Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin koulutus työttömille (DIGITYY-koulutus)

DIGITYY (Digillä työhön) - koulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa työttömistä henkilöistä digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaajia ja edistää heidän työllistymistään. Koulutus on 30 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa työllistymiseen riittävät digitaalisen markkinoinnin tiedot ja käytännön työkalujen käyttötaidot. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa.

Oleellinen osa koulutusta on käytännön harjoittelu digitaalisen markkinoinnin tehtävissä yrityksissä. Harjoitteluun liittyen työttömät opiskelijat verkostoituvat myös työnantajien kanssa ja voivat antaa osaamisestaan käytännön näytteen. Tällä on todettu Dimmy 1.0 -hankkeessa olevan selkeä positiivinen yhteys työllistymiseen (lue lisää DIMMY 1.0 -hankkeesta). 

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Hakuaikaa jatkettu. Hakuaika päättyy sunnuntaina 17. tammikuuta 2021.

Suhtaudumme avoimesti kaikkiin hakemuksiin. Koulutuksen ja harjoittelun tuloksellisuuden kannalta olisi kuitenkin parempi, että hakijalla olisi jonkin verran ymmärrystä liiketoiminnasta ja/tai markkinoinnista omien kokemusten tai opiskelujen pohjalta.

Hae opintoihin lähettämällä lyhyt, maksimissaan A4-mittainen vapaamuotoinen hakemus, CV:si ja viimeisin tutkintotodistuksesi pdf-tiedostoina osoitteeseen: haku.dimmy@oamk.fi

Otsikoi hakemuksesi seuraavasti: DIGITYY / kevät 2021 -haku.

Kevään 2021 koulutus alkaa keskiviikkona 20. tammikuuta 2021. Koulutukseen hakeneille ilmoitetaan päätöksestä 15. tammikuuta 2021 mennessä. 

Huomio! Koulutuksesta kiinnostuneiden työttömien on syytä tutustua omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.

Tutustu koulutuksessa käytettävään Digitaalisen markkinoinnin käsikirjaan

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus alkaa tammikuussa 2021. Koulutuksen alussa opiskelijoilla on noin kolmen viikon mittainen intensiivijakso, jossa opiskellaan digitaalisen myynnin ja markkinoinnin perusteita. Tämän jälkeen opiskelijat menevät työharjoitteluun, jossa he ovat kolme päivää viikossa. Kaksi päivää viikossa opiskelijat käyvät koulutuksessa. Työharjoittelu kestää kokonaisuudessaan noin 15 viikkoa (noin 40-45 työpäivää). 

Koulutus on 30 opintopisteen kokonaisuus, joka koostuu seuraavista opintojaksoista:

Digitaalisen markkinoinnin perusteet (5 op)

Koulutuksen intensiivijaksolla opiskellaan digitaalisen markkinoinnin perusteita. Digitaalisen markkinoinnin perusteisiin kuuluvat markkinoinnin peruskäsitteet, kilpailukeinot, asiakastiedon kerääminen, asiakkaiden hallinta, markkinoinnin suunnittelun perusteet, myynnin perusteet ja markkinoinnin psykologia. Tämän lisäksi käydään läpi digitaalisen markkinoinnin suunnittelua SOSTAC-mallin avulla, SIKS-mallia, internet -mainontaa, analytiikkaa, sosiaalisen median perusteita, sisältömarkkinoinnin perusteita ja hakukoneoptimoinnin perusteita. 

Digitaalinen markkinointiviestintä (5 op)

Työharjoittelun alettua koulutusta on kaksi päivää viikossa. Digitaalinen markkinointiviestintä -opintojaksolla käsitellään digitaalista asiakaskokemusta, digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelua ja tutustutaan tarkemmin sosiaalisten medioiden, kuten Facebookin, Instagramin ja LinkedInin, käyttöön digitaalisen markkinointiviestinnän medioina. Lisäksi opintojaksolla käsitellään sähköpostimarkkinointia ja analytiikkaa tärkeänä osana digitaalista markkinointia. 

Digitaalisen markkinoinnin taktiikat (5 op)

Digitaalisen markkinoinin taktiikat opintojakso keskittyy hakukoneoptimointiin (SEO), hakusanamarkkinointiin Google Adsilla, sisältömarkkinointiin ja sen suunnitteluun, tarinankerrontaan, laskeutussivujen optimointiin ja uudelleen kohdentamiseen (retargeting/remarketing).

Digitaalisten myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen (5 op)

Digitaalisten myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen opintojakso keskittyy myynti- ja markkinointiprosessien optimointiin digitaalisen markkinoinnin eri vaiheissa SIKS- mallin mukaisesti. Opintojaksolla käsitellään digitaalisen myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä saavuttamisen (S), asiakkaan innostamisen (I), konversion (K) ja sitouttamisen (S) optimoinnin pohjalta. 

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen (5 op)

Digitaalisen markkinnoinnin suunnittelu ja kehittäminen opintojakso kokoaa koulutuksen opinnot yhteen ja tarkoituksena on tehdä työharjoitteluyritykselle kokonaisvaltainen digitaalisen markkinoinnin suunnitelma SOSTAC - mallin mukaisesti. Suunnitelmassa käydään läpi työharjoitteluyrityksen nykytilanne, muodostetaan tämän perusteella tavoitteet, mietitään strategiat, toimenpiteet ja toimet siihen, kuinka tavoitteet saavutetaan sekä mietitään digitaalisen markkinoinnin hallintaan liittyvät asiat. 

Ohjattu käytännön harjoittelu yrityksessä (5 op)

Koulutuksen intensiivijakson jälkeen alkaa työharjoittelu yrityksessä digitaalisen myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Työharjoittelu kestää kokonaisuudessaan noin 40-45 päivää ja on erittäin hyvä mahdollisuus sekä työnhakijalle että työharjoitteluyritykselle saada uutta osaamista. DIMMY 1.0 ja DIMMY 2.0 -koulutusten aikana olemme saaneet mukaan noin 70 yhteistyöyritystä. 

DIMMY 2.O ja DIGITYY -koulutuksen erot

 
DIMMY 2.0 ja DIGITYÖ - koulutuksen erot

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)