Korkeakouluoppimisen arviointi              arviointi 12.PNG

Tässä merkissä pääset tutustumaan korkeakouluoppimisen arvioinnin ominaispiirteisiin. Merkki sisältää kaksi tehtävää, joilla osoitat osaamistasi.

Osaamistavoitteet                                                                                                            

 • Osaat tiivistää arvioinnin merkityksen osana opetustyötä
 • Osaat soveltaa erilaisia arviointimenetelmiä 
 • Osaat tehdä arviointimatriisin

Osoita osaamista                                                                                                         

 • Tehtävä 1: Valitse omalle kurssillesi sopiva arviointimenetelmä, tiivistä sen toimintaidea ja perustele sen käyttö. Tallenna tehtävä verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi. 
 • Tehtävä 2: Tee omalle opintojaksollesi arviointimatriisi ja perustele ratkaisusi. Tallenna tehtävä verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi. 

Hanki osaamista                                                                                                         

 • Arviointi ohjaa oppimista 
  Piirrosvideo kuvaa kuinka opiskelijat suuntaavat opiskeluaan arvioinnin mukaan. 
 • Arviointimenetelmiä:
  • Tentti arviointimenetelmänä 
   Videossa esitellään tenttiä, joka on opiskelijoille rakennettu ongelmaratkaisutilanne. 
  • Oppimispäiväkirja
   Videossa esitellään, mikä on oppimispäiväkirja ja miten se tukee oppimista. 
  • Osce-tentti 
   Videossa demonstroidaan Osce-tenttiä arviointimenetelmänä.
  • Aineistotentti 
   Videossa keskustellaan aineistotentistä ja esimerkiksi sen eduista verrattuna perinteiseen luentotenttiin tai kirjatenttiin.
  • Ryhmätentti
   Videossa tuodaan esille ryhmätentin ominaisuudet ja tehokkuus.
  • Tutkimusprojekti
   Video kuvaa tutkimusprojektia arviointimenetelmänä.
 • Tee näin arviointimatriisi 
  Ohjeet arviointimatriisin tekemiseen. 
 • Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? 
  Artikkeli kertoo, miten oppimisen arviointia tulisi kehittää, jotta opiskelijan oppimisen valmiuksiin vastattaisiin paremmin.
 • Assessment of compentence-based learning
  Luku 3 When to assess learning When should learning be assessed in formative assessment and diagnostic assessment? 
  Luku 4 Assessment methods
  Assessment methods often direct the process of learning.

  Luku 5 Assessment criteria
  Teacher's should define the assessment criteria clearly. The assessment focuses on certain things which students' should be aware of.

Hae merkkiä tästä                                                                               


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)