Tieteellinen tieto                                    

Tässä merkissä pääset tutustumaan tieteellisen tiedon ominaispiirteisiin. Merkki sisältää yhden tehtävän, jolla osoitat osaamistasi.

Osaamistavoitteet                                                                                                        

 • Osaat erottaa tieteellisen tiedon muista tiedon lajeista
 • Osaat rakentaa tieteellisen tiedon piirteitä omaan opetukseesi

Osoita osaamista                                                                                                         

 • Tehtävä 1: Jatka lauseita:
     Tieteellinen tieto on… 
     Tieteellinen tieto näkyy… 
     Tieteellinen tieto ei ole… 
     Tieteellinen tieto omalla alallani on…  
     Tieteellistä tietoa opitaan parhaiten…
     Näillä keinoilla opetan opiskelijani ymmärtämään tieteellistä tietoa... (mieti vähintään kolme keinoa)
  Tallenna pohdintasi verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi.

Hanki osaamista                                                                                                          

 • Tieteen oppiminen korkeakouluopetuksen kehittämisen lähtökohtana
  Videossa keskustellaan tieteen ja tieteellisen tiedon tunnuspiirteistä, jolla opiskelijan opinnot korkeakoulussa olisi hyvä aloittaa. Tieteellisen tiedon luonteen ja merkityksen tulisi heti avautua opiskelijalle. Tästä seuraa erityisiä vaatimuksia sekä opettajalle että opiskelijalle kuten myös korkeakouluopetuksen kehittäjille.  
 • Mistä on tieteellinen ajattelu tehty 
  Artikkeli esittelee tutkimustuloksia tieteellisen ajattelun kehittymisen ja tieteen tekemisen taitojen oppimisen yhteydestä opetukseen ja pedagogisiin ratkaisuihin.
 • Millaista tiedettä opetan? 
  Artikkelissa pohditaan mitä on tieteellinen tieto sekä millaista on opetus ja oppiminen luonnon- ja ihmistieteissä. 
 • Suoritusyliopistosta oppimisyliopistoon (luku: Tarvitaan ylintä oppimista, sivut 29-31)
  Artikkeli haastaa ajattelemaan ja keskustelemaan oppimisen tasosta ja merkityksestä korkeakouluissa. Teksteissä käsitellään oppimisen laatua, opetuksen suunnittelua ja kehittämistä sekä tiedeyhteisöä ja ylintä oppimista. 
 • Yliopistot ja antiikin perinne 
  Kuinka opettaja auttaa opiskelijaa oivaltamaan itse? Ohjausnäytteitä antiikin ajoilta ja pohdintaa oppimisen malleista ja korkeimmasta oppimisesta.   

Kiinnostavaa lisäluettavaa:

Hae merkkiä tästä                                                                               


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)