Yrityksille

 

Oulun ammattikorkeakoulu on määritellyt visiokseen Pohjoisen Suomen johtava, monialainen ja kansainvälinen ammattikorkekoulu. Tässä toiminnan profiilissa Oamk luo elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen. Toiminnallemme on luonteenomaista työ- ja elinkeinoelämää uudistava ketterä kokeilukulttuuri sekä tarkoituksenmukaisesti hyödynnetty digitalisaatio. Lisäksi Oamk:n arvot ovat yhteisöllisyys, työelämäkumppanuus, kehittymishalukkuus ja tuloksellisuus. Dimmy hanketta suunniteltaessa tämä kaikki on ollut keskiössä.

Dimmy on Pohjois-Suomen monipuolisin digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ilmainen koulutusohjelma. Koulutuksia järjestetään lukukausittain keväällä ja syksyllä vuoden 2019 loppuun asti.

Kaikki keskeisimmät digitaalisen markkinoinnin sisällöt, rakenteet ja työkalut on koottu helposti käyttöön otettavaksi paketiksi. Koulutuksessa keskitytään nykyaikaisen digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, tuottamiseen ja analyyttiseen johtamiseen. Dimmyssä käydään läpi mm. digitaalisten mainostyökalujen tuloksellisen hyödyntämisen keinoja, sisältömarkkinoinnin tuottamista, sosiaalisen median markkinointia, digitaalista analytiikkaa. Kumppaniyritys pääsee näihin käsiksi harjoittelijan käytännön tekemisen kautta.

Puoli vuotta kestävä koulutus tehdään yhteistyössä koulutettavien ja yritysten kanssa. Yritykset ja koulutettavat katsovat itselleen parhaan mahdollisen harjoittelukumppanin. Koulutettavat osallistuvat ensimmäisen kuukauden koululla järjestettävään koulutusohjelmaan. Seuraavat neljä kuukautta koulutettava suorittaa kolme päivää viikosta harjoittelua yrityksessä kehittäen yrityksen liiketoimintaa koulutuksessa oppimiaan tietoja ja taitoja soveltaen. Loput kaksi päivää on teoriaopintoja ja harjoitusten tekemistä koululla.

DIMMY tarjoaa helpon väylän tuottaa taloon uusia osaajia. Opiskelijoiksi valittavilla henkilöillä on jo takanaan joko korkeakoulututkinto, johon on sisältynyt liiketalouden ja markkinoinnin opintoja, tai vankka käytännön kokemus alan työtehtävistä. Hankehenkilökunta keskittyy kunkin harjoittelijan kanssa siihen, miten kohdeyrityksen markkinointia ja myyntiä voitaisiin kehittää. Jokaiselle yritykselle pyritään antamaan uusia näkökulmia myynnin ja markkinoinnin integroimiseen ja johtamiseen sekä tukea digimarkkinoinnin uusien toimintatapojen omaksumisessa.

Dimmy kumppanuus tarjoaa yritykselle mahdollisuutta ottaa käyttöön valmis digitaalisen markkinoinnin konsepti. Tämä edellyttää Dimmy harjoittelupaikan tarjoamista. Edellisten koulutusten yhteistyö on ollut positiivista ja tuloksekasta. Melkein puolet yrityksistä on palkannut Dimmy-harjoittelijan suoraan harjoittelun jälkeen. Tuleviin Dimmy koulutuksiin tarvitaan vielä lisää yhteistyöyrityksiä, joten jos olet pk-yrityksen yrittäjä, markkinointi-, myynti- tai muu johtaja, ota yhteys hankehenkilökuntaan ja ilmoittaudu mukaan.

 
Hankehenkilöstö vastaa kysymyksiinne, joten ota rohkeasti yhteyttä:

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)