Hankkeet  ::  Kope
Ajankohtaista

Dialogisen varjostuksen hakuaika alkaa 4.2.2019!

Julkaistu: 15.3.2019 klo 00:00 Ajankohtaista

Tervetuloa seuraamaan ja havainnoimaan toisen opettajan opetusta ja ohjausta! Tässä KOPE-hankkeen järjestämässä prosessissa kaksi opettajaa seuraa (varjostaa) vuorotellen toistensa opetus- ja ohjaustilanteita, jonka jälkeen käydään yhteinen keskustelu. Dialoginen varjostus on avoin kaikille opetus- ja ohjaustyötä tekeville sekä tiedekorkeakouluissa että ammattikorkeakouluissa. Ilmoittautumalla mukaan KOPE-hanke etsii sinulle sopivan varjostusparin, joka tavoitteen mukaan edustaa toista korkeakoulusektoria.

Prosessi tarjoaa hyvän mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä sekä keskustella varjostajan kanssa omista toimintamalleista ja yhteisesti arvioida niiden toimivuutta. Dialoginen varjostaminen on myös hyvä keino luoda uusia yhteistyösuhteita ja -verkostoja.

Varjostusparit sopivat tapaamiset omien aikataulujensa mukaan ajalle kevät-syksy 2019. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella 4.2.2019 alkaen.

Lisätietoja: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/te...

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)