Dialoginen varjostus

Dialogisessa varjostuksessa ammattikorkeakoulussa työskentelevät ja yliopistossa työskentelevät, opetus- ja ohjaustyötä tekevät havainnoivat toistensa toimintaympäristöjä, toimintakulttuureja ja työskentelyä. Tämän jälkeen he käyvät vastavuoroisia asiantuntijakeskusteluja oppiakseen toisiltaan. Tällainen vertaisoppimisen muoto tarjoaa hyvän mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä sekä keskustella varjostajan kanssa omista toimintamalleista ja yhteisesti arvioida niiden toimivuutta. Dialoginen varjostaminen on myös hyvä keino luoda uusia yhteistyösuhteita ja -verkostoja.

Kohderyhmä: Ammattikorkeakouluissa ja tiedekorkeakouluissa työskentelevät opettajat/ohjaajat
Paikka: Mahdollisuus KOPEn organisoimiin yhteisiin webinaareihin ja varjostusparien yhteisesti sovitut paikat
Aika: Kevät-syksy 2019. Varjostusparit sopivat noin 2-4 tapaamista yhdessä. 
Lisätietoja: jenni-sofia.pihlaja@oamk.fi
Lue esite


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)