Tiedonhankinta ja benchmarkkaus

 

Tutustu tuloksiin välilehdellä Materiaalit ja välilehdellä Hyönteistoimialan tilanne Suomessa.

 

Maaseutuyritykset hyönteisalan toimijoina

Tässä osakokonaisuudessa kartoittiin Pohjois-Pohjanmaalla toimivien maaseutuyritysten kiinnostus ja valmiudet hyönteisten alkutuotantoon ja jatkojalostukseen. Lisäksi selvitettiin kiinnostuneiden maaseutuyritysten osaamistarpeet.

 

Elintarvikealan yritykset hyönteisalan toimijoina

Tässä osakokonaisuudessa kartoitettiin Pohjois-Pohjanmaalla toimivien elintarvikealan yritysten (mm. liha-, mylly- ja leipomoteollisuus sekä ravintolat) kiinnostus ja valmiudet hyödyntää hyönteisraaka-ainetta nykyisten ja uusien tuotteidensa raaka-aineena. Lisäksi selvitettiin kiinnostuneiden yritysten tiedontarpeet.

 

Hyönteisalan tutkimukset ja hankkeet

Tässä osakokonaisuudessa kartoitettiin ja koottiin yhteen hyönteisalan toteutettujen ja käynnissä olevien sekä kotimaisten että soveltuvin osin myös ulkomaisten tutkimusten ja hankkeiden tuloksia. Selvityksen  tuloksena saatiin ajankohtainen ja tulevaisuusorientoitunut kuva hyönteisalan innovaatioekosysteemin tilanteesta sekä tieto tärkeistä innovaatioaktoreista.

 

Tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatkat

Hankkeen aikana järjestettiin tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatkoja kotimaan kohteisiin ja ulkomaille. Matkojen tarkoituksena oli kartoittaa hyönteistuotantoketjun eri vaiheissa toimivien yritysten toimintaa sekä toiminnallisesta että liiketaloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tutustuttiin alan tki-toimintaan ja koulutukseen. 

Tiedonhankinnan ja benchmarkkauksen lisäksi matkojen tavoitteena oli edistää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Yritysten sekä tki-, koulutus- ja neuvontaorganisaatioiden lisäksi tärkeitä verkostoitumiskohteita olivat hyönteisalan kehittämiseen aktivoituneet kolmannen sektorin toimijat, haussa ja käynnissä olevat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeet sekä alueelliset kehittämisyhtiöt ja yrityshautomot.

 


Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)