Hankkeet  ::  fPlaza

Koulutuksen sisältö

 

Minä johtajana

Hyvä itsetuntemus on tärkeä johtamisen työväline. Koulutuspäivien aikana  saat välineitä tunnistaa omia vahvuuksiasi ja  kehittämiskohteitasi ihmisten johtamiseen. Keskeisinä johtamisen teemoina ovat luottamuksen rakentaminen, omien arvojen tunnistaminen, tunneälyn vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin johtaminen.

Organisaatiossa johtaminen

Henkilöstöjohtamiseen liittyvät keskeiset käsitteet selkiytyvät ja henkilöstöjohtaminen strategisena toimintona, osaamisen johtaminen ja tulevaisuusnäkökulma tulevat käytännönläheisesti tutuiksi. Lisäksi pohdimme valmentavan ja tuloksellisen esimiestyön perusteita, kestävän liiketoiminnan rakentamista ja vuorovaikutusta organisaatioissa.  

Verkostojen johtaminen 

Koulutuksen aikana sinulla on tilaisuus rakentaa verkostoja paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.   Lähipäivät, avoimet seminaarit, kansainvälinen kouluttajaverkosto ja opintomatka kumppanimaahan ovat mahdollisuuksia luoda uusia yhteistyö-, ystävyys- ja asiakassuhteita.

Erityisen tärkeäksi verkostoituminen muodostuu, mikäli haluat mukaan kansainvälisille markkinoille. Opintomatka vierailukohteineen antaa osaltaan eväitä ja rohkeutta arvioida yrityksesi tai organisaatiosi valmiuksia ja edellytyksiä kansainväliseen liiketoimintaan.

Pienryhmäsparraus

Ohjelmaan kuuluu kolme johtamisvalmiuksien pienryhmäsparrausta kokeneen konsultin johdolla. Sparrausetapit ovat hieno mahdollisuus pohtia yhdessä muiden kanssa arjen johtajuuteen liittyviä kysymyksiä.

fLeader -opintomatka

Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kohde tarkentuu keväällä 2020. Ennen matkaa opinnoissa käsitellään kansainvälisen toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia.

fPlaza_logot_FI_2rivia.png


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)