Blogin osoite

blogi.oamk.fi/digiliike

Sisältö

Digiliike-blogi on DIMMY- ja Digilii -hankkeiden (DIMMY 2.0) asiantuntijablogi, jossa julkaistaan säännöllisesti kirjoituksia digitaalisesta markkinoinnista ja myynnistä. Kirjoituksissa tullaan käymään läpi esimerkiksi seuraavia asioita: 

Toimituskunta

Julkaisut

Kuinka aloittaa digitaalinen markkinointi?

Blomster M, Määttä M & Sinisalo J (2020)

Ajatus tämän artikkelin kirjoittamiseen lähti siitä yksinkertaisesta syystä, että hyvin usein meille tulee tilanteita vastaan, joissa esitetään otsikon kysymys tavalla taikka toisella. Vaikka opetamme ja käymme läpi kirjassamme holistista ja asiakaslähtöistä digitaalisen markkinoinnin suunnittelutapaa, joka perustuu systemaattiseen analytiikan hyödyntämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, on vastaus jokaisen yrityksen kohdalla aina erilainen. Lue lisää...

Automatisoidun dynaamisen hinnoittelun käyttöönottamisen vaiheet

Määttä M & Blomster M (2020)

Dynaamisen hinnoittelun käyttöönottamisessa voidaan erottaa viisi toisiinsa liittyvää vaihetta. Ne ovat: 1. tavoitteiden asettaminen hinnoittelulle, 2 hinnoittelustrategian valinta, 3. hinnoittelumenetelmän valinta...  Lue lisää...

Dynaamisella hinnoittelulla lisää myyntiä ja kannattavuutta verkkokauppaan

Määttä M & Blomster M (2020)

Kuluttajille on tyypillistä pyrkiä löytämään paras hinta-laatusuhde tehdessään ostopäätöksiä. Tämän vuoksi he vertailevat tuotteiden ominaisuuksia ja hintoja useiden eri myyjien välillä yleensä hakukoneiden avulla ennen ostopäätöstään ja pelkästään suomessa tehdään päivittäin yli 30 miljoona hakua. Lue lisää...

Sosiaalisten medioiden merkitys markkinointikanavina jatkaa kasvuaan

Kurtti J-R, Sinisalo J & Blomster M (2020)

Sosiaalisten medioiden tavoittavuus kaikissa asiakaskategorioissa on aivan valtava. Samoin kanavat ovat erityyppisiä, joten niissä esiintyminen kannattaa aina harkita yrityksen resurssien ja varsinkin kohderyhmän mukaan. Itsestään selvää on, että yrityksen tulee olla läsnä sellaisissa kanavissa, joissa asiakkaatkin ovat... Lue lisää...

Asiakaskokemus digitaalisen markkinoinnin suunnittelun perustana

Blomster M & Määttä M (2020)

Asiakaskokemus on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan onnistumisen tekijöistä. Digitaalisuus on avannut markkinat niin, että ostaminen ja vertailu on globaalia. Paikalliset toimijat vertautuvat suurempiin toimijoihin ja kilpailevat ne samoista asiakkaista. Asiakaskokemus on määräävässä roolissa siinä, että minkä toimijan puoleen asiakas tarpeensa kanssa kääntyy. Lue Lisää...

Hakusanamarkkinointi – Nopea alku hakukonemarkkinoinnille

 Kurtti, JR, Sinisalo J & Blomster, M (2020)

Tänä päivänä hakukoneiden käytöllä on erittäin suuri rooli asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa. Jopa niin suuri, että sen roolia on oikeastaan vaikea liioitella. Useimmiten asiakkaat käyttävät hakukoneita etsien vaihtoehtoja, joiden avulla he voivat tyydyttää tietyn tarpeensa tai ratkaista jonkin ongelman. Tämän takia hakukonenäkyvyys on erittäin tärkeää yritykselle. Yrityksen on oltava vaivattomasti löydettävissä. Mitä vähemmän tunnettu organisaatio, tuote tai brändi on, sitä suurempi on hakukonenäkyvyyden rooli. Lue lisää...

Hakukoneoptimoinnin osa-alueet

Blomster, M, Kurtti, JR & Sinisalo J (2020)

Hakukoneoptimoinnilla (SEO = search engine optimization) tarkoitetaan yrityksen verkkosivujen ja sisällön optimointia hakukonenäkyvyyttä varten. Sen avulla pyritään kasvattamaan yrityksen orgaanista (luonnollista) näkyvyyttä hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnin avulla yrityksen verkkosivuston sijoitus hakukoneiden hakutuloksissa tiettyjä hakusanoja käytettäessä paranee. Lue lisää...

Hakukonemarkkinointi – Mitä se on?

Blomster, M & Sinisalo J (2020)

Digitaalisen markkinointiin liittyy paljon erilaisia käsitteitä, termejä ja lyhenteitä. Näiden käyttöön liittyy myös usein epäselvyyksiä. Tässä kirjoituksessa käsitellään hakukonemarkkinointia, hakusanamainontaa, hakusanamarkkinointia ja hakukoneoptimointia, jotka muodostavat hankalasti ymmärrettävän kokonaisuuden ja niiden käyttö on usein käytännössä päällekkäistä. Kirjoituksessa esitetään looginen viitekehys, jonka alle jokainen termi sopii ja muodostaa eheän kokonaisuuden. Miksi on oleellista tunnistaa eri termien erot? Lue lisää...

Digitaalinen markkinointi voi parantaa yrityksesi kilpailutilannetta

Blomster M, Kurtti JR, Määttä M & Sinisalo J (2020)

Digitaalinen muutos on tuonut lisää valtaa kuluttajille. Yritysten toimintaympäristö on muuttunut internetin kehityksen myötä kolmenkymmenen edellisen vuoden aikana, ja siten mahdollistanut nykytasoisen globalisaation. Tiedonvälityksen demokratisoituminen on siirtänyt valtaa isoilta korporaatioilta ja valtioilta yksittäisille kuluttajille lue lisää...

Lue myös 

www.apuadigiin.fi/ 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)