Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/

Digiohjausta kaikille! 

 

Digiohjausta kaikille! -ESR-hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajia ovat Oulun yliopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Centria ammattikorkeakoulu. Mukana yhteistyötahoina ovat myös Oulun lukioverkosto ja Erilaisten oppijoiden liitto ry. Hanke toteutuu ajalla 1.1.2018-30.6.2020.

Hankkeen tavoitteena on laajentaa digiohjauksen toimintamallien jalkauttamista ja valtavirtaistamista ”oppaasta käytännön prosessiksi” Pohjois-Pohjanmaan alueella eri koulutusasteilla.

Erityisenä tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa koulutukseen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheita viemällä käytäntöön digiohjauksen toimintamalleja sekä parantaa koulutuksellista tasa-arvoa huomioimalla myös erilaisten oppijoiden ohjauksen tarpeet digitaalisten sovellusten käyttöönoton avulla. Painotus on digiohjauksen mentoroinnin toimenpiteiden kehittämisessä ja digiohjauksen jalkauttamisessa perustoiminnaksi.

Digiohjausta kaikille! blogi

Tervetuloa Digiohjausta kaikille! -blogiin lukemaan hankkeen ajankohtaisista asioista ja kokemuksista sekä keskustelemaan ja kommentoimaan digiohjauksesta.

Uutiskirjeet

gggggg

ooooo

 

 

Hankkeen yhteistyökumppanina 

Koordinaatti-jpg-vaaka-korjattu (002).jpg

Rahoittajalogo https://www.oulu.fi/yliopisto/Rahoittajalogo https://www.osao.fi/Rahoittajalogo https://www.oamk.fi/Rahoittajalogo https://web.centria.fi/

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)