceedings in NordYrk, Arcada 12.-14.6.2019 Helsinki, Finland. 121-122. 

Longi, H. & Niemelä, S. 2019. Balanced and sustainable economic development Arctic innovation hubs as platforms for effective collaboration. Abstrakti ja esitelmä. Arctic Frontiers 20.-24.1.2019, Tromssa, Norja

Määttä, H., Tuomaala, T. & Kramar, V. 2019. UAV Arctic Challenges and the First Step: Printed Temperature Sensor. Posteri. LOPEC 2019 conference, 19.-21.3.2019, München, Saksa.

Paalimäki-Paakki, K., Henner, A., Nieminen, M. T. & Kääriäinen, M. 2019. Feasibility of virtual 360° patient counselling environment with CCTA patients. Elektroninen posteri C-3803, European Congress of Radiology (ECR) 27.2.-3.3.2019. DOI10.26044/ecr2019/C-3803

Paalimäki-Paakki, K., Henner, A., Nieminen, M. T. & Kääriäinen, M. 2019. 360°virtuaaliohjausympäristön käytettävyys sepelvaltimoiden tietokonetomografia (TT)-tutkimukseen tulevilla potilailla – Pilottitutkimus. Suullinen esitys, Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät 28.-29.3.2019.

Talonen, E. 2019. Kompetensbaserad specialyrkeslärarutbildning bygger på arbetslivets behov. Conference proceedings in NordYrk, Arcada 12.-14.6.2019 Helsinki, Finland. 27-28. 

Tuomaala, T., Torniainen, N., Nissinen, M., Määttä, H., Lauri, J. & Fabritius, T. 2019. Roll to Roll Flexography and Flatbed Screen-printed Paper-based Microfluidic Platforms. Posteri. LOPEC 2019 conference, 19.-21.3.2019, München, Saksa.

Vuosi 2018

Brauer, S. 2018. Theoretical Framework of Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Emerging Ecosystems. Presentation in The 16th International Conference on Open Recognition and Learning, Trust, Identity and their technologies. 22.-26.10.2018. Paris. France. DOI:10.13140/RG.2.2.15642.08640

Brauer, S. & Ruhalahti, S. 2018. Osaamismerkein ohjautuva oppiminen - toimintamallin kansainvälinen konseptointi. Ammatillisen koulutuksen (OTTU) vuosiseminaari. Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu. 

Karhunen, K., Sankari, T., Leppävuori, H. & Järveläinen, T. 2018. Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Posteriesitys. Maataloustieteen Päivät 2018, 10.-11.1.2018, Helsinki.

Manninen, M., Kinisjärvi, M., Perälä, M. & Rainto, S. 2018. Kätilötyön eettisiä kysymyksiä ja päätöksentekoa on turvallista harjoitella simulaatiossa. Posteriesitys. Kätilöpäivät 3.-4.5.2018, Helsinki.

Manninen, M. & Roivainen, P. 2018. Obstetriset ja pediatriset simulaatioharjoitukset ensihoitajien koulutuksessa. Posteriesitys. Kätilöpäivät 3.-4.5.2018, Helsinki.

Mustakangas, T. 2018. Knowledge management in the higher education institution: Case Oulu UAS. Konferenssijulkaisu. IHRM2018: 15th International Human Resource Management Conference 13.-15.6.2018, Madrid.

Määttä, H. 2018. Ohutkalvojen käyttö painettavassa elektroniikassa. Suullinen esitys. TFP-kevätseminaari, 17.5.2018, Jyväskylä.

Määttä, H. & Kramar V. 2018. UAV Arctic Challenges and the First Step: Temperature Sensor. Suullinen esitys. The 23rd IEEE Conference of Open Innovations Association FRUCT 13.-16.11.2018, Bologna, Italia.

Määttä, H., Tuomaala, T., Kramar, V. 2018. Printed Temperature Sensor Materials for Cold Chain Monitoring. Posteri. LOPEC 2018 conference, 13.-15.3.2018, München, Saksa.

Määttä, H. 2018. Smart-Fish – Intelligent System for Fresh Fish Cold Chain Transportation. Suullinen esitys. 5th Printed Intelligence Industry Seminar PRINSE´18, 31.1.-1.2.2018, Oulu.

Paalimäki-Paakki, K. 2018. Ubiikin ohjausympäristön vaikuttavuus sepelvaltimoiden TT-tutkimuksessa käyvien potilaiden ahdistukseen ja hoitoon sitoutumiseen. Suullinen esitys, Oulun eTerveystutkimusfoorumi 24.4.2018, Oulu.

Paalimäki-Paakki, K., Henner, A., Koivunen, K., Kääriäinen, M. 2018. Effects of ubiquitous 360° patient education environment in CCTA patient’s anxiety and adherence to treatment. Suullinen esitys ja posteri hankkeesta, eHealth 2018 – The 23 ISfTeH International Conference on Telemedicine and eHealth 15.-17.3.2018, Helsinki-Tukholma.

Wenström, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. 2018. Millainen johtaminen ja organisaatio mahdollistavat opettajien innostuksen ammatillisessa koulutuksessa? PRIDE-teoria positiivisen organisaation viitekehyksenä. Abstrakti. Kansalliset kasvatustieteen päivät 15.-16.11.2018, Tampere. Teoksessa Abstraktikirja, Kasvatustieteen päivät, Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa, s. 137-138. 

Wenström, S., Uusiautti, S., & Määttä, K. 2018. Innostus ammatillisen opettajan muuttuvassa työssä. Abstrakti. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 28.-29.11.2018, Espoo. Teoksessa Abstraktit. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018 - Koulutus ja talous, s. 6. 

Vuosi 2017

Karukka, M., Pihlajamaa, J. & Ålander, H. 2017. Developing New Service Concepts for Local Travel. International Business Conference - Creativity, Innovation and Entrepreneurship 2017, 24.-26.4.2017 Vilna, Liettua. 

Manninen. M. & Roivainen. P. 2017. Obstetriset ja pediatriset simulaatioharjoitukset ensihoitajien koulutuksessa. FinnSim 2017 -simulaatiokoulutuksen kongressi. 15. - 16.2.2017 Kuopio. Suullinen esitys.

Manninen, M. & Roivainen, P. 2017. Interprofessional Team-teaching in Prehospital Emergency Nursing of Obstetric and Pediatric PatientsThe EIPEN 2017 Conference in Lausanne. 

Määttä, H. 2017. Painetulla älykkyydellä terveemmäksi? Suullinen esitys. Tekniikan päivät Oulussa 24.-25.11.2017, Oulu.

Määttä, H. 2017. Smart-Fish System for Fresh Fish Cold Chain Transportation – Overall Approach and Selection of Sensor Materials. Suullinen esitys. The 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT 6.-10.11.2017, Helsinki.

Vuosi 2016

Brown, K., Hurme, J. & Lally, V. 2016. Realities in rhetoric of online testing: A higher education case study. Suullinen esitys. European Conference on Educational Research, UCD, 23.8.2016, Dublin, Irlanti.   

Cassier-Woidasky, A-K., Proksch, S., Vanhanen, M. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2016. Interprofessional Education as a Means of Improving the Quality of Care in Germany – Learning from Finland. Suullinen esitys. All Together Better Health VIII 6.-9.9.2016, Oxford, UK.

Henner, A. 2016. Säteilysuojainten merkitys. Suullinen esitys. Radiografiapäivät 13.5.2016, Helsinki.

Henner, A. & Miletić, D. 2016. Safety and patient care in medical imaging. Moderator. EFRS, educational wing annual meeting, 3.3.2016, Wien, Itävalta. 

Henner, A. & Paalimäki-Paakki, K. 2016. Patient doses in lumbar spine. Suullinen esitys. European Congress of Radiology (ECR), 2.–6.3.2016, Wien, Itävalta. ECR 2016 Book of Abstracts - B - Scientific Sessions and Clinical Trials in Radiology. Insights into Imaging 7, Supplement 1, s. 187.

Henner, A., Torvinen, M., Vimpari, P. & Väänänen, M. 2016. Röntgenhoitajaopiskelijoiden syventävät tehtävät. Kehittämistä yhdessä henkilökunnan kanssa. Posteri. Isotooppipäivät 28.-29.4.2016, Pori. 

Jussila, A-L., Juustila, T. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2016. Towards Interprofessional
Collaboration in Vision Care. Posteri. All Together Better Health VIII 6.-9.9.2016, Oxford, UK.

Luttinen-Maunu, K., Henner, A., Lehto, L., Mäkitalo, O. & Risteli, L. 2016. Nurse-Managed Anticoagulation Clinic in Finland – How Point-of-Care Testing (POCT) affects TTR in Primary Care Setting. AACC 26th International CPOCT Symposium 21.-24.9.2016, Copenhagen, Denmark. https://www.aacc.org/~/media/files/meetings-and-events/resources-from-past-events/conferences/2016/cpoct/p33-luttinenmaunu.pdf?la=en

Luttinen-Maunu, K., Henner, A., Lehto, L., Mäkitalo, O. & Risteli, L. 2016. Potilaskohtainen TTR-arvo – Varfariinihoidon toteutumisen arviointi Oulun INR-poliklinikoilla. Posteriesitys. XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 28.-29.9. 2016, Hoitotiede – Vahva ja vapaa, Turun yliopisto, LOGOMO, Turku. Teoksessa Konferenssiabstraktit XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 28.-29.9.2016, 196. 

Luttinen-Maunu, K., Henner, A., Lehto, L., Mäkitalo, O. & Risteli, L. 2016. Quality Management of Point-of-Care Testing (POCT) Process in Nurse-Managed Anticogulation Clinics. AACC 26th International CPOCT Symposium 21.-24.9.2016, Copenhagen, Denmark. https://www.aacc.org/~/media/files/meetings-and-events/resources-from-past-events/conferences/2016/cpoct/p37-luttinenmaunu.pdf?la=en

Luttinen-Maunu, K., Henner, A., Lehto, L., Mäkitalo, O. & Risteli, L. 2016. Vieritutkimusprosessin laadunhallinta Oulun ja Kemin INR-poliklinikoilla. Posteriesitys. XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 28.-29.9.2016,  Hoitotiede – Vahva ja vapaa, Turun yliopisto, LOGOMO, Turku. Teoksessa Konferenssiabstraktit XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 28.-29.9.2016, 197.

Mäenpää, K. & Konu, M. 2016. Sairaanhoitajaksi hybridiopetuksella. Konferenssijulkaisu. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi 13.–15.04.2016. Hämeenlinna. 

Männikkö, N., Lopez-Fernandez, O., Deleuze, J. & Kääriäinen, M. 2016. Gaming through mobile phones don't seem to produce addictive characteristics. Oral communication at 3rd International Conference on Behavioral Addictions, March 14th–16th. Geneva, Switzerland. 

Paalimäki-Paakki, K. & Henner, A. 2016. Good practice: lumbosacral spine x-ray examination. Suullinen esitys. European Congress of Radiology (ECR), 2.–6.3.2016, Wien, Itävalta. ECR 2016 Book of Abstracts - B - Scientific Sessions and Clinical Trials in Radiology. Insights into Imaging 7, Supplement 1, s. 35.

Pasanen, H., Juutilainen, P.-K., Koskela S., Jussila, A. & Laajala, T. 2016. Evaluation of vocational study counsellor education in Finland. Työpajan abstrakti. International Association for Educational and Vocational Guidance and Counseling (IAEVG) 15.-18.11.2016, Madrid, Espanja.

Pihlajamaa, J., Karukka, M. & Ålander, H. 2016. Comparison of Higher Education Student and Teacher Perceptions of E-Learning. Posteri. 15th European Conference of E-Learning, 27.-28.10.2016, Praha, Tsekki.

Tervaskanto-Mäentausta, T. & Varkki, E. 2016. Interprofessional and intercultural health promotion. Posteri. All Together Better Health VIII 6.-9.9.2016, Oxford, UK.

Tervaskanto-Mäentausta, T. Dahlberg, J., Holtzmann, J. S. & Bjørke, G. 2016. Nordic interprofessional network, NIPNET – now taking new steps to the future. Posteri. All Together Better Health VIII 6.-9.9.2016, Oxford, UK.

Tuhkala, T. 2016. Startups´ Value-Network in Printed Electronics Product Development. Posteri. Printed Electronics Europe Conference 27.-28.5.2016, Berliini, Saksa. 

Ukkola, L., Oikarinen, H., Henner, A. & Tervonen, O. 2016. Patient information in connection with radiological examinations is inadequate. European Congress of Radiology (ECR), 2.–6.3.2016, Wien, Itävalta. ECR 2016 Book of Abstracts - B - Scientific Sessions and Clinical Trials in Radiology. Insights into Imaging 7, Supplement 1, p 35.

Varkki, E., Tervaskanto-Mäentausta, T., & Manninen, M. 2016. Interprofessional training
in outpatient primary health care. Suullinen esitys. All Together Better Health VIII 6.-9.9.2016, Oxford, UK.

Virkkula, E. 2016. Using Self-Determination Theory to Show Motivational Characteristics in Conservatory Workshops. ECER Conference, European Educational Research Association. University College, Dublin.

Ålander, H. & Karukka, M. 2016. Charting Teachers’ Perspective on Utilizing Distance Learning in Higher Education. Posteri. International Conference on Education and Social Sciences, 8.-10.2.2016, Istanbul, Turkki. 

 

 

Vuosi 2015

 

Brauer, S. 2015. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen – oppimistulokset nousuun digitaalisten osaamismerkkien avulla. Konferenssiesitys. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 23.–24.11.2015. Helsinki. 

Brauer, S., Järvinen, S. & Stockley, P. 2015. Innostavaa osaamisen tunnustamista osaamismerkeillä – Oppiminen Online. Konferenssin foorumiesitys. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa ITK15, 15.-17.4.2015. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, s. 16-17.

Brauer, S. & Ruhalahti, S. 2015. Osoita osaamista osaamismerkein - Oppiminen online & osaamispisteet pelissä. Konferenssin workshop-esitys. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa ITK15, 15.-17.4.2015. 

Erkkilä, R. & Perunka, S. 2015. Characteristics of true dialogical mentoring process in teaching practice. Suullinen esitys ja laajennettu abstrakti. The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings, January 18-21, 2015, Barcelona, Spain. 

Heikkilä, H., Jussila, A-L. & Sandelin, P. 2015. Röntgenhoitajien kokemuksia autonomiseen työvuorosuunnitteluun siirtymisestä kolmivuorotyötä tekevässä yksikössä. Suullinen esitys. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, 24.-25.9.2015. Teoksessa "Hoitamisen hohto" – Käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen yhteistyötä. Oulun yliopisto, Oulu.

Henner, A. 2015. Disseminating Your research. Suullinen esitys. EFRS Educational wing meeting. European Congress of Radiology (ECR), 4.–8.3.2015, Wien, Itävalta.

Henner, A. 2015. EFRS HENRE educational wing Annual report. Suullinen esitys. EFRS Educational wing meeting. European Congress of Radiology (ECR), 4.–8.3.2015, Wien, Itävalta.

Henner, A. 2015. Elderly people in radiographic examinations; guiding, special needs and the elderly peoples own requirements for care. Luento. Nordic Congress of Radiology, 26.–28.8.2015, Malmö, Ruotsi.

Henner, A. 2015. Kuvantamisyksiköiden ulkopuolisten kuvien arkistointi. Suullinen esitys. Radiografiapäivät, 6.–7.5.2015, Tampere.

Henner, A. 2015. Tulevaisuuden röntgenhoitaja. Suullinen esitys. Radiologiaa – uutta ja vanhaa, 18.–19.9.2015. Oulu.

Henner, A., Ilves, S. & Yrjänheikki, T. 2015. Demontrating the Scattering of Radiationin Radiographic Imaging. Sähköinen posteri. European Congress of Radiology (ECR), 4.–8.3.2015, Wien, Itävalta. 

Henner, A. & Kivistö, S. 2015. Natiivitutkimusten optimointia käytännössä. Suullinen esitys. Radiologiaa – uutta ja vanhaa, 18.–19.9.2015, Oulu.

Henner, A. & Koivisto, K. 2015. Monialaisuus oppimisen edistäjänä master-tutkinnoissa – opiskelijoiden kokemuksia monialaisista opinnoista. Tiivistelmä. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi loppuseminaari, 2.12.2015, Hämeenlinna. Teoksessa M. Lampinen & H. Turunen (toim.) Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi. HAMKin julkaisuja 14, s. 55.

Hentilä, A, Miettinen, I, Kunttu, K, Tammelin, T, Venojärvi, M & Korpelainen, R. 2015. Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012. Abstrakti. IX Liikuntatieteen päivät 10.–11.6.2015, Jyväskylä. Teoksessa Tieteelliset e-posteriesitykset, IX Liikuntatieteen päivät. Liikunta & Tiede 2-3/15, s. 79.

Holmström, A. 2015. Röntgenhoitajaopiskelijoiden osaamisen arviointi harjoittelussa. Posteri. Terveysalan AMK-verkoston Verkostopäivä. Osaamisen arviointi – menetelmät ja hyvät käytänteet. 19.11.2015, Laurea ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Holmström, A. 2015. Röntgenhoitajakoulutus Pohjois-Suomen hyvinvoinnin edistäjänä. Esitelmä.
Radiologiaa – Uutta ja Vanhaa XXXI, 17.–18.9.2015, Oulu. Teoksessa Radiologiaa – uutta ja vanhaa XXXI 17.–18.9.2015, Oulun yliopisto, Oulu.

Jeglinsky, I. & Veijola, A. 2015. ICF as a reference in evidence based practice. Posteri. First International Symposium: ICF education, 5th June 2015, Helsinki, Finland. 

Jeglinsky, I., Veijola, A., Anttila-Qvist, H., Helander, H., Junnikkala, T., Löppönen, T.  & Kiviranta, T. 2015. Focus on family-centredness. Kongressijulkaisu. Teoksessa Lindstam, S (ed.) ”Being, Doing, Participating”. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. 6.-9.5.2015. Helsinki, Finland. Posteri.

Jussila, A-L. 2015. Opinnäytetyöt röntgenhoitajan ammatillisen osaamisen ja ammatin kehittäjänä. Konferenssijulkaisu. Radiologiaa - Uutta ja Vanhaa 17.–18.09.2015, Oulu. Teoksessa Radiologiaa – Uutta ja vanhaa XXXI 17.–18.9.2015, Oulun yliopisto, Oulu.

Jussila, A-L. & Mäenpää, P. 2015. Syöpään sairastuneen ja läheisen hoitaminen terveysalan ammattihenkilöiden kouluttautumisen sisältönä. Posteri. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, 24.–25.9.2015. Teoksessa "Hoitamisen hohto" – Käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen yhteistyötä. Oulun yliopisto, Oulu.

Kaakinen, K., Juutinen, P., Hiltunen, K., Manninen, A.-L. & Henner, A. 2015. Scattered radiation to the staff during the PTA of femoral artery. Sähköinen posteri. European Congress of Radiology (ECR), 4.–8.3.2015, Wien, Itävalta. 

Kepanen, P. 2015. Student Self-Assessment and Teacher Role Change in Competence-Based Special teacher Education. Konferenssiesitys. ATEE 40th Annual Conference, Teacher Education through Partnerships and Collaborative Learning Communities, 24–26 August 2015, University of Glasgow, Scotland. 

Kiviniemi, L., Jussila, A-L., Sandelin, P., Konu, K. & Ylikoski, S. 2015. Asiakaslähtöinen alkuhaastattelu – yhteisen oppimisen, ohjaamisen ja kehittämisen kohde. Suullinen esitys. Kolmas terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 1.-2.6.2015. Konferenssijulkaisussa S. Koskinen, K. Pirilä, N. Lehtonen & M. Hupli (toim.) Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto, Helsinki. 

Kiviniemi, L., Kuusipalo, J., Korhonen, T. & Sandelin, P. 2015. Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyön uudet tuulet. Suullinen esitys. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, 24.–25.9.2015. Oulun yliopisto, Oulu. Teoksessa H. Ruotsalainen, S. Elo, H. Kyngäs & M. Kääriäinen (toim.) "Hoitamisen hohto" – Käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen yhteistyötä. Tiivistelmät, s. 21. 

Kiviranta, T., Anttila-Qvist, H., Helander, H., Junnikkala, T., Löppönen, T., Veijola, A., Mäenpää, H., Varho, T., Haataja, L. & Autti-Rämö, I. 2015. A collaboration project to harmonise the national rehabilitation practice of children with cerebral palsy in Finland. Kongressijulkaisu. Teoksessa Lindstam, S. (ed.) ”Being, Doing, Participating”. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. 6.-9.5.2015. Helsinki, Finland. Posteri.

Kivistö, S.H., Henner, A., Kuismin, U., Jaakkola, M. & Kotiaho, A. 2015. Air gap in hip joint axiolateral projection. Suullinen esitys. Abstrakti. European Congress of Radiology (ECR), 4.–8.3.2015, Wien, Itävalta. 

Koivisto, K. & Henner, A. 2015. Oamkin yamk monialaisten yhteisten opintojen opiskelijapalaute kuvaus. Posteri. Hoitotiedepäivät, 24.–25.9.2015, Oulu. 

Koivisto, K. & Henner, A. 2015. Opettajien kokemuksia tiimiopettajuudesta Oamkin master-koulutuksessa. Tiivistelmä. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi loppuseminaari, 2.12.2015, Hämeenlinna. Teoksessa M. Lampinen & H. Turunen (toim.) Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi. HAMKin julkaisuja 14, s. 54.

Koivunen, K. & Gallen, T. 2015. Yamk-koulutusta monialaisessa yhteistoiminnassa tulevaisuudessa. Tiivistelmä. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi loppuseminaari, 2.12.2015, Hämeenlinna. Teoksessa M. Lampinen & H. Turunen (toim.) Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi. HAMKin julkaisuja 14, s. 64.

Kouri, P., Halimaa, S-L., Lassila, H., Toppinen, A., Henner, A., Koivisto, K., Gallen, T., Koivunen, K., Ahonen, P., Eerola, O., Rosengren, Å., Piippo, J. & Wikström-Grotell, C. 2015. Työelämä muuttuu – muuttuuko opettajuus. Tiivistelmä. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi loppuseminaari, 2.12.2015, Hämeenlinna. Teoksessa M. Lampinen & H. Turunen (toim.) Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi. HAMKin julkaisuja 14, s. 69.

Korhonen, T., Kiviniemi, L., Kuusipalo, J. & Sandelin, P. 2015. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi. Suullinen esitys. Yamk opiskelijoiden ja sidosryhmien tapaaminen, 28.10.15. Business Kitchen, Oulu. 

Kumavaara, S., Kiviniemi, L. & Sandelin, P. 2015. Osaamisen johtaminen työyhteisön kehittämistyössä kirurgisella vuodeosastolla. Suullinen esitys. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, 24.–25.9.2015. Oulun yliopisto, Oulu. Teoksessa H. Ruotsalainen, S. Elo, H. Kyngäs & M. Kääriäinen (toim.) "Hoitamisen hohto" – Käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen yhteistyötä. Tiivistelmät, s. 30. 

Lassila, H., Kouri, P., Ahonen, P., Salonen, K., Koivunen, K. & Gallen, T. 2015. Teachers as bridge builders between education and working life in master’s degree education in future. Tiivistelmä. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi loppuseminaari, 2.12.2015, Hämeenlinna. Teoksessa M. Lampinen & H. Turunen (toim.) Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi. HAMKin julkaisuja 14, s. 59.

Länsitie, J. & Pousi, J. 2015. Video pedagogy and competence-based teacher education: Categorizing the pedagogical use of video - practises in competence-based teacher education. Konfrenssiesitelmä. ATEE 40th Annual Conference, Teacher Education through Partnerships and Collaborative Learning Communities, 24–26 August 2015, University of Glasgow, Scotland.

Manninen, M. & Tervaskanto‐Mäentausta, T. 2015. Promoting patient safety in obstetric interprofessional simulation team‐training. Posteri. 5th European Conference of Interprofessional Practice & Education: Bridging the gap between education and practice in health and social care, 26th-28th August, HAN University of Applied Sciences. Nijmegen, The Netherlands.

Manninen, M. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2015. Promoting patient safety in obstetric interprofessional simulation team‐training. NIPNET conference, 26th-27th November, Kolding, Denmark. 

Männikkö, N., Billieux, J. & Kääriäinen, M. 2015. Problematic digital game use and it's relation to the psychological, social and physical health of Finnish adolescents and youths. Konferenssijulkaisu. Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 24.–25.9.2015, Oulu. 

Niemelä, E., Jussila, A-L. & Sandelin, P. 2015. Rintasyöpää sairastavien naisten sädehoitojakson aikaiset kokemukset elämänlaadustaan ja tuen tarpeestaan. Suullinen esitys. Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät, 24.–25.9.2015. Teoksessa "Hoitamisen hohto" – Käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen yhteistyötä. Oulun yliopisto, Oulu.

Nissilä, S-P., Koukkari, M., Karjalainen, A. & Kepanen, P. 2015. Emotions and power to teach. Konferenssiesitelmä. ATEE 40th Annual Conference, Teacher Education through Partnerships and Collaborative Learning Communities, 24–26 August 2015, University of Glasgow, Scotland.

Paalimäki-Paakki, K. 2015. Säteilysuojien käyttö potilaalla – uskomuksia ja faktaa. Konferenssijulkaisu. Sädeturvapäivät 29.–30.10.2015, Tampere. 

Paalimäki-Paakki, K. 2015. Lannerangan natiivitutkimukset. Konferenssijulkaisu. Radiologiaa - Uutta ja Vanhaa 17.–18.09.2015, Oulu. Teoksessa Radiologiaa – Uutta ja vanhaa XXXI 17.–18.9.2015, Oulun yliopisto, Oulu.

Paterson, S., Laajala, T. & Lehtelä. P-L. 2015. Counsellor students’ conceptions of online counseling in Scotland and Finland. Abstract.  The 4th Pacific Asia Pacific Rim International Counselling Conference. November 6.-8.2015, Wuhan, China. In Conference proceedings.

Pihlajamaa, J. & Virkkula, O. 2015. Suullinen esitys. Sosiologipäivät 5.-6.3.2015 – Ajan merkit – mahdolliset maailmat, Helsinki. Abstrakti. 

Pihlajamaa, J., Virkkula, O. & Kähkönen, T. 2015. Ruohonjuuritason yhteisöt kasvattajina kestävämpään elämäntapaan. Suullinen esitys. Kasvatustieteen Päivät – Koulutus ja osaaminen 19.-20.11.2015, Vaasa.

Rață, M. & Seppänen, U-M. 2015. The 21st century skills occupational therapy students learned on an international and inter- professional mental health course. Suullinen esitys. 21st Annual Meeting of European Network of Occupational Therapy Higher Education. 23.10.2015. University of Ruse, Bulgaria. 

Ruhalahti, S. Brauer, S. & Korhonen, A-M. 2015. Osoita osaamista osaaamismerkein – osaamispisteet pelissä ja avoin verkkokurssi. Konferenssiesitys. Peda-Forum 20.-21.8.2015. Helsinki.

Sandelin, P., Kiviniemi, L., Korhonen, T. & Kuusipalo, J. 2015.  Yamk opettajuus sillan rakentajana (työpaketti 4). Suullinen esitys. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi loppuseminaari, 2.12.2015, Hämeenlinna. 

Sandelin, P., Korhonen, T., Kiviniemi, L. & Kuusipalo, J. 2015. Kohti todellista kolmikantayhteistyötä. Tiivistelmä. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi loppuseminaari, 2.12.2015, Hämeenlinna. Teoksessa M. Lampinen & H. Turunen (toim.) Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi. HAMKin julkaisuja 14, s. 67. 

Sandelin, P., Korhonen, T., Kiviniemi, L., Kuusipalo, J., Nurminen, R., Ahonen, P., Suvivuo, P., Hakala, P., Isosaari, U. & Nurmi, R. 2015. Kohti todellista kolmikantayhteistyötä. Tiivistelmä. Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi loppuseminaari, 2.12.2015, Hämeenlinna. Teoksessa M. Lampinen & H. Turunen (toim.) Yamk-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi. HAMKin julkaisuja 14, s. 62. 

Saukko, E. & Henner, A. 2015. The establishment of local DRLs for ERCP – a practical tool for the optimization of patient radiation doses and for quality assurance management. Suullinen esitys. International Conference on Medical Physics 2015, 3.–5.8.2015, Birmingham, Iso-Britannia.

Saukko, E., Henner, A. & Ahonen, S-M. 2015. Medical use of radiation in the endoscopy suite: a survey of the radiation protection practice during endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in Finland. Sähköinen posteri. European Congress of Radiology (ECR), 4.–8.3.2015, Wien, Itävalta. 

Stadler-Grillmaier, J., Seppänen, U-M. & Dejonckheere, F. 2015. Workshop 7. Panel Forum – Education Topics: Innovation, interdiscliplinary and teaching for the future. Workshop (QuickLAB). 21st Annual Meeting of European Network of Occupational Therapy Higher Education. 22.10.2015. University of Ruse, Bulgaria.

Tervaskanto-Mäentausta, T., Halonen, E. & Varkki, E. 2015. CAMPUS – Interprofessional Learning Centre. Posteri. 3rd Scientific Meeting of the Association for Medical Education in Finland (AMEF), University of Oulu, Faculty of Medicine. 23th May. Teoksessa 3rd Scientific Meeting of the Association for Medical Education in Finland (AMEF). Short communications and posters Abstracts. 

Tervaskanto-Mäentausta, T. & Varkki, E. 2015. CAMPUS – Interprofessional Learning Centre. Posteri. NIPNET conference, 26th-27th November, Kolding, Denmark. 

Tervaskanto-Mäentausta, T. & Varkki, E. 2015. Interprofessional Training in Diabetes and Obesity Policlinics in Primary Health Care. Suullinen esitys. 3rd Scientific Meeting of the Association for Medical Education in Finland (AMEF), University of Oulu, Faculty of Medicine. 23th May. Teoksessa 3rd Scientific Meeting of the Association for Medical Education in Finland (AMEF). Short communications and posters Abstracts. 

Tervaskanto-Mäentausta, T., Varkki, E. & Serlo, K. 2015. IPE export to Africa. Suullinen esitys. NIPNET conference, 26th-27th November, Kolding, Denmark. 

Varkki, E. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2015. Campus – Interprofessional learning center. Posteri. 5th European Conference of Interprofessional Practice & Education: Bridging the gap between education and practice in health and social care, 26th -28th August, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen, The Netherlands.

Varkki, E. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2015. IPE in Intercultural Context Step by Step. Suullinen esitys. 3rd Scientific Meeting of the Association for Medical Education in Finland (AMEF), University of Oulu, Faculty of Medicine. 23th May. Teoksessa 3rd Scientific Meeting of the Association for Medical Education in Finland (AMEF). Short communications and posters Abstracts. 

Varkki, E., Tervaskanto-Mäentausta, T. & Serlo, K. 2015. IPE/IPC in and out of Africa. Suullinen esitys. 5th European Conference of Interprofessional Practice & Education: Bridging the gap between education and practice in health and social care, 26th-28th August, HAN University of Applied Sciences, Nijmegen, The Netherlands. 

Veijola, A. 2015. Miten motivoin asiakasta ja houkuttelen tavoitteita esiin? GAS-seminaari ja GAS. Suullinen esitys. Menetelmästä sovellukseen -kirjan julkaisutilaisuus, 2.12., Kansaneläkelaitos.   

Veijola, A., Kaakkuriniemi, E. & Kiviranta, T. 2015. Depicting the functioning of children with cerebral palsy. Kongressijulkaisu. Teoksessa Lindstam, S. (ed.) ”Being, Doing, Participating”. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. 6.–9.5.2015. Helsinki, Finland. Suullinen esitys. 

Veijola, A. 2015. CP-lapsen toimintakyvyn arviointi. Suullinen esitys. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus "Kuntootus kohalleen", Lastenneurologien päivät, Kuopio 10.-11.9.2015. Suomen lastenneurologinen yhdistys. 

Veijola, A. 2015. Tavoitteen asettaminen kuntoutustyöryhmässä. Abstrakti. Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 24.-25.9.2015, Oulu. Teoksessa H. Ruotsalainen, S. Elo, H. Kyngäs & M. Kääriäinen (toim.) Hoitamisen hohto –käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen yhteistyötä. 

Veijola, A., Jämsä, U. & Kaakkuriniemi, E. 2015. Vaikuttavat tavat(VATA), näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla. Abstrakti. Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 24.-25.9.2015, Oulu. Teoksessa H. Ruotsalainen, S. Elo, H. Kyngäs & M. Kääriäinen (toim.) Hoitamisen hohto –käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen ja tutkimuksen yhteistyötä. 

Veijola, A. & Kaakkuriniemi, E. 2015. CP-vammaisten lasten toimintakyvyn arviointi. Suullinen esitys. Fysioterapia-kongressi 7.-8.10.2015, Helsinki. Suomen Fysioterapeutit. Helsinki. 

Veijola, A., Virtanen, M. Kaakkuriniemi, E. & Kankaanpää, T. 2015. ICF-CY as an action-directing framework in Tervaväylä school. Posteri. First International Symposium: ICF education, 5th June 2015, Helsinki, Finland. 

Veijola, A., Virtanen, M. & Xiong, E. 2015. Vaikuttavat tavat (VATA), näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla. Workshop. Arkikuntoutus – toimintaterapeutti asiakkaan toimintaympäristön asiantuntijana 7.–8.9.2015. Suomen toimintaterapeuttiliitto. 

Virkkula, E. 2015. Sociocultural On-the-job Learning in the Vocational Education of Musicians. Suullinen esitys. Abstrakti. ECER Conference, European Educational Research Association. Corvinus University, 8.-11.9. 2015, Budapest. 

Xiong, E. Jämsä, U. & Veijola, A. 2015. Employee´s Awareness of International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) at the Oulu University Hospital. Suullinen esitys. First International Symposium: ICF education, 5th June 2015, Helsinki, Finland.  

Xiong, E., Veijola, A. & Vuorijärvi, P. 2015. Early intervention actions in organization – timely and effective? Kongressijulkaisu. Teoksessa Lindstam, S. (ed.) ”Being, Doing, Participating”. 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. 6.-9.5.2015. Helsinki, Finland. Suullinen esitys.