Rahoittajalogo https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.luke.fi/Rahoittajalogo https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fi/funding/erdf/

HYPE TKI

Hyperspektrikameroiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten käytön edistäminen

Hankkeessa kehitetään kauko-ohjattavista ilma-aluksista (Drone) tapahtuvaa hyperspektrikuvaamista maatalouden, ympäristöalan ja rakennusalan tarpeisiin sekä kehitetään tekniikalle uusia sovelluksia näillä aloilla. Dronet ja hyperspektrikamerat ovat olemassa olevaa teknologiaa, jonka käytön yleistyminen edellyttää soveltavaa tutkimustiedon tuottamista ja osaamisen levittämistä, näitä HYPE TKI hankkeessa tuotetaan ja edistetään. Hankkeessa saatavaa tietoa käytetään myös opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)