Kuoreesta gourmeeta

Hankkeen tarkoituksena on nykyisellään vajaasti hyödynnetyn kuoreen (norssin) jalostusarvon nostaminen elintarvikekäytön kautta ja sitä kautta uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen.

Tavoitteena on

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat

Hankkeen toiminta-alueena on Perämeren rannikon kalatalousryhmän toimialue ja pääasiallisena kohderyhmänä alueen ammattikalastajat ja kalatalousyritykset. Välillistä hyötyä hankkeen toimenpiteistä saavat elintarvikealan yritykset. Lisäksi tulokset ovat tki-, koulutus- ja neuvontaorganisaatioiden sekä yritys- ja elinkeinoelämää palvelevien tahojen käytettävissä. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2018-30.4.2020 (18 kk).

Hankkeen esittelymateriaalit:


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)