Hankkeet  ::  Kope
Ajankohtaista

Cross Expertise mentorointi pedagogisille johtajille

Julkaistu: 18.9.2018 klo 09:04 Ajankohtaista

Cross expertise mentorointi (CEM) on kahden tasavertaisen asiantuntijan mentorointia ja vertaisoppimista. CEM on parhaimmillaan osaamisen vaihtamista ja asiantuntijakeskusteluja yhdessä sovituista ja ajankohtaisista opetuksen ja oppimisen teemoista.

Pedagogisella johtajalla tarkoitetaan tiimiesimiestä, koulutuspäällikköä, tutkintovastaavaa tai muunlaisessa vastuutehtävässä työskentelevää henkilöä.

KOPE-hanke etsii sinulle sopivan mentorin eli johtajakollegan toisesta korkeakoulusta. Lisäksi järjestämme:

• yhteisen aloituksen (ti 9.10.2018 klo 13.00–15.00)
• välitapaamisen (ti 20.11.2018 klo 13.00–15.00) ja
• lopetuksen verkossa (ma 11.2.2018 klo 13.00–15.00).

Sinä ja mentoriparisi:

• tapaatte 11.2. mennessä 2–5 kertaa joko kasvotusten tai verkossa. Tapaamisissa keskustelette ja jaatte kokemuksia yhteisesti sopimistanne teemoista.
• prosessin lopuksi voitte halutessanne kirjoittaa kokemuksestanne tai keskustelemastanne sisällöstä blogikirjoituksen, joka julkaistaan KOPE-blogissa
• voit hakea prosessista Vertaisoppija -digitaalisen osaamismerkin

Hakuaika: 17.9. - 1.10.2018

Lisätietoja ja hakulomake: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/te...

Tervetuloa mukaan!

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)