Hankkeet  ::  Kope
Ajankohtaista

Opettajavaihdon hakuaika alkaa 25.3.2019!

Julkaistu: 12.3.2019 klo 11:04 Ajankohtaista

Tervetuloa KOPE-hankkeen järjestämään opettajavaihtoon!

Opettajavaihdossa opettaja vierailee toisessa korkeakoulussa 2-5 päivän ajan ja seuraa opetus- ja/tai ohjaus ja/tai muita korkeakoulupedagogiseen toimintaan liittyviä tilanteita. Opettajavaihdossa opettajalla on mahdollisuus seurata muissa korkeakouluissa toimivien kollegoiden työtä ja tutustua heidän ratkaisuihinsa
opetus/ohjaustilanteissa. Opettajavaihto on hyvä keino luoda uusia yhteistyösuhteita ja -verkostoja.

Tarvittaessa KOPE-hanke auttaa sopivan vierailukoulun etsimisessä. Osallistujien matkustamisesta ja
yöpymisestä aiheutuneet kulut korvataan hankkeesta. Vaihto tulee toteuttaa vuoden 2019 loppuun
mennessä. 

Hakeminen opettajavaihtoon tapahtuu tällä lomakkeella 25.3.2019 alkaen. 

Lisätietoja: https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/te..

Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)