Korkein oppiminen

Osaamistavoite                                                                                                            

 • Osaat kertoa ja havainnollistaa millaista on tieteellinen tieto ja kuinka se eroaa muista tiedon lajeista.

Osoita osaamista                                                                                                         

 • Pohdi omin sanoin mitä on tieteellinen tieto ja mistä sen tunnistaa? Mieti myös, miten ohjaat opiskelijaasi  kykeneväksi tuottamaan ja arvioimaan tieteellistä tietoa?  

Hanki osaamista                                                                                                          

 • Tieteen oppiminen korkeakouluopetuksen kehittämisen lähtökohtana -video 
  Videossa keskustelua tieteen ja tieteellisen tiedon tunnuspiirteistä, jolla opiskelijan opinnot korkeakoulussa olisi hyvä aloittaa. Tieteellisen tiedon luonteen ja merkityksen tulisi heti avautua opiskelijalle. Tästä seuraa erityisiä vaatimuksia sekä opettajalle että opiskelijalle kuten myös korkeakouluopetuksen kehittäjille.  
 • Mistä on tieteellinen ajattelu tehty 
  Artikkeli esittelee tutkimustuloksia tieteellisen ajattelun kehittymisen ja tieteen tekemisen taitojen oppimisen yhteydestä opetukseen ja pedagogisiin ratkaisuihin.
 • Millaista tiedettä opetan?  
  Artikkelissa pohditaan mitä on tieteellinen tieto sekä millaista on opetus ja oppiminen luonnon- ja ihmistieteissä. 
 • Suoritusyliopistosta oppimisyliopistoon  
  Luentosarja haastaa ajattelemaan ja keskustelemaan oppimisen tasosta ja merkityksestä korkeakouluissa. Teksteissä käsitellään oppimisen laatua, opetuksen suunnittelua ja kehittämistä sekä tiedeyhteisöä ja ylintä oppimista. 
  Tarvitaan ylintä oppimista, sivut 29-31 
 • Yliopistot ja antiikin perinne 
  Kuinka opettaja auttaa opiskelijaa oivaltamaan itse? Ohjausnäytteitä antiikin ajoilta ja pohdintaa oppimisen malleista ja korkeimmasta oppimisesta.   
 • Learning outcomes  
  Mitä osaamistavoitteilla tarkoitetaan ja miten ne huomioidaan opetuksessa. Tutustu osaamistavoitteiden taustaan ja siihen, kuinka niillä ohjataan oppimista. 
Täydentävä tieto

Hae merkkiä tästä                                                                               


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)