Jatkotoimien suunnittelu

 

Jatkotoimet suunniteltiin sovittamalla yhteen hankkeen muissa osakokonaisuuksissa esiin nousseet yritysten tarpeet, toiveet ja valmiudet, alan kehittymisnäkymät ja -mahdollisuudet yleisesti sekä arvoketjun kehittämismahdollisuudet alueellisesti Pohjois-Pohjanmaalla. Yrittäjiä aktivoitiin pohtimaan tarvittavia jatkotoimia ja tekemään kehittämisaloitteita. Suunnittelussa hyödynnettiin myös tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatkojen, tiedotus ja- keskustelutilaisuuksien sekä muun toiminnan aikana saatuja kansallisia ja kansainvälisiä kontakteja.

Tutustu tuloksiin välilehdellä Materiaalit ja välilehdellä Hyönteistoimialan tilanne Suomessa.

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)