Tietoa hankkeesta


Tasapainoinen ravinnetalous on avain suuriin satoihin, tilojen menestymiseen ja tuotannon ympäristöystävällisyyteen. Keskeisin Pohjois-Suomen eloperäisiltä ja karkeilta kivennäismailta puuttuva pääravinne on yleensä kalium. Tässä hankkeessa pureudutaan kaliumtilanteeseen pintaa syvemmälle.

Kaliumtasapainon tarkastamiseen kannattaa aktivoitua!

Kaliumin puute voi todella olla viljelyn tuottavuuden pullonkaula. Peltolohkojen kaliumtilanteen selvittäminen kannattaa aloittaa suunnittelemalla tilalle maan reservikalium -määritykset. Muokkauskerroksen lisäksi pohjamaalla on myös ratkaiseva merkitys pellon kaliumvarojen kehittymiselle - siksi pohjamaan reservikaliumpitoisuus kannattaa selvittää samalla kun analysoi muokkauskerroksen. Lohkokohtaisten rehun kivennäispitoisuuksien seuranta kertoo taas kaliumlannoituksen onnistumisesta.

Aktivointia turvemaiden viljelyn kehittämiseksi

Hankkeessa viljelijä saa neuvoja siitä, kuinka peltojen kaliumtilannetta voi seurata ja kuinka erilaiset näytteet kannattaa kerätä - ei kaikilta lohkoilta vaan suunnitelmallisesti tilan tuotannollisesti tärkeimmistä lohkoista maaperä- ja viljelyhistoriatietojen pohjalta. Samalla mietitään eri mahdollisuuksia turvata kasvien kaliumin saanti.

Ilmastotalkoisiin voi osallistua tuotantoa kehittämällä

Suuret sadot sitovat ravinteita ja ilmakehän hiilidioksidia sekä säästävät peltoalaa sekä vähentävät pellonraivaustarvetta, polttoaineen kulutusta, kaluston hankintaa ja viljelijöiden työpanosta. Tehdään yhdessä turvemaiden viljelyssä harppauksia satomäärissä ja ekoaskelissa, jotta tuotanto on jatkossakin mahdollista ja perusteltua.

Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin Yliopisto. Hanke on kaksivuotinen (1.3.2019-28.2.2021). Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa.

Lisätietoa aiheesta:

Kuinka testata kaliumlannoitusta omilla pelloilla? Tutustu hankkeen oppaaseen! (LINKKI)

Hankesuunnitelma

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)