Tietoa hankkeesta

 

Useassa selvityksessä on todettu, että Oulun seudun pk-yritykset tarvitsevat lisää myynnin ja nopeasti digitalisoituvan markkinoinnin käytännön osaamista. Asiaan on kiinnitetty huomiota mm. Oulun innovaatioallianssin ketterän kaupallistamisen toimintakokonaisuudessa. Nyt toteutettavan DIMMY-hankkeen tavoitteena on omalta osaltaan helpottaa pulaa osaajista luomalla toimintamalli, jonka avulla voidaan kehittää digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamista Oulun seudulla ja joka on laajasti jalkautettavissa alueella toimivien yritysten käyttöön.

Hankkeessa pyritään rakentamaan Oulun ammattikorkeakouluun opintopolku, joka tuottaa alueelle uusia digitaalisen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia. Suuri osa koulutuksesta toteutetaan harjoitteluna paikallisissa pk-yrityksissä. Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto noin viisi kuukautta toteutusta kohden. Suuri osa koulutuksesta on verkkomuotoisia, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman joustavan opiskelun.

Opintokokonaisuus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on kaupallinen tai muu soveltuva koulutus. Koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden asema työmarkkinoilla paranee ja työllistyminen helpottuu, kun he päivittävät digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamisensa ajan tasalle.

Lisäksi hankkeessa luodaan systemaattista yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun ja alueella toimivien pk-yritysten välille. Vuorovaikutuksellisen yhteistyön ansiosta OAMK saa ajantasaista tietoa yritysten koulutus- ja osaamistarpeista ja voi paremmin vastata näihin tarpeisiin opintotarjontaansa kehittämällä.

Samalla ammattikorkeakoulu pystyy tehokkaasti viemään yrityksille uusinta digitaalisen liiketoiminnan osaamistaan. Tämä mahdollistaa yritysten kilpailukyvyn kasvun ja paremman menestymisen globaaleilla markkinoilla.

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti ovat seuraavat:

  1. luoda digitaalisen markkinoinnin ja myynnin opetukseen toimintamalli, joka kehittää tehokkaasti koulutukseen osallistuvien osaamista ja joka on laajasti seudun yritysten tiedossa ja käytössä,
  2. kouluttaa Oulun seudulle sata ammattilaista, jotka hallitsevat uusimmat digitaalisen markkinoinnin ja myynnin työkalut ja menetelmät,
  3. kehittää digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamista Oulun seudulla siten, että alueen yritykset pystyvät tulevaisuudessa menestymään kansainvälisillä markkinoilla,
  4. levittää digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaamista alueen yrityksille ja muille toimijoille mm. julkaisujen ja raporttien muodossa ja
  5. jatkaa digitaalisen myynnin ja markkinoinnin koulutusta ammattikorkeakoulussa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Business Oulun rahoittama.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)