Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä hyönteisalalla aloittavien tai uutta liiketoimintaa suunnittelevien yritysten ymmärrystä hyönteisalan erityispiirteistä sekä mahdollisuuksia hyödyntää alueellisia vahvuuksia ja arvoverkkoja. Uusinta tutkimustietoon perustuvaa tietoa jaettiin myös muille kohderyhmille, kuten elintarvike- ja rehuteollisuuden toimijoille, ravintoloille ja suurkeittiöille, kuluttajille, viranomaistahoille sekä tki-, neuvonta- ja koulutusorganisaatioille. Toteutusaika oli 14.9.2018-31.3.2020.

Hankkeen tavoitteena oli

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat

Hankkeen tuotokset löydät täältä.

Hyönteisalan ajankohtais- ja verkostoitumisseminaarit sekä tulevaisuustyöpajat syksyllä 2019

Seminaareissa kuultiin ja keskusteltiin mm. erilaisten liiketoimintamallien hyödyntämisestä hyönteisalalla, mitä kuluttajatutkimus tuo huipputuotteiden kehitykseen sekä siitä, miten hyönteiset voivat olla avuksi biomassojen käsittelyssä ja ravinteiden kierrätyksessä. Seminaarien yhteydessä järjestettiin myös alueelliset tulevaisuustyöpajat, joissa haettiin yhteistä näkemystä hyönteistalouden tavoitetilasta vuonna 2030.

Seminaarisarjan aikataulu:

Alueellisten tiedonsiirtotilaisuuksien lisäksi seminaarisarjan päätöstilaisuus järjestettiin Helsingissä perjantaina 31.1.2020.

Hankkeessa kehitettiin hyönteisalan kasvua tukevaa tiedonsiirtomallia

Elinkeinoelämän, tutkimuksen ja koulutuksen välisen tiedonsiirtomallin tavoitteena on tehostaa tiedon tuottamista ja välittämistä yritysten arkeen. Tiedonsiirtomallia kuvaava posteri esiteltiin Potsdamissa, Saksassa 5.-6.9.2019 järjestetyssä INSECTA 2019 -konferenssissa. Lue lisää: Book of Abstracts, s. 118.

Hankkeen esittelymateriaalit:


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)