Hankkeet  ::  fPlaza

Kuva_fLeader_kapea.jpg

Ensimmäinen fLeader-ohjelma on alkanut syyskuussa 2019

Saimme ensimmäiseen ohjelmaan suuren määrän hyviä hakemuksia, joten aloitimme syksyllä 2019 kaksi ryhmää.

Seuraava fLeader-ohjelma käynnistyy syksyllä 2020. Haku ohjelmaan alkaa elokuussa 2020. Seuraa sivujamme!

fLeader - kasva johtajana

Haluatko vahvistaa johtamistaitojasi? Kaipaatko uusia ajatuksia johtamiseen? Miten johtaminen vaikuttaa yrityksesi tai työyhteisösi kilpailukykyyn?  

fLeader-ohjelmassa vahvistat omaa johtamispotentiaaliasi ja vuorovaikutustaitojasi sekä laajennat verkostojasi. Ohjelma painottuu johtamisvalmiuksien kehittämiseen, vastuulliseen liiketoimintaan ja kasvuun.

Ohjelman pääteemat ovat

  1. Minä johtajana – oman johtamiskyvykkyyden kehittäminen
  2. Organisaatiossa johtaminen – toisten innostaminen ja kannustaminen tavoitteelliseen toimintaan
  3. Verkostojen johtaminen – toimivien suhteiden rakentaminen yli organisaatiorajojen

fLeader pääteemat

fLeader_kuvio.png

fPlaza_logot_FI_2rivia.png


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)