Kuoreesta gourmeeta

Hanke on päättynyt 30.9.2020. Tutustu hankkeen tuloksiin:

Hankkeen tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet:

Hankkeen tarkoituksena oli nykyisellään vajaasti hyödynnetyn kuoreen (norssin) jalostusarvon nostaminen elintarvikekäytön kautta ja sitä kautta uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen. Tavoitteena oli

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat

Hankkeen toiminta-alueena oli Perämeren rannikon kalatalousryhmän toimialue ja pääasiallisena kohderyhmänä alueen ammattikalastajat ja kalatalousyritykset. Välillistä hyötyä hankkeen toimenpiteistä saivat elintarvikealan yritykset. Lisäksi tulokset ovat tki-, koulutus- ja neuvontaorganisaatioiden sekä yritys- ja elinkeinoelämää palvelevien tahojen käytettävissä. Hankkeen toteutusaika oli 1.11.2018-30.9.2020 (23 kk).

Hankkeen esittelymateriaalit:


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)