Cross expertise mentorointi (CEM)

Cross expertise mentorointi (CEM) on kahden tasavertaisen asiantuntijan mentorointia ja vertaisoppimista. CEM on parhaimmillaan osaamisen vaihtamista ja asiantuntijakeskusteluja yhdessä sovituista ja ajankohtaisista opetuksen ja oppimisen teemoista. KOPE-hanke etsii sinulle sopivan mentorin eli opettajan, tiimiesimiehen, koulutuspäällikön, tutkintovastaavan yms. toisesta korkeakoulusta. Järjestämme kaikille kolme yhteistä tapaamista verkossa (ks. aikataulut ja kulku esitteestä). Sinä päätät yhdessä mentoriparisi kanssa missä, milloin ja millä teemalla tapaatte.

Cross expertise mentorointi (CEM) 5

Toteutus: Lokakuu 2019 - joulukuu 2019
Hakuaika: 9.-23.9.2019
Lisätietoja: jenni-sofia.pihlaja@oamk.fi
Lue esite


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)