Etäkuntotuspalvelujen kehittäminen hankkeessa 2018-2020

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa osatoteuttajina Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto. Arki lähemmäs -hanke kiinnittyy korkeakoulujen strategisiin päämääriin ja painopistealueisiin. Pohjoissuomalaiset korkeakoulut ovat sitoutuneita pohjoisen alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Hanke toteuttaa Pohjois-Pohjoismaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020 ja sen painopistettä Asuminen, saavutettavuus ja kulttuuri, jonka tavoitteena on edistää ihmisten hyvää arkea ja turvata maaseudulla asumisen edellytyksiä. Hanke toteutetaan ajalla 15.03.2018-31.12.2020.

Etäkuntotuspalveluiden kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen seutu- ja maakuntien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kuntoutuspalvelujen tuottajat ja näihin liittyvät muut yritykset ja toimijat, kuntien/maakuntien sosiaali- ja terveystoimen työntekijät ja viranhaltijat sekä luottamusmiehet. Hankkeen valmisteluvaiheessa on kartoitettu pilottialueita. Yhteiskehittäminen käynnistyy Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien alueella (Ii, Pudasjärvi, Vaala ja Utajärvi) yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen, kuntoutusalan toimijoiden, yrittäjien ja kuntoutuja-asiakkaiden kanssa. Yhteiskehittämistä jatketaan uusilla pilottialueilla.


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)