Pedagogiset toimintamallit


Tässä teemassa tuodaan esille erilaisia pedagogisia toimintamalleja, joita eri korkeakouluissa on käytössä. Toimintamallien yhteydessä pohditaan miten malli edistää oppimista ja millaista tutkimusta malliin liittyen on tehty. Kysymme myös mallien yhteydessä mitä ne edellyttävät niin opettajalta kuin opiskelijalta. 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)