Vertaisoppiminen

shutterstock_623019857 vertaisoppiminen.jpg

KOPE-vierailujen mukaan korkeakouluista 54 % haluaa oppia vertaisilta (KOPE vierailujen raportti).

KOPE tarjoaakin erilaisia vertaisoppimisen muotoja koko hankekauden 2017-19 ajan. Näin korkeakoulujen hyvät ja toimivat pedagogiset ratkaisut pääsevät leviämään ja kehittävät koko korkeakouluopetusta. 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)