Koulutus


Kevään Dimmy 2.0 -koulutus alkaa tammikuussa 2021. Hakuaika koulutukseen on 16.11.2020 - 10.1.2021. Hae koulutukseen täältä.


 

Dimmy 2.0 -koulutus on – Oamkin DigiLii-hankeen puitteissa järjestämä – Pohjois-Suomen monipuolisin ilmainen digimarkkinoinnin ja myynnin koulutus. Koulutus sisältää kaikki keskeisimmät digitaalisen markkinoinnin sisällöt, rakenteet ja työkalut, jotka on koottu helposti opiskeltavaksi paketiksi. Koulutuksessa keskitytään nykyaikaisen digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun, tuottamiseen ja analyyttiseen johtamiseen. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa digitaalisten mainostyökalujen tuloksellisen hyödyntämisen keinoja, sisältömarkkinoinnin tuottamista, sosiaalisen median markkinointia ja digitaalista analytiikkaa.

Tutustu koulutuksessa käytettävään Digitaalisen markkinoinnin käsikirjaan

Koulutuksen rakenne

1. Moduuli – Digitaalisen markkinoinnin suunnittelun perusteet

Digitaalisen markkinoinnin perusteet moduulissa keskitytään oman digitaalisen markkinoinnin osaamisen ja yrityksen digitaalisen kyvykkyyden tunnistamiseen sekä yrityksen lähtökohta-analyysin tekemiseen. Moduulin sisältö koostuu esimerkiksi asiakasanalyysista, kilpailija-analyysista, organisaation oman digitaalisen kyvykkyyden tunnistamisesta sekä omien digitaalisen markkinoinnin tulosten tulkinnasta ja seuraamisesta. Moduulissa käsitellään myös pintapuolisesti digitaalisen markkinoinnin tavoitteiden asetantaa sekä digitaalisen markkinoinnin strategioita. 

2. Moduuli – Digitaalisen markkinoinnin keskeiset taktiikat

Digitaalisen markkinoinnin taktiikat moduulissa käsitellään yrityksen keskeisimpiä digitaalisen markkinoinnin taktiikoita ja toimenpiteitä. Moduulin sisällössä käydään läpi keskeisimmät taktiikat, kuten hakusanamarkkinoinnin (SEM = search engine marketing), hakukoneoptimoinnin (SEO = search engine optimization), mainostamisen digitaalisissa kanavissa (Google Ads) ja asiakaskokemuksen kehittämisen (CX = customer experience). Moduulissa käydään läpi myös sähköpostimarkkinoinnin ja analytiikan perusteet.

3. Moduuli – Myynnin luominen digitaalisissa kanavissa

Myynnin luominen digitaalisissa kanavissa moduulissa keskitytään yrityksen käytössä oleviin keinoihin myynnin luomiseksi ja lisäämiseksi. Moduulissa käsitellään sisältömarkkinointia (content marketing), suosittelumarkkinointia, asiakasprosessia digitaalisissa kanavissa ja ostotapahtuman tukemista verkossa. Moduulissa käydään läpi myös sisällönsuunnittelua eri kanaviin esimerkiksi tarinallistamisen (storytelling) avulla, kampanjasuunnittelua sekä editoriaalin, sisältökalenterin ja sisällöntuotannon suunnittelua. Lisäksi käsitellään myynnin optimointia ja myyntiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista. 

4. Moduuli – Myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen digitaalisissa kanavissa

Myynti- ja markkinointiprosessien kehittäminen digitaalisisisa kanaissa moduulissa perehdytään muun muassa digitaaliseen verkkokaupan ja verkkosivujen navigaation suunnitteluun, konversio-optimointiin (CRO = conversion rate optimization), myynnin optimointiin analytiikkaan perustuen, asiakkaiden sitouttamissuunnitelman luontiin, asiakassuhteiden hallintaan ja kehittämiseen sekä kannattavien asiakassuhteiden tunnistamiseen esimerkiksi RFM-analyysiin perustuen. 

5. Moduuli – Digitaalisen markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen

Digitaalisen markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen moduuli paneutuu paneutuu kokonaisvaltaisen asiakaslähtöisen digitaalisen markkinoinnin johtamiseen ja kehittämiseen. Moduulissa keskitytään analytikkapohjaiseen digitaalisen markkinoinnin johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen markkinoinnissa. Moduulissa käsitellään myös digitaalisen markkinoinnin trendejä, kuten tekoälyä (artificial intelligence) ja markkinoinnin automatisointia. Lisäksi moduulissa käsitellään digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman laatimista SOSTAC-mallin avulla. 

Koulutuspaikkana on Oulun DigiAseman Ahjo-sali osoitteessa Hallituskatu 36 B. 

Hae koulutukseen!

 

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)