Hankkeen tulokset

Hyödynsaajina ovat Pohjois-Pohjanmaan maaseutumaisen alueen asukkaat (nuoret ja ikäihmiset), jotka saavat tarvitsemansa kuntoutuspalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti lähellä arkeaan. Hyödynsaajina ovat myös julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kuntoutuspalvelujen tuottajat, jotka pystyvät hyödyntämään hankkeessa syntyvää osaamista ja sitä kautta kehittämään omaa toimintaansa.

Tuloksia 

Hankkeeseen osallistuu neljä pilottialuetta, joista kolme on käynnistynyt.

Ikäihmisten itsearviointitiedon tuottaminen hankkeessa hyödynnettävään (mICF) mobiilisovellukseen:

Etäkuntoutuspalvelujen osaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla:

Etäkuntoutuksen yhteiskehittäminen:

Hyvien etäkuntoutuskäytäntöjen arviointi ja käyttöönotto muuttuvassa toimintaympäristössä:

Hankkeen välittömät vaikutukset

Hankkeen lopulliset vaikutukset


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)