Videoita

ABC
Työssään väsynyt lehtori Tuno Töhölä tulee lääkärin vastaanotolle vaivanaan akuutti opiskelijoiden motivaatiopula, oppimisvaikeudet sekä oma pedagoginen likinäköisyys.
Kesto: 18 min

An introduction to situated learning 
Learning is fundamentally a social process. Rather than taking place solely in an individual’s head, people learn by taking part in a community they aspire to belong to. They absorb knowledge by being immersed in the culture of their chosen area, rather than being taught facts. 
Kesto: 3 min 

Annakat
Opiskelijan hyvinvointihanke KEHRÄ:n sekä Opetuksen kehittämisyksikön yhteistyönä tekemä
opetusvideo 'Annakat' kartoitaa opiskelijan ajankäytön ongelmia, opiskelukykyisyyttä, jaksamista sekä hyvinvointia - huumorilla väritettynä.
Kesto: 21 min

Blended learning & flipped classroom 
What is blended learning? Blended learning is an education technique involving a combination of online materials and in-person instruction. Flipped classroom is a type of blended learning where students view their lecture material at home and do coursework in class.
Kesto: 6 min

Creative Thinking Mode: 6 Thinking Hats 
De Bono's 6 Thinking Hats are a famous tool that's been used and cited by many organisations.
Kesto: 3 min

Curriculum mapping
Step by step instructions for completing the curriculum mapping process
Kesto: 6 min

Designing assessment: Constructive alignment
In this video, Dr Alexandru Codilean describes how he uses constructive alignment and its importance in high education assessment practices.
Kesto: 3 min

Designing assessment: Engaging in feedback 
In this video, Dr Alexandru Codilean discuss transformation of a subject and students responses to receiving feedback. 
Kesto: 4 min

Designing assessment: Reasons for direction of change
In this video, Dr Simon Bedford and Dr Alexandru Codilean, academics at the University of Wollongong, discuss the reasons for directions of change in higher education assessment practices.
Kesto: 4 min

Flipped classroom 
A flipped class is one that inverts the typical cycle of content acquisition and application so that:students gain necessary knowledge before class, and instructors guide students to actively and interactively clarify and apply that knowledge during class.
Kesto: 1 min 

Fuksin vuo(k)si 
Valmistumisensa kynnyksellä wanha teekkari herkistyy muistelemaan ensimmäistä opiskeluvuottaan.
Kesto: 18 min

Getting Started Teaching Inquiry-based Learning 
Dr. Boudreaux of Western Washington University’s physics and astronomy department shares advice for instructors who are getting started using inquiry-based learning.
Kesto: 2 min

Goals, objectives and learning outcomes 
A brief introduction to how to write goals, objectives, and learning outcomes for a course syllabus, activity, or project.
Kesto: 5 min

Haluaisin palauttaa tutkintoni
Tosiologian laitos kokee kauhun hetkiä, kun juuri valmistunut  opiskelija haluaa palauttaa tutkintonsa takaisin. Perusteellinen opetussuunnitelman tarkistaminen ja kehittäminen, sekä opetus- suunnitelmaviestinnän kohdentaminen on väistämättä edessä.
Kesto: 20 min

How to write learning objectives using Bloom´s taxonomy 
In this video we will discuss how to write specific, measurable, and observable learning objectives using Bloom's Taxonomy.
Kesto: 11 min

Information Processing Theory
Kesto: 9 min 

Instructional Strategies – The KWL strategy 
The KWL method of engaging students is a very well known strategy. Wait a minute. Is it?
Kesto: 4 min

Instructional Strategies – The Ten Plus Two Teaching Method
Are you looking for a strategy that allows you to do some lecture but also builds in time for student interaction?
Kesto: 3 min

Katharsis ReTake
Mitä tapahtuu, kun ruumis tyhjenee myrkyllisistä aineista tentin aikana? -Katharsis. 
Kesto: 10 min

Klaani
Tragikoominen melodraama kuvitteellisen Tosiologian laitoksen hierarkisesta työyhteisöstä, työilmapiiristä, työntekijöiden välisistä suhteista - sekä stressinsietokyvystä.
Kesto: 15 min

Laatua! Kohti auditointia
Ryhmähaastattelu on yksi olennaisimmista auditointimenetelmistä. Miten onnistuneessa auditointihaastattelussa ei ainakaan kannata toimia. Laatua! -opetusvideo antaa tähän yhden vastauksen.
Kesto: 4 min

Lähtöselvitys tiedeyhteisöön
Uusien opiskelijoiden vastaanotto kuvitteelliseen Tosiologian laitokseen - Tiedeyhteisön turvaohjeet.
Kesto: 4 min

Opettajan kuolema
"Opettaja kuoli, koska kukaan ei ymmärtänyt hänen sanomaansa. Mitä opettaja teki väärin? Kuinka hänen olisi pitänyt toimia?"
Kesto: 10 min

Opiskelijana yliopistossa
Tämä livestream-tallenne on kuvattu Tampereen yliopistolla osana kevään 2014 Avoin Campus Conexus -luentosarjaa. 
Kesto: 30 min 

Principles of assessment & feedback: Aligned 
Professor Chris Rust and Professor David Boud discuss the University of Wollongong Assessment and Feedback Principle of 'aligned'.
Kesto: 3 min

Principles of assessment & feedback: Balanced 
Professor Chris Rust and Professor David Boud discuss the University of Wollongong Assessment and Feedback Principle of 'balanced'. 
Kesto: 4 min

Principles of assessment & feedback: Engaged feedback 
Professor Chris Rust and Professor David Boud discuss the University of Wollongong Assessment and Feedback Principle of 'engaged feedback'.
Kesto: 4 min

Recipe
Kehittämisen laboratorion henkilökunta - kehittämisen päällikkö sekä kehittämisen assistentti - saavat haasteellisen tehtävän: heidän pitää valmistaa yliopistosektorilta toimitetusta raakileesta opetuksen kehittäjä yliopistokulttuurin tarpeisiin.
Kesto: 
13 min

Recipe 2 - The refresh
Kehittämisen laboratoriosta yliopistokulttuurin kentälle toimitettu tuore opetuksen kehittäjä saa tulikasteen työhönsä. Mikä avuksi jos (ja kun) kehittämistyö ei otakaan tuulta alleen? Kehittämisen laboratorion henkilökunta on uuden haasteen edessä...
Kesto: 12 min

Recipe 3 - The contamination
Opetuksen kehittämisen liikenteen seassa jo vuosikymmenen ajan ansioituneesti työskennellyt opetuksen kehittäjämme kokee viimeisen kamppailun työminänsä kanssa.
Kesto: 
16 min

RSA Animate – Changing Education Paradigms
This RSA Animate was adapted from a talk given at the RSA by Sir Ken Robinson, world-renowned education and creativity expert and recipient of the RSA's Benjamin Franklin award.
Kesto: 12 min

Teaching and learning approaches: behaviorism, cognitivism and social constructivism
Teaching and Learning Approaches: Behaviorism (Skinner), Cognitivism (Piaget) and Social Constructivism (Vygotsky)
Kesto: 6 min

Teaching Teaching & Understanding Understanding 1
Award-winning short-film about teaching at university and higher-level educational institutions. The film delivers a foundation for understanding what a teacher needs to do in order to make sure all types of students actually learn what the teacher intends.
Kesto: 8 min

Teaching Teaching & Understanding Understanding 2
Award-winning short-film about teaching at university and higher-level educational institutions. The film delivers a foundation for understanding what a teacher needs to do in order to make sure all types of students actually learn what the teacher intends.
Kesto: 6 min

Teaching Teaching & Understanding Understanding 3
Award-winning short-film about teaching at university and higher-level educational institutions. The film delivers a foundation for understanding what a teacher needs to do in order to make sure all types of students actually learn what the teacher intends. 
Kesto: 4 min

The flipped classroom 
The Flipped Classroom is a new method of teaching that is turning the traditional classroom on its head.
Kesto: 3 min

The flipped classroom: overcoming common hurdles 
Flipped learning videos must encourage students to interact as well as watch.
Kesto: 5 min

Tää on tiedettä
Musiikkivideo karaoke-teksteillä!
Kesto: 2 min

Unscramble your thinking: Edward de Bono Six Thinking Hats 
Based on the brilliant thinking of Edward de Bono, the Six Thinking Hats is a simple, yet incredibly powerful way to think and interact more effectively and efficiently.
Kesto: 3 min

Viisi virhettä
Mitkä viisi virhettä opettaja ja opiskelijat tekevät videolla?
Kesto: 5 min

What is schema and its implications on teaching?
Schema Theory - Learning Theory in Cognitivism
Kesto: 8 min

Zone of proximal development 
Kesto: 5 min


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)