Korkeakoulupedagogiikan osaamismerkki

Korkeakouluoppimisen osaaja -merkin tavoitteet

Merkin sisältö

  • Korkeakoulujen kehitys 
  • Korkeakoululainsäädäntö
  • Tieteellinen ajattelu 
  • Korkeakoulun erityisluonne 
  • Opetus- ja oppimisteot 
  • Korkeakouluoppimisen menetelmät 
  • Korkeakouluoppimisen arviointi

Merkin rakenne
Korkeakoulupedagogiikan digitaalinen osaamismerkki* on nimeltään Korkeakouluoppimisen osaaja -merkki, joka koostuu kahdesta merkistä:

Kun sinulle on myönnetty molemmat merkit, saat Korkeakouluoppimisen osaaja -kokoomamerkin. 

Osaamisen hankkiminen
Voit hankkia merkin tavoitteisiin liittyvää osaamista hyödyntämällä siihen liittyvää materiaalia.

Osaamisen osoittaminen
Osoitat osaamistasi erilaisilla merkkiin liittyvillä tehtävillä. Tallenna kaikki tehtävät verkkoon esimerkiksi hyödyntämällä Google Driven tai MS Office 365 dokumenttien jakotyökalua, jolloin saat tehtävääsi internet-osoitteen.


 merkki 123.PNG

*Digitaalinen osaamismerkki (digital open badge) on nykyaikainen matalankynnyksen tapa kehittää omaa osaamistaan tai osoittaa jo olemassa olevaa osaamista. Osaamismerkki koostuu tunnistekuvasta ja siihen liitetystä tiedosta, jotka kertovat merkin nimen lisäksi merkin osaamiskriteerit ja miten osaamisen on osoitettava (esim. tehtävät). Merkin voi tallentaa sosiaalisen median palveluihin esim. Twitteriin ja LinkedIniin.


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)