Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutus

 

DIMMY-koulutus

Dimmy-koulutus on Pohjois-Suomen monipuolisin ilmainen digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutus. Kaikki keskeisimmät digitaalisen markkinoinnin sisällöt, rakenteet ja työkalut on koottu helposti opiskeltavaksi paketiksi.  Koulutuksessa keskitytään nykyaikaisen digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, tuottamiseen ja analyyttiseen johtamiseen. Koulutuksessa käydään läpi mm. digitaalisten mainostyökalujen tuloksellisen hyödyntämisen keinoja, sisältömarkkinoinnin tuottamista, sosiaalisen median markkinointia, digitaalista analytiikkaa.

Monipuoliset teoriaopinnot ja harjoitukset koululla sekä käytännön harjoittelu yrityksessä takaavat asioiden oppimisen ja kehittymisen. Käytännön harjoittelu konkretisoi koulutuksen sisällöt. Koulutettava nostaa pysyvästi digitaalisen markkinoinnin osaamiseni tasoa, joka auttaa työllistymään ja takaa paremman aseman tulevaisuuden digitalisoituneessa työssä ja bisneksessä.

Koulutus kestää viisi kuukautta. Koulutus järjestetään Oulussa kevätlukukausittain tammi-toukokuussa ja syyslukukausittain elo-joulukuussa vuoden 2019 loppuun asti. Koulutuspaikkana on Oulun Raksilassa OAMK:n liiketalouden yksikkö, osoitteessa Teuvo Pakkalan katu 19, 90130 Oulu. Koulutukseen liittyvän harjoittelupaikan saa valita itse. Voit hyödyntää kouluttajan valmiita yrityskontakteja, jotka tarjoavat monipuolisia digimarkkinoinnin harjoittelupaikkoja. Osan luennoista voit seurata verkossa, mikäli aikataulut sitä edellyttävät ja olet estynyt osallistumasta teorialuennolle.

Hae koulutukseen!

 


 Koulutuksen opintojaksorakenne on seuraavanlainen:

1. Markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin murros (5op):

Markkinoinnista digitaaliseen markkinointiin. Opintokokonaisuuden aikana käydään läpi markkinoinnin ja myynnin muuttuminen digitaalisen aikakauden aikana ja kuinka yrityksen tulisi siihen mukautua. Samalla perehdytään digitaalisen markkinoinnin perusstrategioihin ja luodaan kokonaiskuva kaikista toiminnoista jotka ovat oleellisia menestyksellisen digitaalisen markkinoinnin ja myynnin johtamisessa.

2. Digitaalinen markkinointiviestintä 1 (5op):

Perehdytään harjoitteluyrityksen myyntiin ja markkinointiviestintään digitaalisessa ympäristössä. Keskeisinä osa-alueina ovat asiakaslähtöinen viestintä, asiakkaiden ostokäyttäytyminen, asiakkaan ostoprosessi, myyntikanavat, niiden keskinäinen integraatio ja myynnin tuki sekä digitaalinen viestintä. Opintojakson tavoitteena on tunnistaa harjoitteluyrityksen mahdollisuudet saavutta kohdeyleisö ja löytää oikeat keinot ja sisällöt digitaalisen markkinointiviestinnän tehokkaaseen toteuttamiseen.

3. Digitaalinen markkinointiviestintä 2 (5op):

Opintokokonaisuudessa jatketaan siitä, mihin edellisessä päädyttiin: pyritään luomaan ja hallinnoimaan tehokkaasti sisältöjä ja brändiviestintää digitaalisessa markkinoinnissa. Oleellisia kokonaisuuksia ovat mm. kampanjasuunnitelman, sisältökalenterin ja sisällöntuotannon suunnittelu harjoitteluyritykselle sekä laskeutumissivujen luonti.

4. Myynti ja markkinointiprosessit digitaalisessa ympäristössä (5op):

Perehdytään mm. digitaalisen myyntiprosessin suunnitteluun. Tutustutaan myynnin analytiikan perusteisiin ja eri medioiden omaan statistiikkaan ja mietitään, miten tietoja tulkitsemalla voi tukea myyntiä. Pyritään tunnistamaan toiminnan kriittiset pisteet ja kehittämään niitä johdonmukaisesti.

5. Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus (10op):

Opintokokonaisuus paneutuu kokonaisvaltaisen digitaalisen markkinoinnin ja asiakassuhteiden hallintaan. Opetellaan RFM-analyysin kautta ymmärtämään asiakaspohjaa ja sitä kautta tunnistamaan kannattavat asiakkuudet. Perehdytään asiakassuhteiden kehittämiseen, asiakasohjelmien suunnitteluun, kanta-asiakasviestintään ja asiakaskontaktisuunnitelman luontiin.

 

Koulutus järjestetään OAMK:n Teuvo Pakkalan kampuksella ja syksyn 2019 koulutus alkaa 12. elokuuta ja loppuu 18. joulukuuta.

Hae koulutukseen!

 Tutustu myös koulutettaviemme harjoittelutarinoihin.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)