Korkeakoulun erityisluonne                    erityisluonne.PNG

Tässä merkissä pääset tutustumaan korkeakoulujen erityisluonteeseen. Merkki sisältää kaksi tehtävää, jotka herättelevät ajatuksiasi teemaan ja joilla osoitat osaamistasi.
HUOM! Tässä merkissä suosittelemme tekemään ensin tehtävät, sillä niissä ohjataan osaamisen hankkimisen materiaaleihin. 

Osaamistavoitteet                                                                                                             

 • Osaat kuvata korkeakouluyhteisön erityispiirteitä 
 • Osaat verrata ja arvioida korkeakoulun toimintaa suhteessa muihin kouluasteisiin ja korkeakoulun ihanteeseen  

Osoita osaamista                                                                                                              

 • Tehtävä 1: Vastaa kahdeksaan väittämään korkeakouluyhteisöstä. Katso "oikeat vastaukset" ja tutustu tarjoittuihin lähdemateriaaleihin.
 • Tehtävä 2: Pohdi lyhyesti millaista on korkeakouluyhteisön erityislaatu suhteessa muihin koulutusorganisaatioihin ja mihin se perustuu. Tallenna pohdintasi verkkoon (esim. Google Docs) ja lisää linkki merkkihakemukseesi. 

Hanki osaamista                                                                                                             

Alla oleviin materiaaleihin kannattaa tutustua vasta tehtävässä 1 esiintyvien väittämien oikeiden vastauksien yhteydessä 

 • Suoritusyliopistosta oppimisyliopistoon (luvut Suorituskorkeakoulu, sivut 13-28 ja Tarvitaan ylintä oppimista, sivut 29-31)
  Artikkelit haastavat ajattelemaan ja keskustelemaan oppimisen tasosta ja merkityksestä korkeakouluissa. Lisäksi käsitellään oppimisen laatua, opetuksen suunnittelua ja kehittämistä sekä tiedeyhteisöä ja ylintä oppimista.   
 • Tiedeyhteisön ethos
  Ethos kuvaa millaiset ovat kaikille yhteiset tiedeyhteisön säännöt. 
 • Korkeakouluoppimisen laadun sinivalkoiset linjaukset 
  Linjaus on ”valkoinen paperi*” , joka antaa ajatuksia miten korkeakouluissa saavutetaan parempaa oppimista ja laatua. *Sinivalkoiset linjaukset ovat saaneet nimensä ns. white paper -termin mukaisesti, joka tyypillisesti käsittelee tiettyä kantaa tai ratkaisua johonkin ongelmaan. Linjaukset nimettiin kuitenkin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi sinivalkoisiksi. 
 • Korkeakoulupedagogiikan filosofia
  Videossa tarkastellaan korkeakoulumaailman kahtiajakautumista. Toinen puoli on korostanut tutkimuksen suurempaa tärkeyttä, toinen taas opetuksen. Tuo vastakkainasettelu on nykykäsityksen mukaan virheellinen ja tähän videossa otetaan kantaa.
 • Yliopiston ethos
  Opetuksen yliopistossa tulee olla oivaltamiseen ohjaavaa, ei tiedon vastaanottamista tietämisen auktoriteetilta. Opiskelijalla katsotaan  olevan  oikeus  ja  velvollisuus  kriittisyyteen  ja  totuuden etsimiseen. 


Kiinnostavaa lisämateriaalia: 

 • Suoritusyliopistosta oppimisyliopistoon (luku Oppiminen laadunarvioinnin keskiössä, sivut 48-51)
 • Opetuksen laadunvarmistus tapahtuu oppimisen laadun osoittamisen kautta, jolloin yliopiston perustehtävä saadaan luonnollisella tavalla kehittävän keskustelun kohteeksi.

Hae merkkiä tästä                                                                               


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)