Hankkeet  ::  fPlaza

fLeader asiantuntijat 2019 - 2020

petriahokangas_800px.jpg

Petri Ahokangas

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, dosentti

KTT Petri Ahokangas työskentelee Martti Ahtisaari Instituutissa vanhempana tutkijana ja tutkimusryhmän johtajana. Hänen erikoisalaansa on kansainvälinen digitaalinen liiketoiminta, erityisesti liiketoimintamallit ja ekosysteemit.

Petri on toiminut sekä teollisuudessa että Oulun yliopistossa erilaisissa tutkimus-, opetus- ja johtotehtävissä. Petrillä on pitkä kokemus henkilöstö- ja strategiajohtamisesta käytännössä, yrittäjänä toimimisesta sekä kansainvälisen liiketoiminnan opetuksesta ja konsultoinnista.  Hän on myös toiminut vastuuopettajana Oulun yliopiston executive MBA -ohjelmassa vuodesta 2000. 

Petrin kanssa perehdymme ohjelmassa liiketoiminnan kansainvälistymiseen.

EvaCurto_EOI.jpg

Eva Curto

EOI, Madrid, ohjelmajohtaja

Eva Curto toimii Madridissa EOI-korkeakoulun European Coworkings -ohjelman sekä muiden kansainvälisten ohjelmien johtajana, joiden tavoitteena on edistää yrittäjyyttä. European Coworkings -ohjelman tavoitteena on lisäksi luoda Euroopan laajuinen mentoreiden verkosto, joka ohjaa yrittäjiä kansainvälistämään liiketoimintaansa. Eva on toiminut aiemmin myös kansainvälisten asioiden johtajana sekä vastannut kestävän kehityksen ja yritysvastuullisuuden aloista.

Ohjelman aikana Eva valmentaa Rukan ja Malagan johtamisleireillä.

AnneKeranen.jpg

Anne Keränen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, yliopistotutkija ja kouluttaja

Anne Keränen työskentelee vastuullisen liiketoiminnan ja johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja yrittäjyyden opetus- ja tutkimustehtävissä Martti Ahtisaari Instituutissa, joka on Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kansainvälisen talouden koulutus- ja tutkimuslaitos. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten johtamisen kehittämisen ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä valmentavasta opettamisesta. Ennen yliopistouraa hän on työskennellyt henkilöstöjohtamisen asiantuntija- ja esimiestehtävissä teknologiayrityksissä.

Anne luotsaa osallistujat fLeader-ohjelman kokonaisuuteen ja sen käsitteisiin. Anne myös ohjaa ja opastaa koko koulutuksen ajan opiskelijoiden oppimistehtäviä jämäkästi silkkihansikkain aina maaliin asti.

viljalaaksonen_800px.jpg

Vilja Laaksonen

Aava & Bang, asiakkuusjohtaja

Vilja Laaksonen on filosofian tohtori puheviestinnästä ja palkittu viestinnän ammattilainen. Vanhana partiolaisena ja joukkueurheilijana hän myös nauttii käytännön toteutuksesta ja tiimityöstä. Hänen keskeistä osaamistaan on johtaminen ja verkoston rakentaminen, markkinointi ja asiakaslähtöinen viestintä sekä vuorovaikutusosaaminen ja vaikuttaminen. Hän on myös perehtynyt arvopohjaiseen liiketoimintaan ja kansainvälisyyteen.  

Tällä hetkellä Laaksonen toimii Aava & Bangin asiakkuusjohtajana vastaten markkinointiohjelmien johtamisesta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Aikaisemmin hän toiminut kehitysjohtajana Cramentors Oy:ssä, freelance-toimittajana, viestintäkonsulttina sekä opetus- ja tutkimustehtävissä Jyväskylän yliopistossa.

Viljan valmennuksessa perehdymme vuorovaikuttamiseen, viestintään ja kommunikointitaitoihin johtamisessa.

iray.lange_800px.jpg

Ira Y. Lange

QMotion Oy, toimitusjohtaja, yrittäjä

Ira Langen erityisosaamista ovat työyhteisön ihmissuhteet ja niihin liittyvät tunteet, vuorovaikuttaminen ja käyttäytyminen. Valmennusteemoina ovat johtaminen, autenttinen vuorovaikutus ja syvemmän luottamuksen rakentaminen tiimissä. Tämän lisäksi hän valmentaa ja pitää työpajoja pelon ja häpeän vaikutuksesta työyhteisössä sekä auttaa ihmisiä organisaatioissa kääntämään vaikeita tunteita voimavaroiksi. Iralla on yli 25 vuoden kokemus johtamisen ja myynnin asiantuntija-, kouluttaja- ja johtotehtävistä..

Iran johdolla fLeaderissa pohditaan johtamisen vaikuttavuutta, rohkeutta ja pelkojen kohtaamisen ydintaitoja sekä sitä, kuka minä olen johtajana.

Iralta ilmestyy toukokuussa kirja Pelko pois – kohti rohkeaa johtamista (Alma Talent).

petrilehtipuu_800px.jpg

Petri Lehtipuu

Laatukeskus, johtaja

Petri Lehtipuu toimii Laatukeskuksessa johtajana asiantuntijapalveluissa. Hänen ydinosaamistaan on johtamisen, organisaatioiden ja prosessien kehittäminen. Petri Lehtipuu on toiminut uransa alkuvaiheessa teknologiayritysten kansainvälisen liiketoiminnan parissa myynti- ja projektitehtävissä sekä johtajana Suomessa ja ulkomailla. Asiantuntijaliiketoiminnassa hänellä on pitkä kokemus sekä johtajana että asiantuntijana. Konsulttina Petri on toiminut yhtä lailla teollisuuden kuin palvelu- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa; asiakkaat edustavat yrityksiä, julkista sektoria ja kolmatta sektoria.

Petri keskittyy ohjelmassa strategiseen ja tulokselliseen johtamiseen.

annamaijalamsa_800px.jpg

Anna-Maija Lämsä

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, professori, varadekaani

KTT Anna-Maija Lämsä on henkilöstöjohtamisen professori ja koulutusdekaani Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän myös johtaa kauppakorkeakoulun Ethos-tutkimusryhmää. Anna-Maijan tutkimusalueet ovat johtamis- ja organisaatioetiikka sekä johtamisurat ja johtajuus sukupuolen näkökulmasta. Hän on saanut useita kunniamainintoja ja palkintoja tutkimuksestaan sekä Suomessa että ulkomailla.

Parhaillaan Anna-Maija Lämsä toimii johtajana Suomen Akatemian rahoittamassa monitieteisessä WeAll-hankkeessa, jossa tutkitaan yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuuden työelämää. Lisäksi hän on Suomen toiminnan johtaja Euroopan komission rahoittamassa Rainbow-hankkeessa.

Anna-Maija johdattaa fLeader-ohjelman alussa osallistujat johtamisen aihepiiriin ja avaa johtajuuden haasteita sekä mahdollisuuksia johtajaksi kehittymisessä erityisesti naisen näkökulmasta. Hän myös pohtii, miten johtajana voi toteuttaa vastuullista ihmisten johtamista.

sannaoja_800px.jpg

Sanna Oja

Oulun ammattikorkeakoulu, yliopettaja

KTT Sanna Oja on vastuullisen liiketoiminnan yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulussa sekä johtamisen ja työyhteisöjen valmentaja yrityksessään Tila Kuiske ja WWF:n freelance-asiantuntija. Hän on ollut mukana kansainvälisissä ja kotimaisissa asiantuntijaryhmissä kehittämässä muun muassa uutta yritystoimintaa, yhteiskuntavastuuta, työyhteisöjä ja työhyvinvointia sekä uusia verkostoja ja menetelmiä (muun muassa UNEP, ISO14001, WWF, GreenCare). Hänet on palkittu Oamkin vuoden opettajana vuonna 2016.

Tällä hetkellä Sannan erityisen mielenkiinnon kohteina ovat esimiestyön ja johtamisen kasvun sekä työyhteisöjen kehittämisen fasilitointi toiminnallisin ja innovatiivisin menetelmin. Sannan johdolla ohjelmassa pureudutaan vastuulliseen johtamiseen ja liiketoimintaan.

camillatuominen_800px.jpg

Camilla Tuominen

Emotion Tracker, toimitusjohtaja

Camilla Tuominen (KTM, psykologian perusopinnot) on tunnekouluttaja, kirjailija, kuvittaja sekä tunne-startup yrityksen toimitusjohtaja. Ennen yrittäjyyttä hän työskenteli vuosia liikkeenjohdon konsulttina, kunnes vuonna 2012 irtisanoutui ymmärrettyään, että tulevaisuuden kilpailukyky riippuu siitä, kuinka hyvät taidot yksilöillä ja yrityksillä on ymmärtää ja johtaa tunteita.

Ohjelmassa Camillan erityisessä fokuksessa ovat tunteet ja johtaminen. Camillalta on ilmestynyt kaksi tunteiden johtamisen kirjaa: “Johda tunteita - menesty työelämässä” (Tammi) sekä "Tunnekuvakirja - tunnesekamelskasta tunteiden ymmärtämiseen” (Readme).

cjaanaturunen_800px.jpg

Jaana Turunen

Valmennustrio, yritysvalmentaja

Jaana on toiminut yritysvalmentajana ja työyhteisöjen kehittäjänä 17 vuotta. Hänen pääosaamisalueet ovat organisaatioiden kehittämisprosessin toteuttaminen, johdon ja johtoryhmien sekä esimiesten valmennukset. Jaana on myös sertifioitu johdon valmentaja. Jaana on positiivinen ja innostava valmentaja, joka pitkäjänteisesti ohjaa työyhteisöjä menestykseen. Hänellä on kokemusta satojen organisaatioiden menestyksekkäästä valmentamisesta ja kehitystyöstä.

Ohjelman aikana Jaana perehdyttää osallistujat henkilöstöjohtamiseen.

satuvainio_800px.jpg

Satu Vainio

Aava & Bang, asiakkuusjohtaja, valmentaja

Satu työskentelee Aava & Bangillä asiakkuusjohtajana ja valmentajana. Hän on erikoistunut itseohjautumiseen eri muodoissaan, vaikutussuhteisiin työyhteisön toimivuuden ja asiakaskokemuksen välillä, asiantuntijatyön johtamiseen, kumppanuuksiin sekä työn uusiin muotoihin.

Sadulla on laajaa kokemusta pienten ja keskisuurten yritysten johtamisesta ja kehittämisestä, valmentajien valmentamisesta sekä verkostotyöskentelystä. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa toiminnanjohtajana From Waste To Taste ry:ssä, kehittämiskonsulttina ja valmentajana Novetos Oy:ssä.

Satu vetää ohjelmassa johtajuuden sparrausetapit ja Rukan johtamisleirin.

fPlaza_logot_FI_2rivia.png


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)