Korkeakoulun erityisluonne

Osaamistavoite                                                                                                            

 • Ymmärrät, että korkeakoulut eivät ole tavanomaisessa mielessä kouluja vaan muodostavat globaalin uutta tietoa tuottavan ja soveltavan tiede- ja innovaatioyhteisön.
 • Osaat kuvata mikä on opetuksen ja tutkimuksen tai opetuksen ja TKI-toiminnan välinen suhde.

Osoita osaamista                                                                                                         

 • Tarjolla kahdeksan väittämää korkeakoulusta, ota kantaa ja tutustu niiden tarjoamiin materiaaleihin. 

Hanki osaamista                                                                                                          

 • Suoritusyliopistosta oppimisyliopistoon   
  Kirjoitukset haastavat ajattelemaan ja keskustelemaan oppimisen tasosta ja merkityksestä korkeakouluissa. Teksteissä käsitellään oppimisen laatua, opetuksen suunnittelua ja kehittämistä sekä tiedeyhteisöä ja ylintä oppimista.   
  Suorituskorkeakoulu, sivut 13-28
  Tarvitaan ylintä oppimista, sivut 29-31 
 • Tiedeyhteisön ethos 
  Tekstissä kuvataan millaiset ovat kaikille yhteiset tiedeyhteisön säännöt. 
 • Sinivalkoiset linjaukset 
  ”Valkoinen paperi” joka antaa ajatuksia miten korkeakouluissa saavutetaan parempaa oppimista ja laatua. Sinivalkoiset linjaukset ovat saaneet nimensä ns. white paper -termin mukaisesti, joka tyypillisesti käsittelee tiettyä kantaa tai ratkaisua johonkin ongelmaan. Linjaukset nimettiin kuitenkin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi sinivalkoisiksi. 
 • Korkeakoulupedagogiikan filosofia -video 
  Korkeakoulumaailma on ollut kahtiajakautunut. Toinen puoli on korostanut tutkimuksen suurempaa tärkeyttä, toinen taas opetuksen. Tuo vastakkainasettelu on nykykäsityksen mukaan virheellinen. Tutkimus ja opetus; opetus ja tutkimus ovat kokonaisuus – toinen ei onnistu ilman toista. Vain molempien tehtävien hyvä hoito voi mahdollistaa ihmiskunnan edistymisen; terveyttä, hyvinvointia ja onnellisuutta lisäävän tekniikan ja yhteiskuntaelämän kehittymisen. 
 • Yliopiston ethos  
  Opetuksen yliopistossa tulee olla oivaltamiseen ohjaavaa, ei tiedon vastaanottamista tietämisen auktoriteetilta ja myös opiskelijalla katsotaan  olevan  oikeus  ja  velvollisuus  kriittisyyteen  ja  totuuden etsimiseen. Opiskelijan ei myöskään ole tarkoitus opiskella vain tiettyjä teorioita tai kirjoja tai tiettyä tutkintoa varten, vaan oppia tulkitsemaan ja soveltamaan oppimaansa.
 • Askon Apajalta -blogi - Opettaja - Johtaja 
  Luokassa opettaja on opiskelijoidensa johtajana samoin kuin kuka tahansa menestystä janoava yrityksen johtohenkilö. Opiskelijat tekevät oppimisen tuloksen, joten opettajan johtamisotteella on suuri merkitys oppisisältöjen välittäjänä ja oppimisen ohjaajana.
Täydentävä tieto: 

Hae merkkiä tästä                                                                               


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)