Korkeakouluoppimisen arviointi              arviointi 12.PNG


Osaamistavoite                                                                                                            

 • Osaat tiivistää arvioinnin merkityksen osana opetustyötä
 • Osaat soveltaa erilaisia arviointimenetelmiä 
 • Osaat tehdä arviointimatriisin

Osoita osaamista                                                                                                         

 • Tehtävä 1: Valitse omalle kurssillesi sopivat arviointimenetelmät, tiivistä sen toimintaidea ja perustele sen käyttö 
 • Tehtävä 2: Tee omalle opintojaksollesi arviointimatriisi ja perustele ratkaisusi

Hanki osaamista                                                                                                         

 • Arviointi ohjaa oppimista -piirrosvideo
  Piirrosvideo kuvaa kuinka opiskelijat suuntaavat opiskeluaan pelkästään arvioinnin mukaan. 
 • Arviointimenetelmät -videot
  Oppimispäiväkirja 
  Videossa esitellään, mikä on oppimispäiväkirja ja miten se tukee oppimista.
  Osce-tentti
  Videossa demonstroidaan Osce-tenttiä arviointimenetelmänä.
  Aineistotentti 
  Videossa keskustellaan aineistotentistä ja esimerkiksi sen eduista verrattuna perinteiseen luentotenttiin tai kirjatenttiin.
  Ryhmätentti
  Videossa tuodaan esille ryhmätentin ominaisuudet ja tehokkuus.
  Tutkimusprojekti
  Video kuvaa tutkimusprojektia arviointimenetelmänä.
  Tentti alustus
  Videossa esitellään tenttiä, joka on opiskelijoille rakennettu ongelmaratkaisutilanne. 
 • Tee näin arviointimatriisi -kuvaus
  Kuvaus esittelee arviointimatriisin, joka kertoo selkeästi ja ymmärrettävästi millaista osaamista eri
  arvosanoissa edellytetään.
 • Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? -kirjoitus
  Kirjoitus kertoo, miten oppimisen arviointia tulisi kehittää, jotta opiskelijan oppimisen valmiuksiin vastattaisiin paremmin.
 • Assessment of compentence-based learning -kirjoitus
  When should learning be assessed in formative assessment and diagnostic assessment? 
  When to assess learning, luku 3

  Assessment methods often direct the process of learning.
  Assessment methods, luku 4
   
  Teacher's should define the assessment criteria clearly. The assessment focuses on certain things which students' should be aware of.
  Assessment criteria, luku 5

Hae merkkiä tästä                                                                               


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)